اسبدوانیبه اطلاع می رساند کمیته برگزاری مسابقات کورس شهرستان گنبدکاووس در نظر دارد بهره برداری از زمین کشاورزی مجموعه سوارکاری را از طریق مزایده واگذار نماید.
مشخصات مورد مزایده:حدود 120 هکتار زمین کشاورزی
کاربری مورد مزایده: بهره برداری صرفا جهت کشاورزی تک محصول می باشد
مدت بهره برداری:کشت پاییز سال 1395 لغایت 1/4/1396
مزایده به صورت حضوری و در ساعت 11 صبح روز شنبه 22 آبان در محل دفتر گنبد انجام می پذیرد.
اطلاعات تکمیلی در تصویر پیوست موجود می باشد.

 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا