در مورخ 6/10/95 جلسه کمیته فنی تشکیل و فیلم  های کورس بازدید بعمل آمد چابکسوار عبدالقادر صالح پور بعلت ایجاد مزاحمت بر روی اسب شماره  9 به مدت دو هفته از کورس محروم میگردد.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا