جدول مسابقات هفته های شانزدهم و هفدهم کورس پاییزه 1395 گنبد کاووس به شرح ذیل اعلام میگردد. شایان ذکر است ممکن است جدول در روزهای آتی دچار تغییر و تحول گردد.

با تشکر

هیات برگزاری مسابقات

 

 

 

 

جدول هفته شانزدهم

 

جدول هفته هفدهم

 

 

جدول مسابقات هفته های هجدهم و نوزدهمکورس پاییزه 1395 گنبد کاووس به شرح ذیل اعلام میگردد. شایان ذکر است ممکن است جدول در روزهای آتی دچار تغییر و تحول گردد.

با تشکر

هیات برگزاری مسابقات

 

 

 

 

جدول هفته هجدهم

 

جدول هفته نوزدهم

 

 

جدول مسابقات هفته های چهاردهم و پانزدهم کورس پاییزه 1395 گنبد کاووس به شرح ذیل اعلام میگردد. شایان ذکر است ممکن است جدول در روزهای آتی دچار تغییر و تحول گردد.

با تشکر

هیات برگزاری مسابقات

 

 

 

 

جدول هفته چهاردهم

 

جدول هفته پانزدهم

 

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا