با توجه به بازبینی فیلم مسابقات هفته ششم و هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پائیز گنبد کاووس کمیته فنی رای خود را در خصوص تخلف چابکسوار اسب مهگل در کورس پنجم از هفته ششم صادرکرد. بر همین اساس چابکسوار آقای نورمحمد بهادر به علت عدم کنترل صحیح اسب (مهگل) در زمان خروج از دپار و عدم ادامه مسابقات به مدت چهار هفته از حضور در مسابقات محروم ومشمول مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی می باشد.
شایان ذکر است کمیته فنی با بررسی چندباره فیلم مسابقات،نظر کارشناسان و گزارشات داوران مبادرت به صدور رای می نماید.

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا