هفته بیست و هفتم- 1395/12/6

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 دیلا  م طلاقوش گل بهلکه       مهرداد درویشی آنه محمد حاجی زاده    رامین قهرمانی    
2 تک آهو  ن  تکه گل صحرا       امید وفائی و لیلا ترابی یعقوب چپرلی    محمد خوجملی    
3 نبرد گلستان   ن فایترهورس  نازنین       سعید و صبا احمدی  غفور سیدی     یاسر جرجانی  4  
4 گزباشی   م دلشاد  شمشاد       حاجی آنه محمد یزدانی  امید یزدانی     اسحاق یزدانی  2  
5 پشوتن   ن بایداق  آهو       مهندس ابراهیم محمدزاده  برکت بابائی     امین محمدی  1  
6 هما   م طاغن  گل چمن        مرحوم حاجی هادی هاشمی  آنه محمد حاجی زاده    ابوطالب چاری زاده  3  
7 قدم گل   م قایرات  هایلی ترکمن       داود و سردار محمدی  محمد آق ارکاکلی    حذف    
8 شاهرخ   ن یلقوش  ماهرخ       سرکارخانم نیره نسیمی مراد ناجی زاده   حذف     
9                          
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1200 زمان شروع:14:00
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  یوتاب  م گلداسفنیکس  ژوان تارد       حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری    جواد آچاک  1  
2 ایلکان   ن وات سکرت  گل حافظ       مجتبی شفیع کلاری علی محمد خوجملی    حسین رجال    
3 رپتور   ن پایدار بوسه       داود سیدی و جبار شیخی عبدالخالق ایری    پیمان قلرعطا  4  
4 نیتروژن   ن  المرام گل قهرمان       علیرضا شیرازی غفور خوجملی    ستار مهرانی  3  
5 داکسی   ن بوکیتو  شهمیرزاد       دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی    مهرداد خوجملی    
6 کارول   ن اسپشیال باند  مرزبان       محمد کر و طواق بای قانقرمه میکائیل توماج    بهزاد گل چین    
7 نفیس   ن پایدار درنا       حاجی قربان و محمد یاسین کلته مجید خوجملی    متین خوجملی    
8 تیش گل   م تیشتر گلزار       حاج حسین آیت اللهی مصطفی عطایی    عید محمد غراوی  2  
9 شوقی   م پوملاتو  دیبا       حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا    امان محمد قلرعطا    
10 کوزو   ن اسپشیال باند گل آلیا        گل محمد قوبه دوردی حاجی عطایی     حدف    
11  دی ماریا  ن  لوهان گرین گیسون طلا        نعمان مهروز الیاس زارعی کسلخه    آقویلی بشگرد    
12 ای سیس   م دارنل  پال مری       داود اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر    بنیامین جرجانی    

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2ساله امتیاز:8-12 مسافت:1200 زمان شروع:14:30
  جایزه اول: 55000000ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم:13750000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آراگورن  ن ترفیک چلنج  آنا ستازیا   2   هورس ایساتیس عیدقلی قربانی     نور محمد بهادر  4  
2 کاپیتان هورس   م بورن تی تی کینگ کامپتون دنسر 1     حاج داود آوری محمد یلمه    جواد آچاک    
3 ریوگالکسی   ن سیتی لیدر ریو کریستال   2   تولید پرورش اسب رادان امیر جعفرپور    متین جرجانی    
4 رویال آکادمی   ن تریفیک چلنج کاتالینا     مرحوم حاجی مراد امینی محمد آق ارکاکلی    حذف    
5 ضد1  ن بورن تو بی کینگ سرور خانوم 1 1   حامد چاووش عبدالرحمان مختومی    حذف    
6 میلواکی   ن الوسیوترادر  پرشین گلد 1 1   علی آقایی عبدالعزیز مهرانی    آق اویلی بشگرد  3  
7 اس ای فرمول   ن مربوش  ریونوبل 1 1   مرحوم حاج قیوم بردی و محمدصفا جباری عبدالخالق ایری    بنیامین جرجانی  1  
8 اکشن هج   م متوهج اکشن رز 1   1 شاپورایزدی رشید روشنی    آرمین آق آتابای  2  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:16-20 مسافت:1200 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:55000000 ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم:13750000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  پلایت هورس  ن رومن آرت  دسپینا  1   4 باسط ارازی و غفور پیری صالح بردی گوگ    نادر صالح پور    
2 بازنوش قره بولاغ   ن سامردولدرومز  کلودیا 1 2   صمدخوجه و عبدالسلام نظری ابراهیم بدویزاده    پیمان قلر عطا  4  
3 پریزمتیک   ن پریموالنتینو  دالگا 1 2   سیدامیررضا و سیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان     ابولفضل دهقان    
4 الیشیبا   ن القاسی  استاروارز 2 1   غفور چوری مجید ایری    نور محمد بهادر  1  
5 اسپرینگ   م تریفیک چلنج ثمر 2 1   بایرام حاجی آق آتابای و عبداله طاهری رحیم بردی مهرانی    آق اویلی بشگرد  3  
6 آل ویوا   ن المرام  ویواسروین 2 1   حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی     بنیامین جرجانی  2  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبردداخلی سن:3-4 ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:1600 زمان شروع:15:45
  جایزه اول:95000000 ریال جایزه دوم:47500000 ریال جایزه سوم: 23750000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نادال  ن پرایوت اجندا گل دانه 2 4 2 مهرداد عابدینی امان قلی خوجملی    ستار مهرانی    
2 سابرینا   م المرام میس وریتی 6 3 5 دکتر یگان محمدی رحیم بردی مهرانی    آقویلی بشگرد  3  
3 ایلوسیو   ن السیوتریدر امپوتیس   6 5 1 حاج رحمان سوقی تویلی قربانی    بنیامین جرجانی  4  
4 الدرادو   م متوهج لادولسرا 5 4 2 فرشید نفر مجید ایری    نور محمد بهادر  1  
5 چرچیل   ن  پایدار آریستوفیلیا 5 4 5 حاج احمد تراچ عبدالرحمان مختومی    حذف    
6 هچ دیو   ن متوهج سونانت 14 9 4 سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی رشید روشنی    کمال دایچه عطا  2  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3-4 ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:1600 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:95000000 ریال جایزه دوم:47500000 ریال جایزه سوم: 23750000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اشکان خان  ن پرایوت اجندا شانیکا 5 2 3 حاج سعید رضوانی رمضان آچاک    حذف    
2 قلیچ بابا   ن رجینگ فرار 3 7 2 مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ امان گلدی خوجملی    مهرداد خوجملی    
3 سرور2   ن کینگ اودسان گل سیجوال 5 4 2 امیر کلانتری رسول خرمالی    یاسر جرجانی    
4 وسوسه   م مربوش دوربن 7 2 1 یوسف فروغی توماج  رحیم بردی مهرانی    آق اویلی بشگرد  4  
5 فرنیا   م لهن گرین بانوشات 5 5 4 حاج نورمحمد طعنه بهمن صداقت    جواد آچاک  3  
6 کومانچی   م کینگ اودسان زیبال 7 2 5 حاج قربان میرزاعلی نازمحمدقره داشلی    بنیامین جرجانی  2  
7 بای بای   ن مای جوی 22بهمن 13 6 3 حاجی نوری گلدیانی و عرشی وجدانی سلیم خوجملی    آرمین آق آتابای  1  
8 چندو   ن تاواش کاتبا 2 1 5 مرحوم حاجی تقان قلی موحد قوجق مصطفی کریمی     پیمان قلرعطا    
9 کلین هورس   ن القاسی مهرناز 2 5 1 مرحوم رجب سلاق ارازقربان اونق    ستار مهرانی    
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 ساله امتیاز:0-6 مسافت:1600 زمان شروع:16:50
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نسل خان  م سلتیک سایلنس زرین       قربان بردی سوقی رسول صداقت     ارمین آق آتابای  3  
2 نازمهری   م هریکن گل طوفان       حاج قربان توماج امنگلدی توماج     ابراهیم اونق    
3 دازمشکل  ن تاواش دازالیم       شفیق پقه احمد ایری    حذف    
4 راکسام   م راک ست سامیه        عباس ادریس و سینا غفوری بهروز غفوری    علی عطائی    
5 پاکی رو   ن القاسی  آی نور      1 حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی     پیمان قلرعطا    
6 خان یلمه   ن نیوهالو بانوشات      1 حاج رجب یلمه بهمن صداقت    جواد آچاک  1  
7 آی سیمبا   م راک ست  نازنین      1  عبدالغفار ایری میکائیل توماج    بهزاد گلچین  4  
8 ساواش ایگدری   ن وات سکرت دازشایلان     1 دایان و ایل ای ایگدری امید ایگدری    بنیامین جرجانی    
9 کات لاین   ن ماکسیموم ریسک آزاده      3 علی راکی حمید توماج     امین محمدی    
10 گل آی 2   م بدازآی وانایی نانسی     3 زهرا و رابعه مهرانی حکیم مهرانی     آق اویلی بشگرد  2  
11  مالیشکا  م المرام آلامون       مرحوم حاج اردی مرجانی بهروز مرجانی    خوجملی    
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا