با توجه به اينكه قرارداد با آزمايشگاه تشخيص دوپينگ منعقد گرديده، و كليه نمونه ها ارسال مي گردد، با افراد متخلف مطابق آيين نامه برگزاري مسابقات اسبدواني كشور برخورد خواهد شد.

جرائم استفاده از مواد نيروزا

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا