هفته بیست و سوم- 1395/11/22

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:8تا 14 مسافت:1000 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مارال شادی  م قیصر  چشمه  1     خلیل شادی وشاهین آذری اسماعیل کوچکی  50  ابوطالب چاری زاده  4  
2 آلتن تای یزدانی   م  فایتر هورس  قهرمان  1      محمد رضا یزدانی  یوسف گوگ نژاد  50    حذف  
3 خان بولگ   ن  سرخوش  بهاره    1  2  کاکاشی وعیسی جرجانی  حمید فرود  52  نور محمد بهادر    
4 ترنج   م  دل دل  قزل داغ    2  1  اکبر دمرچیلی  عبدالعزیز گوگ نژاد  51  پیمان قلرعطا    
5 امیر شا   ن  تکه  رف رف  1  1    محسن ایزی  رجب قلیچ گوگ نژاد  53  طاهر گوک نژاد  2  
6 جهان گل   م  براق  گل جهان  1    2  غلامرضا عریبی  اراز قربان اونق  53  آقویلی بشگرد    
7 سرکش پوریا   ن  سیتاخ  گل چمن  1  1    حمید وفرهاد نوروزی  یوسف دهش  53  حسین باقچقی    
8 آتابیک   ن  طاغن  دل آهو  1  1  1  کامبیز وکامران باستان  ناصر رجال  54  بنیامین جرجانی  1  
9 نازیلا   ن  شایان طلا  پرنس  1  1  1  حاج سید حسین نبوی  سید مجتی نبوی  53  علی محمد غراوی  3  
10 سل تکین    م  دلشاد  جمال گزل  1      عید محمد عاشوربای ایگدری  میلاد پایدار  50    حذف  
11 سکوت گز   ن  دلشاد  زیبا گز  1      شعیب یزدانی  امید یزدانی  52  یوسف دهش    
12 صحرا ناز   م  قار داغ  صحرا ترکمن  1      فادیر گل چشمه  ابراهیم قلر عطا  50  مهرداد خوجملی    

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:8تا14 مسافت:1000 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بانوی صحرا م دوبل مون گل الکا 1    1 مرحوم حالی پاکزاد مجید صالح پور 51  نادر صالح پور    
2 کاپری کاترین   م  اسپشیال باند  زنبق 1      کاپری وگالوین آرخی  ایل محمد غراوی 50    حذف  
3 ماه سال    م  ایرامینم  ماهانه 1      فرزاد ومجید آتابای  یعقوب ایری 50    حذف  
4 نوگل   م  الوسیوترادر  بادلی قدم 1      خلیل ایشان عطائی  تاج محمد گوگ نژاد 50  علی محمد غراوی    
5 تک گل  ن  اسپشیال باند  مجال 1      عادل وکاکاجان تاتاری  میلاد پایدار 52  کمال عطا  3  
6 یونیک گلد   م  گلداسیفینکس  ماه پیکر   2  1  امید ابوالمعصومی وهادی روشنی  حمید روشنی 51  ستار مهرانی  4  
7 بازنوش قره بولاغ  ن  سامر دولدرومز  کلودیا 1 1    صمد خوجه وعبدالسلام نظری  ابراهیم بدویزاده 53  پیمان قولر عطا  2  
8 چشمه   م  اسپشیال باند  ملیکا 1 1    وحید پوری  قار محمد گری 52  حاج رحیم آرمیده    
9 کوانتوم  ن  گلدا سیفینکس  ونیز 1 1  1  مرحوم سروان یوسف دیه جی  عبدالرحیم چپرلی 54  بنیامین جرجانی  1  
10 طاهاهورس  ن  لوهان گرین  ایلناز خانم 1 1  1  غفار باستان  علی خوجملی 54    حذف  
11  تیهو  م  بوکی تو  ساناز خانم   1  1  محیصا و سلوا عطا گزلی  حمید قندهاری 50    حذف  
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2ساله امتیاز:8تا14 مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کاپیتان هورس م  بورن تی تی کینگ کامیتون دنسر  1     حاج داود آوری  محمد یلمه  50  آق اویلی بشگرد  4  
2 میلواکی   ن  الوسیو ترادر  پرشین گلد  1      علی آقایی  عبدالعزیزمهرانی  52  جواد آچاک  2  
3 آراگورن   ن  ترفیک چلنج  آناستازیا   2    هورس ایساتیس  کمال قربانی  52    حذف  
4 رویال آکادمی   ن ترفیک چلنج  کانالیا   2    مرحوم حاجی مراد امینی  محمد آق ارکاکلی  52    حذف  
5 جاست جونی   ن  برق  آناتا  1    1  رضا قربانی  اسماعیل کوچکی  53  محمد خوجملی    
6 لیدی هج   م متوهج  لیدی گودیوا  1 1    تولید وپرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته  52  بنیامین خوجملی  3  
7 برن توران   م   المرام  لاست این دبلاک  1 1  1  حاجی امیر حافظی  کمال قربانی  53  کمال عطا  1  
8 ریوگالکسی   ن   سیتی لیدر  ریو کریستال   1    تولید وپرورش اسب رادان  امیر جعفر پور  52  متین جرجانی    
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4ساله امتیاز:هندیکاپ مسافت:1000 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:95.000.000 ریال جایزه دوم:47.500.000 ریال جایزه سوم:23.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوهایو ن  تاواش پرشین دنسر 3 5 3 یونس آق وطاهر حاجی راد قربان محمد قلر عطا 52  نور محمد بهادر    
2 جنرال سایت   ن  گلداسفینکس  لتس سی 6 1 1  رادین صفایی امادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه 52  آق اویلی بشگرد    
3 پهلوان   ن  بدازای وانایی  دیز درایمر 6 2 3  طاها نورای اندروا  نور بردی اندروا 55  ستار مهرانی  3  
4 ایلوسیو   ن  السیوتریدر  امپوتیس 6 4 1  فرهاد قائمی  تویلی قربانی 56  کمال عطا  2  
5 هچ دیو   ن  متوهج  سونانت 13 9 4  سردار آزمون ومریم شیر محمد لی  رسول خرمالی 60  بنیامین جرجانی  1  
6 دوبی پاشا   ن  المرام  گل تن 7 10 9  مهندس محمد امین آرخی  مجید صالح پور 58  نادر صالح پور  4  
7 سابرینا   م  المرام  میس وریتی 5 3 5  دکتر یگان محمدی  رحیم بردی مهرانی 53  جواد آچاک    
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4ساله امتیاز:24تا38 مسافت:1000 زمان شروع:15:45
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  زاراوست ن  ایشی گورو  زازابراوو 3     باشگاه درخشش  رشید روشنی  52  محمد خوجملی    
2 دبی استار   ن  تاواش  دبی رویال 3      پتروشی بانیار پلیمر گنبد  نصرت اله خوجملی  52    حذف  
3 ژورا   م  ریوملینیوم  ویتالیکا 3    2  تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته  51  عید محمد غراوی  2  
4 هج استار   ن  متوهج  حوریا 2 3  1  هاشمی شیرازی  آنه محمد خوجملی  54  نادر صالح پور  3  
5 ماه مهر   م  سامر دولدرومز  شه مهر 3 2    مومن چوگان  عبدالرحمان مختومی  52  کمال عطا    
6 دایاناهج   م  متوهج  گود آتابا 2 4  1  طاهر جرجانی  امان گلدی خوجملی  53  بنیامین جرجانی  4  
7 هج سنت   ن  متوهج  دی سونانت 3 2  3  فرشید نفر  مجید ایری  56  نور محمد بهادر  1  
8 پانامرا   ن  المرام ایندین سانگ 3 2  3  حاج محمد سلطانی  مهران علایی قوجق  56  پیمان قلرعطا    
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3-4ساله امتیاز:هندیکاپ مسافت:1000 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:95.000.000 ریال جایزه دوم:47.500.000 ریال جایزه سوم:23.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اشکان خان  ن پرایوت اجندا شاتیکا  5  2 2 حاج سعید رضوانی رمضان آچاک 52  جواد آچاک  3  
2 وسوسه   م  سرقوش  دورین  6  1 1  یوسف فروغی توماج  رحیم بردی مهرانی 52  بنیامین جرجانی  2  
3 اورکاسیا   ن  المرام  سوناتا  7   2  فاطمه ابوطالبی  احمد ایری 52  نور محمد بهادر    
4 اورتیناز   م  مای جوی  اورتینا  6  2 4  محمد رضا ماهان واحمدرضا دوجی  اراز زارعی کسلخه 52  امان محمد قلر عطا    
5 یونیک استار   ن  پرایوت  ماه پیکر  3  8 6  هادی هانیه ورومیسا روشنی  حمید روشنی 52  ستار مهرانی  4  
6 بای بای    ن  مای جوی  22بهمن  12  6 3  حاجی نوری گلدبانی وارشی وجدانی  سلیم خوجملی 58  آرمین آق آتابای  1  
7 آتیک   ن  آگوگ  سینو  24  15 9  فاطمه قزل  فرهاد قزل 59    حذف  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:16-22 مسافت:1000 زمان شروع:16:50
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  یاغمر ن  آگوگ 22بهمن    4   دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده 52  کمال عطا    
2 خان سونا   م  ماکسیمم ریسک  رزبیوتی  1  1  2  پیمان ولقمان پقه  سبحان پقه 51 بنیامین جرجانی     
3 فدرال    ن  دوبل مون  گل الپای  2      قلیچ قزل  اراز گلدی اونق 52 ابوطالب چاری زاده   3  
4 برناردینی   ن  بدازآی وانایی  ساقی  2      نادر حسنی  قربان محمد قلرعطا 52 نور محمد بهادر   1  
5  میس چارمر  م  ساسان  لانسی  1  2  1  خانم تکتم اسلامی  عبدالجبار صالح پور 51 نادر صالحپور     
6  ساوالون  ن  تیتشر  ربکا    3  3  نوذرصحنه  حاج محمد نوایی 53 آرمین آق آتابای   4  
7  تیپ انتل   ن  دوبل مون  استاروارز  2    2  قربان بردی سوقی  عبدالباسط مخدومی 54 عید محمد غراوی     
8 آنتیک  م  آگوگ  افشانه  2    2  ابراهیم کردی  نور محمد اونق 52  آق اویلی بشگرد    
9  پالو   ن  ابوریجینی  جهان آفرین  1  1  1  علی جرجانی  امان گلدی خوجملی 52  متین جرجانی  2  
10 آرای   م  آگوگ  اسبیلیو  2  1    دکتر متین معروف وسحر وطن خواه  رمضان آچاک 52  جواد آچاک    
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا