هفته بیستم- 1395/11/14

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:0 مسافت:1000 زمان شروع:12:30
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کبوتر احمد ن  فایرات  جرن احمد        فرهاد حمیدی  تاج محمد گوگ نژاد  52  بنیامین جرجانی  ۱  
2  قدم گل  م  قایرات  هایلی ترکمن        داوود سردار محمدی  فرهاد آق ارکاکلی  50    حذف  
3  نیسام  ن  فایتر هورس  شایلان        غلامرضا زرگری  بهروز کمی  52 مهرداد خوجملی     
4  بهاره  م  شاهین19  گل اندام شاتوت        بیگ دردی پچواک  یوسف گوگ نژاد  50 مسلم گوگ نژاد     
5  یلدزگل  ن  فایتر هورس  مهریان 5        آرش خرمالی  محمد ارمشی  52 مسعود ارمشی   ۲  
6  پیمانه زمان  م  فایترهورس  حسرت زبان        زهرا سادات متقی  عبدالکریم گوگنزاد  50 حسین باغچقی   ۴  
7  لیلی گلن  م  تکه  یادگار شادی        غفور میکائیلی  علی گوگ نژاد  50 طاهر گوگ نزاد     
8  دور طلا  م  قایرات  سی گل        عبدالقادر نوری زاده  جلال ایری  50  مهران عطا    
9  هما  م  طاغن  گل چمن        مرحوم حاجی هادی هاشمی  انامحمد حاجی زاده  50    حذف  
10  هانابلوری  م  تکه  اندوز        علیرضا بلوری  ادریس قلیچی  50  نادر صالح پور    
11  پرنسس قنبر  م  اترک  مارال صحرا        منوچهر فنبر  آرش ایری  50  مهدی صداقت    
12  آردن رهسپار  ن  ارشک  گلشادجرگلان        هاشم رهسپار  نورمحمد اوکش  52  جواد آچاک  ۳  

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:0 مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 ایلکان ن وات سکرت گل حافظ       مجتبی شفیع کلاری علی محمد خوجملی 52 علی رجال    
2 ژاکلینا م ایرمینم 22بهمن       شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 50 نادر صالح پور  ۱  
3 اورهان قرق ن ایرامینم اولگام قرق       محمد چمیل قلیچی ومحمد حسان قره قوزی بایرام محمد قولاق 52 نورمحمد بهادر    
4 رپتو ن پایدار بوسه       داود سیدی وجبار شیخی عبدالخالق ایری 52 بنیامین جرجانی    
5 دان سولو م جانادل دانتل       بردیا بیهقی نور بردی اندروا 50 امان محمد قلر عطا    
6 تاتلیس ن تاواش نکتم       محمد سالاری جمشیدجرجانی 52 یاسر جرجانی  ۲  
7 تکنولوژی م کینگ اودسان فیرنا 2       رحمان ورحیم وجدانی بهروز ایری 50 مهران عطا    
8 مهسا نور م المرام هانا       حاج امید چیره نور عبدالعزیز مهرانی 50 کمال دالیجه عطا  ۴  
9 لاپریوس ن اسپشیال باند آدلا       حاج غفور سر دست رمضان آچاک 52 جواد آچاک    
10 ای سیس م دارنل بال مری       داوود اعتمادی فر عطا جان اعتمادی فر 50 آق اویلی بشگرد    
11 بنهور ن بدازاب واتابی دورفام       یوسف موحد عبدالکریم گوگنزاد 52 امین محمدی  ۳  
12 کوزو ن اسپشیال باند گل آلپا       مرحوم حاجی نور قوبه دردی حاجی عطایی 52 قربان محمد اودک    

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله امتیاز:0-4 مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مون لایت2 ن دلرد  وزکورت       وانیاو آرادمهر پرور  محمد اسلم محمدی  52  محمد خوجملی  3  
2  لیوناز  م  اسپشیال لیوزا        سارینا رحیم خراسانی  رحیم بردی مهرانی  50  پیمان قلرعطا    
3  بالاهج  م  متوهیچ ترن جلاش      1  حسین دیزیجی  رشید روشنی  51 کمال دالیجه عطا   1  
4  کاساندرا  م  تاواش  دریسته    1    آباورضاآبائی  رحیم بردی مهرانی  52 بنیامین جرجانی   2  
5  گلناز  م  تاواش  امرشای     2  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  52 مهرداد خوجملی   4  
6  تراول  ن  تیمبورا  سوربنا     2  احسان حسن قاسمی  اسحاق یلمه  54 آق اویلی بشگرد     
7  نیم وینر  م  تیمبورا لاکی وینز    1    امین بیراتوند  بهمن صداقت  52 جواد آچاک     
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3م4ساله امتیاز:8-14 مسافت:1000 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آرزوی میلان م لهن گرین  آث میلان    2    حاج آنه شاه ایری حکیم سوفی  50  یاسر جرجانی    
2  سان گلد  م  اسپشیال باند  کان تاج  1      عمران زیبایی  تاج محمد گوگ نژاد  50 محمد خوجملی     
3  مایا2  م  بلی ریور  زیبال  1      محمد عارف بواس  عبدالرحمان مختومی  50 مهرداد خوجملی     
4  صودا  م  تاواش  سوینا  1      امید بدراقی  رسول خرمالی  52 عید محمد غراوی   3  
5  آی سارا  م  یوکی تو  آی مایام    2    حاجی ملا بهرام قلی توماج  سلیمان توسلی توماج  50 نورمحمد بهادر     
6  گلهان  م  لهن گرین  کاترینا  1   1  حاج قادیرمیرابی  اراز قربان اونق  51 پیمان قلرعطا     
7  پالو  ن  ابور بجیتی  جهان افرین  1   1  علی جرجانی  امان کندب خوجملی  53 بنیامین جرجانی   2  
8  توربو  م  اگوگ  ارقاداغ  1  1    ناز محمد معمی زاده  ناز محمد معمی زاده  52 آق اویلی بشگرد   1  
9  گر باد  م  جانادل  رژالین  1 1    محمد حسین صیرفی  عبدالرحمن کلته  52 امین محمدی     
10  داز بهار  م  القاسی  زبیده  1   2  عبدالباسط پقه  یعقوب کار ساز  52 جواد آچاک   4  
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:8-12 مسافت:1000 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارابل م المرام  کانالینا    2   سید شهاب الدین شمس حجتی  مجیدصالح پور  50   بنیامین جرجانی  1  
2  کوکوشانل  م  تاواش  میس وریتی  1      علی علی محمدی  رحیم بردی مهرانی  50 کمال دالیجه عطا     
3  پایش  م  پوملاتو  هوم بیت  1      مهندس محمد زاده  محمداسلم محمدی  50 بابت الدین وکیلی     
4  یونیکرفلکشن  م  پورن توجی کینگ  سارانا طلایی  1    1  حاج نادر موحد  مهران علائی قوجق  51  قربان محمد اودک   4  
5  ماه هج  م  متوهچ  ماهنور  1    2  شرکت سرخ دشت  قربان رنجبر  52 امین محمدی   2  
6  ثریا  م  تیشتر  پریسا  1  1    محمدرضا نصیری  مصطفی عطایی  52    حذف  
7  مگارا  م  مامردولدرومز  لاله زار تو  1  1    امین تاتار  محمد شریف تاتاری  52 نادر صالح پور   3  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:0-6 مسافت:1000 زمان شروع:16:00
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مانلی م ایرامبنم   دلفینیوم        عبدالله منتظر نظام یوسف کلته  50  کمال دالیجه عطا    
2  ویکتوریا دریم  ن  لاکی دریم  کارملا        امین بیرانوند  بهمن صداقت  52 جواد آچاک   1  
3  مالیشکا  م  المرام الامون        صادق ایمری  بهروز مرجانی  50 امین محمدی     
4  راکسام  م  راک ست  سامیه        سینا ادریس ویاسرغفوری  بهروز غفوری  50    حذف  
5  زرین گل هیوه چی2  م  بلند هیرو  آذرشاه        ملا امان وسلیمان بازیار  عید محمد بازیار  50  محمد خوجملی    
6  دازمشکل  ن  تاواش  دازابلم        عبدی وشریف پقه  احمد ایری  52  مهران عطا    
7  ساواش ایگدری  ن  وات سکرت  دازشایلان      1  دایان وایل ای ایگدری  امیدایگدری  53 یاسر جرجانی   4  
8  صاحبه  م  اگوگ  بای گل      1  فاروق گوگلانی  محمدشریف تاتاری  51 نادر صالح پور     
9  آی سیمبا  م  راک ست  نازقین      1  عبدالغفار ایری  میکائیل توماچ  51 مهرداد خوجملی     
10  نور طاهر  ن  بدازی وانایی  گل گل آلپا    1    آرمان توماج  رسول خرمالی  54 بنیامین جرجانی   2  
11  گل آی 2  م  بداز آی وانایی  نانسی      2  زهرا مهرانی  حکیم مهرانی  52 علی رجال   3  
12  کات لاین  ن  ماکسیموم ریسک  آزاده      3  علی راکی  حمید توماج  55    حذف  

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز:8-14 مسافت:1550 زمان شروع:16:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شتیلان حالت م خوش سفر سلاق غایب    1  2 مصطفی خلیقی سید علی محمدخوجملی  50  علی رجال  3  
2  باران قره تپه  م  سرخوش  نسیم قره تپه  1   1  مهندس مهدی هوشمند  نوریقدی یلقی  51 مهرداد خوجملی     
3  مادیان طلا  م  بال ساید  پائو مارال    2  1  رحمت الله توماج  تاج محمد گوگ نژاد  51 بنیامین جرجانی     
4  سایلان  ن  بایدق  مشکی دوز الوم  1    1  امیرعلی شریفی  عبدالخالق چپرلی  53 مهدی صداقت   2  
5  زولان  ن  بچه آرش  حبیب ایشان  1  1    سید محمد حسینی  امید یزدانی  54 قربانگلدی دهش     
6  سنان خان  ن  جرگلان شادی  ای گزل گز  1  1    هادی محدثه مختاری  بهنام تاجی زاده  54 اسحاق یزدانی     
7  دیه گو  ن  آمیکو  لولیز  1  1    سنجر سیاه پوش  بهنام تاجی زاده  54    حذف  
8  نویان  ن  میناوش  سگینی  1 1 1  علی ومحمد حسام مارامایی  عبدالله یلقی  55 قربان محمد اودک   4  
9  یادقاراش  م  قاراشماز  آبیار  1      پوریا نوری  رجب قلیچ گوگ نژاد  50 طتهر گوگ نژاد     
10  شیر یاشار  ن  شاهین 19  سوسن  1      سجاد بهره مند  امین واج  52 محمد خوجملی   1  
11  ترکمن گزل  م  بهمن  بیتا حبیب ایشان  1      ادونیاوادالان وکیلی  عبدالعزیز گوگ نژاد  52    حذف  
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا