جلسه کمیته فنی مسابقات اسبدوانی شهرستان گنبد کاووس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 30/9/95 در محل مجموعه سوارکاری گنبد کاووس تشکیل گردید و پس از بازبینی فیلم مسابقات هفته های ششم و هفتم و باستناد اعتراضات بعمل آمده توسط تماشاگران و گزارشات داوران در مورد اسب مه گل در کورس پنجم از هفته ششم پس از بازبینی به دفعات فیلم ، عدم کنترل صحیح اسب فوق توسط چابکسوار نور محمد بهادر هنگام خروج از استارت و عدم ادامه مسابقه بمدت 4 هفته از شرکت  در مسابقات محروم و مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی می شود .

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا