آراء کمیته انضباطی

بازدیدها 2140 23 دی 1395
هفته سیزدهم
باستناد گزارش داوران سیار فیلم کورس ششم هفته سیزدهم به دفعات مورد بازبینی قرار گرفت نتیجه بازبینی ، چابکسوار اسب شماره 9 آلونیکس به نام امین محمدی به علت دست درازی کردن و هل دادن چابکسوار اسب شماره 8 گالان کنترل اسب الونیکس را از دست داده و کمی به بیرون منحرف گردیده و باعث بهم خوردن تعادل اسب شماره 8 گردید . لذا چون چابکسوار امین محم...
بازدیدها 1902 23 دی 1395
هفته دوازدهم
باستناد گزارش داوران سیار فیلم کورس ششم از هفته دوازدهم به کرات مورد بازبینی قرار گرفت و خطای چابکسوار شماره 8 چندو بنام آرمین آق آتابای در پیچ آخر که به علت عدم کنترل اسب و فشار در سر پیچ که ناخواسته باعث انحراف اسب به داخل گردیده و در اثر عدم کنترل چابکسوار اسب هلیا سقوط کرد لذا چابکسوار آرمین آق آتابای به دلیل کم توجهی و عدم کنترل...
بازدیدها 1857 23 دی 1395
95/10/6
در مورخ 6/10/95 جلسه کمیته فنی تشکیل و فیلم های کورس بازدید بعمل آمد چابکسوار عبدالقادر صالح پور بعلت ایجاد مزاحمت بر روی اسب شماره 9 به مدت دو هفته از کورس محروم میگردد.
بازدیدها 1884 23 دی 1395
95/10/6
جلسه کمیته فنی در مورخ 6/10/95 تشکیل و پس از بازبینی فیلم مسابقه مربی عبدالرحمان مختومی مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی و ورود به میدان پیست تا پایان مسابقات زمستانی محروم و چابکسوار عبدالرحیم آرمیده نیز به مدت دو هفته از شرکت در کورس به علت انحراف به چپ محروم میگردد.
بازدیدها 1913 23 دی 1395
95/9/30
جلسه کمیته فنی مسابقات اسبدوانی شهرستان گنبد کاووس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 30/9/95 در محل مجموعه سوارکاری گنبد کاووس تشکیل گردید و پس از بازبینی فیلم مسابقات هفته های ششم و هفتم و باستناد اعتراضات بعمل آمده توسط تماشاگران و گزارشات داوران در مورد اسب مه گل در کورس پنجم از هفته ششم پس از بازبینی به دفعات فیلم ، عدم کنترل صحیح اسب فو...

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا