هفته بیست و هشتم- 1395/12/13

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4 ساله امتیاز:0-6 مسافت:1550 زمان شروع:12:30
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 قیربای جرگلان  ن طاغن گزل     1 آنانفس انفاس  آتانفس انفاس        
2  شاهین گز ن قیصر روزان بهرام     1 حاجی نوری یزدانی  نظر محمد گوگ نژاد        
3  کارایل ن آمیگو سیمینه     1 بهزاد شاه پسندی یعقوب رحیمی        
4  گل ماسان م قایرات سوزان   1    مرصاد و یسنا حبیب لی  بهرام رجال        
5  ایل آی  م برگوت خورشید گچ سو     2 یاسین ماهری یعقوب چپرلی        
6  طوفان گلستان بهشت ن خوش سقر بهار گل   1   محمد شاه دوست یوسف دهش        
7  درنا ن چالاربیک گزل   1   پهلوان هوز محمدی رجب قلیچ گوگ نژاد        
8  ویشکا م سلتکس توراج   1   حاج صادق بوربور جلال ایری        
9  خان ترکمن ن کج سقر سما   1 1 داود مهرانی عید محمد بازیار         
10  زورلی حبیب ایشان ن بهمن  گل پرستو   1 1 گل محمد خلیقی سیدی امان یلقی        
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبردداخلی سن:2ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 زمان شروع:13:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بوکی دی م بوکیتو  سکرت دی        حاج کاکا رهبر مجید ایری         
2 اوفلیا  م   ترفیک چلنج اندی ماری       نیما ساجدی  عبدالعزیز مهرانی         
3 رویال دیاموند  م  سامردلدرمز  رویال چیپسی        محمد تقی بابالوئی و محمد حسین طاهرخانی  عبدالرحمان مختومی         
4 ریورویس  ن  سیتی لیدر  میدنایت کالر        امین رادان  امیر جعفرپور         
5 ریوگرین  م   برق ریوشاپ       حاج محمدرضا خلاقی زاده  امیر جعفرپور         
6 چیکو  ن   آشور سیدنی        مهدی یارعباسی  امانقلی  مخدومی        
7 طلای زاگرس  م   دارنل مرکانتیل       حسین عبدالغنی  رشید عطایی         
8 دوبه دو  م   سلتیک سایلنس آلاجانا        جمال ابوالمعصومی  رحیم بردی مهرانی         
9  لامبورگینی ن   ایرامینم مادیتا       کوثر و محمدمهدی سلیمانی  طاغن سیدی         
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تاتیانا م تاواش  کلاری گلد       کاوه اختراعی  جمال الدین علایی قوجق         
2 اورهان قرق  ن   ایرامینم اولکام قرق        محمدجمیل قلیچی و محمدحسان قره قوزی  بایرام محمد قولاق         
3 بای نا  م   ترفیک چلنج دنا        قربان محمد سیلمه ی  بهرام حاجی زاده         
4 دازثمر  م   پوملاتو دازبانو       کاکاجان سن سلبی  امان قلی خوجملی         
5 فرانکل  ن   ایرامینم کرونا       ایلتای ایمری   اسماعیل خوجملی        
6 آرنیکا  م   نیوجرسی زندگی بانو        المیرا قلندرمحله  احمد خوجملی         
7 مشکی ناز  م   مای جو دازمینو       حاج عظیم پقه  شهرام خوجملی         
8 تومیریس  م   گلداسفینکس سیلورسین        حاج نورمحمد طعنه  رحیم بردی مهرانی         
9  سهند110 ن   المرام  صبا       عبدالقادر رجال عبیدالله رجال         
10 کوزو  ن  اسپشیال باند گل آلیا       گل محمد قویه  دوردی حاجی عطایی         
11 سلطانه 2  م   ایرامینم مائده       نادر حسنی  جمشید جرجانی         
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبردداخلی سن:3-4 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1000 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ماه هج م  متوهج ماهنور 1 1 2 شرکت سرخدشت  قربان رنجبر         
2 نیمار  ن   بدازای وانایی تلاش 2   بهنام کلته و اسحاق کم  یعقوب کم         
3 ریواورهان  ن   سامردولدرمز امیلی کیشن  2   1 تولید پرورش اسب رادان  امیرجعفرپور         
4 کلکتی کت  ن   متوهج کلکتی بل  1 2 1 حسین دیزیچی  رشید روشنی         
5 بالا هج  م   متوهج ترن بلاش  2   1 حسین دیزیچی  رشید روشنی         
6 تامکت  ن   المرام فراکسیس  2   2 یعقوب جباری یاسین و یامین قربانی  عبدالناصر قربانی         
7 ریوچندو  ن   سامردولدرومز ریوتاپ 1 1 منصورآق  رشید روشنی         
8 کاساندرا  م   تاواش دریسه    2 1  آبا و رضا آبائی رحیم بردی مهرانی         
9  چلنجر ن  ترفیک چلنج  ویندمیلکام  1 1   محمدحسین صادق زاده  فرهاد اورگلی         
10 هج مامبو  ن  متوهج کوکومامبو  1   2 تولید و پرروش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته         
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3-4 ساله امتیاز:24-34 مسافت:1000 زمان شروع:15:15
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم:33000000 ریال جایزه سوم: 16500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  گلدناز م  تاواش  جیسی  2  1 2  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی        
2 فرنازگل  م   اسپشیال باند پرشین دانهیل  2 عبدالرحیم پورقاز   بهمن اونق         
3 برناردینی  ن   بدازآی وانایی ساقی  3     نادر حسنی   قربان محمد قلرعطا        
4 تندر  ن   آگوگ تکرو  1 3 طاهر امیری   عبدالرحمان مختومی         
5 اوکسال  ن   راک ست نور3  2 2 2 مرحوم رجب کده   طواق بردی خوجه پور         
6 سلطان 2  ن   کینگ اودسان پیشرو   2 2 2 طاهر امیری   ابراهیم خوجملی         
7 بوی بلا  ن   بلی ریور  آنا بلا  2 3 1 صلاح الدین و مرجان سارلی   مجید صالح پور         
8 آلکس  ن   اسپشیال باند بوسه  2 3 2  مهسان عسگریان  عبدالعزیز مهرانی         
9 کژال  م   امیریال پرنس سروناز7  3 2 1 بهروز مفاخری   عبدالخالق ایری        
10  الچی بای ن   تریفیک چلنج السا   3 2 1 رضا و محمدامین قره ئی   احمدقلی قربانی         
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبردداخلی سن:2 ساله کورس ویژه امتیاز: مسافت:1200 زمان شروع:15:45
  جایزه اول: 400000000ریال جایزه دوم:180000000 ریال جایزه سوم: 80000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  رای هارد ن   تاواش پرشین دنسر 1     پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی        
2 ریوگالکسی  ن   سیتی لیدر ریوکریستال     تولید و پرروش اسب رادان  امیرجعفرپور         
3 مجستیک  ن   تریفیک چلنج مجیک میلکام     بهنام و حامد چاوش  مجید صالح پور         
4 کاپیتان هورس  م   بورن توبی کینگ کامپتون دسنر 1     حاج داود آوری  محمد یلمه         
5 تایم هج  م   متوهج  تایم بل 1   تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته         
6 ضد1  ن   بورن توبی کینگ سرور خانم 1   حامد چاووش  عبدالرحمان مختومی         
7 اکشن هج  م   متوهج اکشن رز 1 حاج شاپورایزدی  رشید روشنی         
8 لیدی هج  م   متوهج لیدی گودیوا 1 1 1 تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته         
9 میلواکی  ن   الوسیوترادر پرشین گلد علی آقایی  عبدالعزیز مهرانی        
10 لطیفه  م   گلداسفینکس اندالوزا     جعفر عابدینی  امان قلی خوجملی         
11 اس ای فرمول  ن   مربوش ریوبل   مرحوم حاج قیوم بردی و محمدصفا جباری  عبدالخالق ایری         
12 کوچینی  م   تریفیک چلنج تیزسکرت    امیرحسین اسلام کیش  رسول روشنی         

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:2-6 مسافت:1550 زمان شروع:16:30
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ژیکاوا م  وات سکرت لایتینگ      1 حاج نورمحمد سیدی قوجق  اسکندر خوجملی         
2 طوبی  ن  اسپشیال باند  هایده     حاج گلدی آخوند تراج  علی خوجملی         
3 سل اشتون  م  سامردولدرومز  ریبا   1   مرحوم حاجی اردی مرجانی  بهمن حاجی زاده         
4 آرشا  ن  آگوگ  یولیا     کریم چوگان  ابراهیم بدویزاده         
5 شهرزاد  م  پوملاتو  گل مینا     حاجی یاسین اونق  رحیم بردی مهرانی         
6 آی داز  م  کینگ اودسان  گل گوزان   1 حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری        
7 امیرپاشا  ن  اسپشیال باند  دازگل   1 1 امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه         
8 یانیک  م  مای جوی  داز مهین    1 1 عرفان و میکائیل پقه  مجید ایری         
9 سایلنس کو  ن  پایدار  آی بیکو    1 الیاس صبا آقاجان بابایی عبدالخالق ایری         
10                          
11                          
12                          

دور هشتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1550 زمان شروع:16:55
  جایزه اول: 60000000ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم:15000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کینگ کیا ن  کینگ اودسان یاکوزا   1 6 عبدالطیف حقیقی عبدالرحمان حرک عطا        
2 اگزی ون  ن  مای جوی گل اینام 1   عبدی ایلخانی  منصوربای         
3 قزل داغ  ن  مای جوی  ایلناز خانم یول امان شادی  اسماعیل کوچکی         
4 مهگل  م  آگوگ  مهسا   1 حاجی ارازقلی شوروی  رحیم بردی مهرانی         
5 آرای  م  آگوگ  امپیلیو 1   حاج فرشید وطن خواه  رمضان آچاک         
6 توربو  م  آگوگ  آرقاداغ 1   وحید معمی زاده  آق اویلی بشگرد         
7 گل آیسا  م  القاسی  آی سا 1 1 زریف دوجی  ابراهیم بدویزاده         
8 فدرال  ن  دویل مون  گل آلیا 1 1 قلیچ قزل  اراز گلدی اونق         
9 گلشاه  م  لهن گرین  داز مزرعه 1   جلیل نیازی و تاج محمد اونق  عبدالعظیم اونق         
10 خان یلمه  ن  نیوهالو  بانوستاب   1 حاج رجب یلمه  بهمن صداقت         
11                          
12                          

دور نهم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله امتیاز:2-6 مسافت:1550 زمان شروع:17:20
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارغیان م  دلشاد  سایلانار     دکتر احمدی حیات سبز  حمید فرود         
2 رویا قیداری  م  فایترهورس  مارال2     بهنام منصوری  رجب قلیچ گوگ نژاد         
3 آردین رهسپار  ن  ارشک 

گلشاد جرگلان

    هاشم رهسپار  نورمحمد اوکش         
4 عجب شیر  ن  آمیگو کهربا     1 سنجر سیاه پوش  بهنام تاجی زاده        
5 پروانه زمان   م  سمند  مارال صاحبی     1 آسا سرمدی  یوسف خوجملی         
6 روزالین قیداری  م  فایترهورس  ال مارال   1   مهدی مقدم  عبدالعزیز گوگ نژاد         
7 یل فام  ن  یلقوش  فایرهورس     مهندس میرحیدری  رضا کریمی         
8 تراج  ن  اشکان 5  لاچین بهار     عبدالواحد دهش  ابراهیم خوجملی         
9  یلدز گل ن  فایترهورس  مهربان 5     آرش خرمالی  محمد ارمشی         
10 دنیا گزل  م  سیناخ  دلبر     دولت صحت یزدانی  یوسف دهش         
11 سورن حمید  ن  براق  گل قرق    1 حاج آقا دانیالی  رحیم بردی مهرانی         
12 بحری بیات  ن  فایترهورس  امانلر     طبیب و بشیر بیات  خان محمد چپرلی         

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا