هفته بیست و نهم- 1395/12/19

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله امتیاز:8-14 مسافت:1600 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم: 33000000ریال جایزه سوم: 16500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  گل کاریز م  شایان طلا  گل اندارم 1     عید محمد عاشوربای ایگدری خان محمد چپرلی        
2 تندرقیداری  ن  نوید قیداری  آیناز     عثمان امیری رجب قلیچ گوگ نژاد        
3 سکوت گز  ن  دلشاد  زیبا گز 1     شعیب یزدانی امید یزدانی        
4 کبوتراحمد  ن  قایرات  جرن احمد 1     فرهاد حمیدی تاج محمد گوگ نژاد        
5 خان بولگ  ن  سرخوش  بهاره   1 2 حاج حسن و عاشور بردی جرجانی حمید فرود        
6 یل فام  ن  یلقوش  فایرهورس   2   مهندس میر حیدری عبدالعزیز گوگ نژاد        
7 پاشابجنورد  ن  تکه  مله سام      اصغر امینی علی گوگ نژاد        
8 غنچ سن  ن  یلقوش گلالگ 1 1   امین جاهد خان محمد چپرلی        
9 جهان گل  م  براق  گل جهان   غلامرضا عربی سید عقیل سادات حسینی        
10 سورن حمید ن  براق  گل قرق 1 1 1 حاج آقا دانیالی رحیم بردی مهرانی        
11 مارال شادی  م  قیصر  چشمه 1     خلیل شادی و شاهین آذری اسماعیل کوچکی        
12 سل تکین کلاته م  دلشاد جمال گزل 1     ادریس پقه میلاد پایدار        

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 زمان شروع:13:15
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم:15000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ماهان طلا ن  طوفان گلن  آن جرن       موسی و ماهان دهش یوسف دهش        
2 لیلی گلن  م  تکه  یادگار شادی       غفور میکائیلی علی گوگ نژاد        
3 وفا  ن  قره داغ  تک ناز       عابد سعدی شیخ کمال سعدی شیخ        
4 پرنسس قنبر  م  اترک  مارال صحرا       منوچهر قنبر آرش ایری        
5 خوشیار مهربان  م  فایترهورس  گل خوشبخت       مصطفی خلیقی سید علی محمد خوجملی        
6 چنارچپار قویمه  م  بال صاید  آیلین       حمید آق بهرام رجال        
7 ناز گل  م  یلقوش  سقر قوش       حسام زرگری حمید فرود        
8 سردارخان صوفیان  ن  طاغن  گوگ جهان       مرحوم مصطفی ارازی همراه نعمتی        
9  مروارید رهسپار م  آمیگو  شقایق       هاشم رهسپار نورمحمد اوکش        
10 گل تای 2  م  دلدل 2 ماهم جان       آسا سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد        
11 بوران سنجر  ن  آمیگو  نگار       سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده        
12 پیمانه زمان  م  فایترهورس  حسرت زمان       زهرا سادات متقی عبدالکریم گوگ نژاد        

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2 ساله امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:60000000ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تاتیا م  تاواش  آن دگو       کاوه اختراعی جمال الدین علایی قوجق        
2 رسپک تیبل  م  جاست جنی  اسپک فول       حاج نادر موحد جمشید روشنی        
3 مسترواندرفول  ن  تیشتر  شاه دخت       حاج حسین آیت اللهی مصطفی عطایی        
4 فلاورهج  م  متوهج  بال آف جوی       حاج نادر موحد جمشید روشنی        
5 بلوبری  م  رامین   بلک بری       باشگاه سوارکاری شهید دومیرایی مجید صالح پور         
6 پریاجی  م  ایرامینم  سونیا       حاجی نمازی غراوی عاشور غراوی        
7 لامبورگینی  ن  ایرامینم  مادیتا       کوثر و محمدمهدی سلیمانی طاغن سیدی        
8 دو به دو  م  سلتیک سایلنس  آلاجانا       جمال ابوالمعصومی رحیم بردی مهرانی        
9 آراتون ن  مای جوی  فانتستیک برد       عارف و عرفان نیازی امان گلدی خوجملی        
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1000 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 آتنا گل  م  تاواش لولیتا       غفار باستان علی خوجملی        
2 کالوندرا  ن  لوهان گرین  فیروزه        ارازمحمد قابلی عبدالکریم گوگ نژاد        
3 گلدهورس  ن  نیوجرسی  آلمینا        عرفان هادی پویا عمران پارسا قریشی یعقوب زارعی کسلخه        
4 کارول  ن  اسپشیال باند  مرزبان       مهسا اسما و آنه محمد نیازی میکائیل توماچ         
5 رونین سروین  ن  آگوگ   ماهرخ       بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی        
6 فرسام 2   م  سامردولدرمز  فریال صبا       علیرضا و نصیر نوروزی بهمن حاجی زاده        
7 پرشین لیدی  ن  پرشین دریم  تک گل       محمدامین و متین جرجانی امید جرجانی        
8 نیوکالکشن  ن  بلی ریور مها       رامین و آرمین عراز نژاد و امیرحسین نوایی مهدی نوایی        
9 اورهان قرق  ن  ایرامینم  اولکام قرق       جلال قلیچی ایل محمد غراوی        
10 داز ثمر  م  پوملاتو  دازبانو       کاکاجان سن سبلی امان قلی خوجملی        
11 مهسانور  م  المرام  هانا       آنه چیره نور عبدالعزیز مهرانی        
12 کلیپر  م  پوملاتو  میترا       حاج قوجق میرابی و قلیچ تقان ارازگلدی زاده حاج قوجق ارازقربان اونق        

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4 ساله امتیاز:38-54 مسافت:1200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:100000000 ریال جایزه دوم:50000000 ریال جایزه سوم: 25000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 هج استار  ن  متوهج حوریا 2 3 2 هاشمی شیرازی آنه محمد خوجملی        
2 لیدیا  م  متوهج  لیدی گودیوا 3 2 1 هاشمی وشیرازی آنه محمد خوجملی        
3 هج سنت  ن  متوهج  دی سونانت 4 2 4 فرشید نفر مجید ایری        
4 کاواکاکووا  ن  تاواش  میس بیوتی 5   4 حمید مجتهدزاده ادریس قلرعطا        
5 اوهایو  ن  تاواش  پرشین دنسر 3 5 3 مرحوم خدای وردی شیر محمدلی قربان محمد قلر عطا        
6 ریوسیتی  م  سیتی لیدر  ریوکینز 2 2 1 تولید پرورش اسب رادان امیر جعفر پور        
7 سلنا طلایی  م  دلرد  روپش 1 5 5 ساخی آق رشید روشنی        
8 آرس  ن  تریفیک  ساتین اسلیپرز 1 3 3 محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی        
9 لارسن  ن  ابوریجینی برتولینی 2 3 1 دنیل استاد مجید صالح پور        
10 نادال  ن  پرایوت اجندا  گل دانه 2 4 2 مهرداد عابدینی امان قلی خوجملی        
11 جنرال سایت  ن  گلداسفینیکس  لتس سی 6 1 1 رادین صفایی امانجان طعنه اراز زارعی کسلخه        
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 ساله امتیاز:36-46 مسافت:1000 زمان شروع:16:15
  جایزه اول:90000000 ریال جایزه دوم:45000000 ریال جایزه سوم: 22500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 فیروزه  م  مای جوی یکتا 2 3 2 ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا        
2 کژال  م  امپریال پرنس  سروناز7 3 2 2 بهروز مفاخری عبدالخالق ایری        
3 سحرخاتون  م  کینگ اودسان  پرنس لی 3 2 2 حاجی غفور اسماعیلی علی خوجملی        
4 استیکت  م  بلی ریور  استیلا 3 3 1 ناصر جاهد ابراهیم بدویزاده        
5 الچی بای  ن  تریفیک چلنج  السا 3 3 1 رضا و محمدامین قره ئی احمدقلی قربانی         
6 بوی بلا  ن  بلی ریور  آنایلا 3 1 صلاح الدین و مرجان سارلی مجید صالح پور        
7 ریومنتو  م  سامردولدورمز  شرهین 4 2   آرمان قزل رحیم بردی مهرانی        
8 شاهان  ن  آگوگ یومای لووا 4 2 1 مهندس مهران مشرقی جمشید روشنی         
9 خوش تیپ  ن  تریفیک چلنج  آوا 3 3 3 امیر و رضا و حسین غراوی اسماعیل خوجملی        
10 ریحانا  م  تریفیک چلنج  ریحانا 4 3 1 مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی        
11 ارسلان  ن  تاواش   روزالین 2 4 6 حاج جلال میرابی عبدالرحمن کلته        
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3 ساله امتیاز:8-12 مسافت:1600 زمان شروع:16:45
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم:33000000 ریال جایزه سوم:16500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 رومیا  م لهن گرین الکام بندر   1 2 یاسمین گلشاهی رسول صداقت        
2 نورطاهر  ن  بدازای وانابی  گل آیا   2   آرمان و احسان توماج رسول خرمالی        
3 آی سارا  م  بوکی تو  آی مایام   2   حاجی ملا بهرام قلی توماج بهمن توماج        
4 آرزوی میلان  م  لهن گرین  آث میلان   2   حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی        
5 ویکتوریادریم  م  لاکی دریم  کارملا 1     امین بیرانوند و مرادی عبدالجبار صالح پور        
6 گلهان  م  لهن گرین  کاترینا 1   1 حاج قادیر میرابی ارازقربان اونق        
7 سی بوی  ن  وات سکرت  نادیا   2 1 بهمن اینچه برونی سلیم خوجملی        
8 ایلدرم سروین  ن  پوملاتو گل سروین 1   1 آلتین تاتار محمد شریف تاتاری        
9 گل آی 2  م  بدازآی وانابی  نانسی   1 3 زهرا و رابعه مهرانی حکیم مهرانی        
10 صودا  م  تاواش  سویتا 1   2 امید بدراقی  رسول خرمالی        
11 آی سیمبا  م  راک ست  نازنین     1 مرحوم حاج عراز دوردی ایری میکائیل توماج        
12 نسل خان  م  سلتیک سایلنس  زرین     1 قربان بردی سوقی رسول صداقت        

دور هشتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3ساله امتیاز:10-22 مسافت:1600 زمان شروع:17:15
  جایزه اول:72000000 ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 تیام  ن  ایرامینم لاکی وینر   1 2 امیرعلی هداوند فرهاد کریمی        
2 یونیک رفلکشن  م  بورن توبی کینگ  سارانا طلایی 1   1 الینا موحد فیض اله رجال        
3 کاساندرا  م  تاواش  دریسه   2 1 آبا و رضا آبائی مجید صالح پور        
4 هج مامبو  ن  متوهج  کوکومامبو 1   3 تولید پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته        
5 ناتی بوی  ن  جانا دل  برون هیلد 1 2 1 آیدا کردی امان گلدی خوجملی        
6 ارابل  م  المرام  کاتالینا 1 2 1 محراب دمیرچی رشید روشنی        
7 تامکت  ن  المرام  فراکسیس 2   2 سهیل آسوده عبدالناصر قربانی        
8 ریوچندو  ن  سامردولدرومز  ریوتاپ 2 1 1 منصور آق رشید روشنی        
9 مون لایت2  ن  دلرد  رزکورت   1 1 وانیا و آراد مهرپرور محمداسلم محمدی        
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا