هفته بیست و دوم- 1395/11/21

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3 ساله امتیاز:24تا34 مسافت:1000 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کیهان سلیم ن کولاک قره کوله 1 2   دکتر امان حاجی اودک عبالرحمان پرویز  52  آرمین آق آتابای    
2  هایلی  ن  قره داغ  گل جمال 2 1 1  احمد قلی پور  پیر محمد قلی پور  53    حذف  
3  کیارش3  ن  فایتر هورس  کیانا 2 2    حوریه ونوریا ملاقی  علی گوگ نژاد  52  آقویلی بشگرد  3  
4  زومبا  ن  سرخوش  گوگ قیز 3      آرتین فرهمند  امید جرجانی  52  علی محمد غراوی    
5  آغوش  م  طلا قوش گیت سم کلر 2 2 1  آساسرمدی  یوسف خوجملی  51  نادر صالح پور    
6  کیوان سرمدی  ن  توسن2  پامچال 2 2 1  یوسف سرمدی  عبدالعزیزگوگ نژاد  53 محمد خوجملی     
7  نورگزل  م  قیصر  جمال گزل2 2 2 2  محمود کلاته  بهنام تاجی زاده  51 بنیامین جرجانی   1  
8  ژیگل ناز  م  آلپای  شادی گل 2 2 2  امیر عباس وابولفضل آجودانی  امید جرجانی  51 یاسر جرجانی     
9  ملک روشن  م  تکه  قره داغ 2 2 4  دکتر حمیدرضا وفایی  رضا ساجدی  52 جواد آچاک     
10  آرچین حبیب ایشان  ن  طلاقوش  یانباش حبیب ایشان 3 2 1  سید مهدی حق گو  احمد ایری  56 امین محمدی   4  
11  رداستار  م  سربه سر  المیلا 2 2 2  مهدی شاهین  عبدالعزیز گوگ نژاد  51 کمال عطا  2  
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تک شعله ن اسپشیال باند  شعله ور        هانیه مهرانی  عظیم مهرانی 52  مصطفی مهرانی    
2  گلدتیک  م  گلدا سفتیکس  اسپانتیک        حالی حاجی وامان حاجی غلاقی  محم شریف تاتاری 50  مهرداد خوجملی    
3  وابل  م  پایدار  درنام        فخرالدین خوشکام  منصور بای پور 50  نادر صالح پور  2  
4  سافیرا  م  لهن گرین  پاپیلا       عبدالحکیم قابل  الیاس زارعی کسلخه 50  امان محمد قلر عطا    
5  نیتروژن  ن  المرام  گل قهرمان        علیرضا شیرازی  غفور خوجملی 52  کمال دالیجه عولا    
6  لاچین  ن  بوکی تو  ویتالیا       حنیفه وشریف شیرمحمدلی  سبحان پقه 52  قربان محمد اودک    
7  الیف ناز  م  بوکی تو  الکساندر        ابوطالب وجمیل جرجانی   ایل محمد غراوی 50  علی محمد غراوی  3  
8  یوتاب  م  گلداسفنیکس  زوان تارد       امید گرکز  قار محمد گری 50  جواد آچاک  4  
9  سکرت لاو  ن  راک ست  گولیزناز       زبیر نفس پور  یعقوب نفس پور 52  نور محمد بهادر    
10  ناز سینا  م  ایرامینم  بیاتکا       رحمان وسلیمان قریشیی  یعقوب زارعی کسلخه 50  احمد پقه    
11  ایزابوی  ن  الوسیوترادر  آتابلا        حکیم آق ارکاکلی   عبدالرحمن قربانی 52  بنیامین جرجانی  1  
12  گان وست  ن  الوسیو ترادر  ساقی        وحید فرهانیان  امیرجعفر پور 52  متین جرجانی    

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تاتیا م تاواش  آن دگو        کاوه اختراعی جمال الدین ملایی قوجق 50  محمد خوجملی    
2  رویال دیاموند  م  سامردلدرمز  رویال چیسی        محمد تقی بابالوئی ومحمد حسین طاهر خانی  عبدالرحمان مختومی 50  کمال عطا  4  
3  ساواش3  ن  تریفیک چلنچ  تلی        عسل کاشانی  فرهاد جرجانی 52  جواد آچاک  1  
4  رای هارد  ن  تاواش  پرشین دنسر        پرورش اسب رایبدهورس  جمشید روشنی 52    حذف  
5  بلوبری  م  رامین  بلک بری        باشگاه سوارکاری شهدای دومیرابی  مجید صالح پور 50  نادر صالح پور    
6  پرایوت سی  ن  پرایوت اجندا  شارک دنسر        مهدی معاف  امان قلی خوجملی 52  بنیامین جرجانی    
7  گلدلیل  م  گلداسفینکس  ساکالبل        امیر آرخی  ابراهیم بدویزاده 50  پیمان قلر عولا  2  
8  پیت بول  ن  المرام  کات گلاس        هورس ایران  رسول روشنی 52  آرمین آق آتابای  3  
9  بابیکا  م  آفرونک  کوینز وینر        پریسا میرزایی  امید یزدانی 50  یوسف دهش    
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4سالعه امتیاز:8تا14 مسافت:1000 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  هج مامبو ن متوهج کوکومایو     2 تولید وپرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته  52    حذف  
2  تیام  ن  ایرامینم  لاکی ویتر   1 2  امیر علی هداوند  فرهاد کریمی  52  عید محمد غراوی    
3  پایش  م پوملاتو  هوم بیت  1      مهندس محمد زاده  محمداسلم محمدی  50  امین محمدی    
4  بالاهج  م  متوهج  ترن بلاش  1   1  حسین دیزیجی  رشید روشنی  51  کمال عطا  1  
5  کلکتی کت  ن  متوهج  کلکتی بل  1 1 1  حسین دیزیجی رشید روشنی  55  آرمین آق آتابای  2  
6  مگارا  م  سامر دولدرومز  لاله زارنو  1 1 1  امین تاتار   محمد شریف تاتاری  53  آق دویلی بشگرد  4  
7  کاساندرا  م  تاواش  دریسه   2    آبا ورضا آبائی  رحیم بردی مهرانی  50  جواد آچاک  3  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:24تا34 مسافت:1000 زمان شروع:15:45
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ماریانا م  دولاب  لاله ناز  2    4 سایا رضوانی  مجید ایری  50  نورمحمد بهادر    
2  ترکمن استوری  ن  بلی ریور داز الماس  1  4    حاج صفر نظری وعبدالجبار میرزایی  علی خوجملی  52  یاسر جرجانی    
3  کاپیتان  ن  لهن گرین  میترا  2  2    داوود میرابی  اراز زارعی کسلخه  52  آق دویلی بشگرد    
4  گلدناز  م  تاواش   جیسی  2  1  2  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  50  مهرداد خوجملی    
5  همایون  ن  مای جوی  جرسی  2  1  2  عبداله عطایی ودشت نوردان  محمد شریف تاتاری  52  ابوطالب چاری زاده  4  
6  فیوچر  ن  فور  درسا  2  2  1  بایرام محمد خانجانی  رحمان اورگلی  53  محمد خوجملی    
7  بوی بلا  ن  بلی ریور   آتابلا  2  3  1  صلاح الدین ومرجان سارلی  مجید صالح پور  53  نادر صالحپور  2  
8  اوکسال  ن  راک ست  نور3  2  2  1  مرحوم رجب کده  طواق بردی خوجه پور  53  جواد آچاک  3  
9  نیولی  م  نیو هالو پرنس لی  3    3  مهران خوجملی  علی خوجملی  52  کمال عطا    
10  ریومنتو  م  سامر دولدورمز شرمین  3  2    آرمان قزل  رحیم بردی مهرانی  53  بنیامین جرجانی  1  
11  فیروزه  م مای جوی  یکتا  2  3  2   ایوب رستگار  ابراهیم قلر عطا  53  ستار مهرانی    
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3و4ساله امتیاز:16تا22 مسافت:1000 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کینگ فایر ن تاواش فایر استایر 1 1 2 علیرضا چرکزی اسکندر خوجملی 52  محمد خوجملی  4  
2  نیمار  ن  بدازای وانایی  تلاش 1 2    بهنام کلته وکاکاشی جرجانی  یعقوب کم 52  بنیامین جرجانی    
3  ریو اورهان  ن  سامردولدرمز امیلی کیشن 2   1  تولید وپرورش اسب رادان  امیر جعفر پور 53    حذف  
4  لارسن  ن  اوریجینی  برتولینی کویین 1 3    خانم تهرانی  مجید صالح پور 54  نادر صالح پور  3  
5  پیشگام  ن  پوملاتو  فریدام 2   2  یارا محمدزاده  محمد اسلم محمدی 54  امین محمدی    
6  بنتلی  م  تاواش  ایندین سانگ 1 3 1  درسا کردی  تویلی قربانی 53  عبدالرحیم آرامیده  1  
7  ریوسیتی  م  سیتی لیدر  ریوکیدز 2 1 1  تولید وپرورش اسب  رادان  امیر جعفر پور 53  متین جرجانی  2  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4ساله امتیاز:46تا48 مسافت:1000 زمان شروع:16:50
  جایزه اول:72.000.000 ریال جایزه دوم:36.000.000 ریال جایزه سوم:18.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  گلبهار جاهد م تکه کلاتک  3  2 2  حاج خداوردی کسه جاهد  خان محمد چپرلی  50    حذف  
2  سقر قوش  ن  سرخوش  پروانه  3 2 2  بایرامقلی ونورقلی مهرانی   تاج محمد گوگ نژاد 52  بنیامین جرجانی  3  
3  روزگار گز  ن طلاقوش  شیدا  4 1    امیر فهیمان   یعقوب رحیمی 52  مهرداد خوجملی    
4  سهند بهزاد  ن قیصر  مله گل  3 2 2  بهزاد وفرزاد شیخی  امید یزدانی 52  یوسف دهش  1  
5  گل تکه  م  تکه  یسیر گلچین  4 1 3  مسعود لیلاز  عبدالرحمن پرویز 53  پیمان قلرعطا  2  
6  قره گوز  ن  طاغن  گل سمن  5 1 1  مرصاد ومحمد صالح قلر عطا  مصطفی کریمی 55  نادر صالح پور    
7  آی بگ  م  تکه  فلامک  4 3 1  مائده وماهان باستان  ناصر رجال 54   حذف  
8  پوربه  ن  بهمن  آق جرن  3 5 2  همراه وقره محمد کر  عبدالرحمان پرویز 56  آرمین آق آتابای  4  
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا