هفته بیست و ششم- 1395/12/5

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4 ساله امتیاز:نبرده مسافت:1600 زمان شروع:12:45
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  طوفان  م قیصر   آل سقر        گون دوغدی عاشوری فر  آتا نفس انفاس    انا نفس انفاس  4  
2 گلستان طلا  م  گونش   طغرل       بهمن و نوربردی فهیمی  ابراهیم هوشمند      بنیامین جرجانی    
3 کارایل  ن  آمیگو   سیمینه       بهزاد شاه پسندی  یعقوب رحیمی     امین محمدی  3  
4 درنا  ن   چالاربیگ گزل        عبدالرسول کوهی  سید مجتبی نبوی     طاهر گوگ نژاد  2  
5 یاسویای  م   جرگلان گل ایشانی         آریاسب یزدان محمدرضا عباسی     یاسویای  حذف  
6 سردارخان  ن  طوفان  سیتا        سردار دکتر حسینی  رمضان آچاک     یوسف دهش  1  
7 شادیان شعبان  ن  آهوگزل  گل تاج        دانیال چابک  بهرام رجال     علی رجال    
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3 ساله امتیاز:2-6 مسافت:1600 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مون لایت 2 ن   دلرد رزکورت       1  وانیا و آراد مهر پرور محمد اسلم محمدی     محمد خوجملی  2  
2 گلناز  م  تاواش  امرسای       2  کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی     مهرداد خوجملی  3  
3 تیم وینر  م   تیم بورا  لاکی وینز    1    امین بیرانوند بهمن صداقت      مهدی صداقت  4  
4 جانر  ن   سیمولیت دزیره       2  محمود صیادی ابراهیم مهرانی     قربان محمد اودک    
5 هج مامبو  ن   متوهج کوکامامبو       2  تولید پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته     بنیامین جرجانی  1  
6 هیپو  م   کینگ اودسان همیلا     1  1  بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد     آق اویلی بشگرد    
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3 ساله امتیاز:8-14 مسافت:1600 زمان شروع:14:30
  جایزه اول: 55000000ریال جایزه دوم: 27500000ریال جایزه سوم:13750000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نامبروان ن  بدازآی وانایی آی بیکو   1      صفائی و جزیده  عمر مهرانی      حذف  
2 فرام  م   المرام فریال صبا     2   حاج ناصر نوروزی  بهمن حاجی زاده     ابوطالب چاری زاده  1  
3 ویکتوریادریم  م   لاکی دریم کارملا   1     محمد مرادی  بهمن صداقت     جواد آچاک  4  
4 رومیا  م   لهن گرین الکام بندر     1  2 مسعود گلشاهی  رسول صداقت     پیمان قلرعطا    
5 ایلدرم سروین  ن   پوملاتو گل سروین   1    1 آلتن تاتار  محمد شریف تاتاری       حذف  
6 صودا  م   تاواش سویتا   1    1 امید بدراقی  رسول خرمالی     یاسر جرجانی  3  
7 آیسو  م   آگوگ سماگل  1   1 غفورچوری  مجید ایری     نور محمد بهادر    
8 هیستوریا  ن   مای جوی دلار   1    3 امین تاتار  محمد شریف تاتاری     ستار مهرانی  2  
9 گردباد  م   جانادل  رزالین  1  1    محمد حسین صیرفی عبدالرحمن کلته       حذف  
10  مایا2  م  بلی ریور زیبال   1     ابوطالب و مصطفی کسلخه  عبدالرحمن مختومی     کمال دلیجه عطا    
11 آرزوی میلان  م   لهن گرین آث میلان     2    حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی       حذف  
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبردداخلی سن:2 ساله امتیاز:0-6 مسافت:1200 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  لیانا  م آگوگ  کول سکرت         حسام الدین بختیار امانگلدی توماج     محمد رضا پقه    
2 نیونایس  م  برق  ریونایس         باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری    نور محمد بهادر  3  
3 دوبه دو  م   سلتیک سایلنس آلاجانا         جمال ابوالمعصومی رحیم بردی مهرانی     علی رضا شامیر    
4 سبیت خاطر  ن   لهن گرین آرت جوین        صنم جان شیرمحمدلی  سبحان پقه     آق اویلی بشگرد    
5 پیت بول  ن   المرام کات گلاس       1  هورس ایران رسول روشنی     ابوطالب چاری زاده  4  
6 جونیور  م   پریمووالنتینو جنی سیس       1  سیده فاطمه سالاری حمید روشنی     مهرداد خوجملی    
7 لتوس تاپ  م   سیتی لیدر هدینگ تاپ     1    ایمان ناخدا جمشید روشنی     کمال دالی جه عطا    
8 تایم هج  م   متوهج تایم بل     1    تولید پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته     بنیامین جرجانی  1  
9  رایکا ن   آگوگ بصیره     1  1  امین شالیها جمشید مختومی    ستار مهرانی  2  
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:2-4 مسافت:1200 زمان شروع:15:45
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نایس لیدی  م ایرامینم  زیبا خانوم      مرحوم بهرام دردی قربانی  خلیل خوجملی     نور محمد بهادر  1  
2 ول کات   ن اسپشیال باند  ژینوس      مرحوم حاجی تاقان دوردی کر  آنه گلدی اونق     حدف    
3 نان آور   ن ایرامینم  برایت مون     میر علی مهرانی میر علی مهرانی     قربان محمد اودک    
4 سل اشتون   م سامردولدرومز  ریبا      مرحوم حاجی اردی مرجانی  بهمن حاجی زاده     جواد آچاک    
5 آسپین   ن سامردولدرومز  اقبال      حاج آقا کارگر  اسماعیل کوچکی    محمد خوجملی    
6 دازقوش   م الوسیترادر  دازمرضیه     1   ابراهیم پقه  حاجی محمد نوایی     کمال دایچه عطا    
7 تاتلیس   ن تاواش  تکتم    1   حاجی بگ جان سالاری جمشید جرجانی     یاسر جرجانی    
8 اسکای کوئین   م  سامردولدورمز  اسکیپی    1    مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد     عیدمحمد غراوی  4  
9  وابل  م پایدار  درنام    1   فخرالدین خوشکام  منصور بای      نادر صالح پور    
10 شهرزاد   ن پوملاتو  گل مینا    1    حاجی یاسین اونق رحیم بردی مهرانی     مهران عطا    
11 شمیم   م گلداسفینیکس  هیدروژن      1 علی شعبانی  جمشید مختومی      ابوطالب چاری زاده  2  
12 سایلنس کو   ن پایدار  آی بیکو    1   آرمین ورئوف بابائی  عبدالخالق ایری     بنیامین جرجانی  3  

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز: 8-14 مسافت:1200 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:55000000 ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم: 13750000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ماه سلطان  م لهن گرین  آی مایام   2   مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری     محمد خوجملی  2  
2 نوگل   م الوسیوترادر بادلی قدم 1     کوچک ایشان عطایی تاج محمد گوگ نژاد   جواد آچاک    
3 دازمیلا   م لوهان گرین گل آیناز 1     محسن پاکزاد رشید عطایی   مهران نوبخت    
4 دومنیک   ن پرمووالنتینو عقیق ناز   2   محمدتقی بابالوئی مصطفی عطایی   عید محمد غراوی    
5 دارگل   م پوملاتو  دلار 1     محمد کر وحید سرداری عثمان پساوند   پیمان قلرعطا    
6 ایل یاسین   م ایرامینم  سولیناز 1     مهندس عبدالحکیم سلاق نوری قورچائی   مهدی قورچای    
7 تک گل   ن اسپشیال باند  مجال 1   1 عادل و کاکاجان تاتاری  میلاد پایدار     تک گل  حذف  
8 خوش خوش   ن ایرامینم آهو 1 1 1 جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی  عبدالرحمان مختومی     بنیامین جرجانی  3  
9 ماه سال   م ایرامینم ماهانه 1     مجان حاجی آتابای یعقوب ایری    قربان محمد اودک    
10  یونیک گلد  م گلداسفینکس  ماه پیکر    2 1 امید ابوالمعصومی و هادی روشنی حمیدروشنی    ستار مهرانی  1  
11 گوهرناز   م اسپشیال باند گوهر 1   2 کاکا ارازی ارازقربان اونق    آقویلی بشگرد  4  
12 چشمه   م اسپشیال باند ملیکا 1 1   وحید پوری مجید ایری     نور محمد بهادر    

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1200 زمان شروع:16:50
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کبوتر احمد  ن قایرات جرن احمد 1     فرهاد حمیدی تاج محمد گوگ نژاد    نور محمد بهادر    
2 آتایار   ن طاغن کسلخه 1 1 2 سلماز خرمالی  نوریقدی یلقی    کمال عطا  4  
3 نازیلا   ن شایان طلا  پرنس 1 1 2 حاج سید حسین نبوی سید مجتبی نبوی    علی محمد غراوی    
4 یتدرمز   ن غوغا صحرا 2     نعمان قلرعطا و امین فرزادنیا مصطفی کریمی    نادر صالح پور  2  
5 قوش قانت   ن فایتر هورس مارال 1 2   محمدیار تراج عبدالعزیز گوگ نژاد    یاسر جرجانی  1  
6 امیرشا   ن تکه رف رف 1 2   محسن ایزی رجب قلیچ گوگ نژاد    طاهر گوگ نژاد    
7 آتابیک   ن طاغن دل آهو 2 1 1 کامبیز و کامران باستان  ناصر رجال    ستار مهرانی  3  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا