هفته بیست و پنجم- 1395/11/29

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:4-3ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:1550 زمان شروع:12:45
  جایزه اول: 80000000ریال جایزه دوم:40000000 ریال جایزه سوم:20000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کیارش3  ن  فایتر هورس کیانا   2  2  1 حوریه و نوریا علاقی  علی گوگ نژاد     آقویلی بشگرد  3  
2  روزگار گز  ن  طلاقوش شیدا    امیر فهیمان  یعقوب رحیمی    امین محمدی    
3  سقرقوش  ن سرخوش  پروانه  3  2  3  بایرامقلی و نورقلی مهرانی  تاج محمد گوگ نژاد    بنیامین جرجانی    
4  سهند بهزاد  ن  قیصر  مله گل  4  بهزاد و فرزاد شیخی  امید یزدانی    جواد آچاک  4  
5  پوربه  ن  بهمن  آق جرن  3  5  2  فرزاد کر و عبداله سقلی  عوض خوجملی    آرمین آق آتابای    
6  یادگار قره تپه  ن  عطا قره تپه  گل آغار  4  3  3  قانم بازیار  عید محمد بازیار    علی محمد غراوی    
7  تیزپا یزدانی ن   غوغا  قهرمان  5  مرحوم حاجی آنه بای تراچ  عبدالخالق ایری    یاسر جرجانی  2  
8  آی تکین 3 م   بالساید  آی سان  8  7  4  حامد و عابد میثمی  رضا ساجدی      حذف  
9  دلدل طلا ن   بچه آهو  برناق  8  محمدحسین علی اصغری  شهرام خوجملی    محمد خوجملی  1  
10  ملک روشن م   تکه  قره داغ  2  2  4  حسین میثمی و حسن سعادتی فر  رضا ساجدی    رامین قهرمان    
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  پرسا  م  ایرامینم ایرن         السا و الینا آرخی  ابراهیم بدویزاده    پیمان قلرعطا  3  
2  رپتور ن  پایدار  بوسه        داود سیدی و جبار شیخی  عبدالخالق ایری      یاسر جرجانی  4  
3  آرتمیس ن  پایدار  دلشادگل        مرحوم مشهد خان کلوی و ماسان وجدانی  بهرام رجال       حذف  
4  الوتک ن  الوسیوترادر   سناریا       امان ناظری  رشید روشنی     آرمین آق آتابای    
5  کینگ آسیا ن  کینگ اودسان  میس آسیا        مهندس هادی آرخی  ابراهیم بدویزاده      حذف   
6  دربی ن  پایدار  سکرت تیا        حاجی محمد پاکزاد  تویلی قربانی       حذف   
7  تاوالیزا م  تاواش  کاندولیزا        طاها مهدیخانی  عبدالخالق ایری      حذف   
8  فراتون ن   جانادل گری ناز         مرحوم حاج جبار چوگان اسماعیل کوچکی     محمد خوجملی   1  
9  آپیک ن  سامردولدرمز  هلن کلر        محمد امین و حسام معید و نصیر ایری   ارازقربان اونق     آقویلی بشگرد  2  
10  نیو کالکشن ن  بلی ریور  مها        رامین و آرمین  عرازنژاد و امیرحسین نوایی مهدی نوایی      حذف   
11  بونیتو م  دویل مون  ژری ناز        فرشید تاجی  پور و محمدباقر قره جه اسکندر خوجملی     حذف   
12  شوقی م  پوملاتو  دیبا       حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا     حذف   

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2 ساله امتیاز:2-6 مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شالیمار  م مای جوی  فالومی       1  طاهر و محمد رحیم سلیمان پور ارازقلی ایری      حذف  
2  ساراناز م  بورن توبی کینگ سارانا طلایی      سارا آرخی  ابراهیم بدویزاده       حذف  
3  پیت بول ن  المرام  کات گلاس       هورس ایران رسول روشنی      نورمحمد بهادر  4  
4  مک لارن م  تریفیک چلنج  ایندین سانگ      مهندس سیدامیررضا تقوی  غفار مهرانی    بنیامین جرجانی    
5  تاوانتیا م  تاواش  منتیا       باشگاه کاسپین یزد مجیدصالح پور     نادر صالحپور    
6  ریوگالکسی ن  سیتی لیدر  ریوکریستال     1    تولید پرورش اسب رادان امیرجعفرپور     متین جرجانی  2  
7  جنی وان ن  جاست جونی  وان چویس    1 هورس ایساتیس  عیدقلی قربانی      کمال عطا  3  
8  رایکا ن  آگوگ  بصیره     1 1 امین شالیها  جمشید مختومی     آرمین آق آتابای    
9  آنیک م  جانادل   سیلوعت    1 ایلیاد و بهزاد اوده  ساری اونق     ابوطالب چاری زاده  1  
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:کورس ویژه مسافت:1000 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:250000000 ریال جایزه دوم:100000000 ریال جایزه سوم:50000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بابوی  ن اسپشیال باند   آرقاداغ  2     سرکار خانوم نگین رحیم خانی  نورمحمد اونق    آقویلی بشگرد  3  
2  بازنوش قره بولاغ ن  سامردولدرومز  کلودیا   1 2   صمد خوجه و عبدالسلام نظری  ابراهیم بدویزاده     قربان محمد اودک    
3  سیگان ن  سامردولدرومز سلویه   2     طاهر کر  فرهاد قزل     ستار مهرانی    
4  آکام ن   کینگ اودسام کبری   2   1 عارف و عرفان نیازی  امان گلدی خوجملی      بنیامین جرجانی  2  
5  اسپرینگ م  تریفیک چلنج  ثمر   2   بایرام حاجی آق آتابای و عبداله طاهری   رشید روشنی    کمال عطا    
6  آل ویوا ن   المرام ویواسروین   2   حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی     نادر صالحپور  4  
7  ویمتو ن  سامردولدرومز  لرویا   2 محمدامین و رسول  قوجق نژاد رشید روشنی     آرمین آق آتابای    
8  عالم ناب ن  سامردولدرومز  تک عالم   3  1 1  احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده      پیمان قلرعطا  1  
9  داز مارال  م لهن گرین   یادغضنفر   4   غفور غراوی و پرویز بدراق نژاد  رشید عطایی      نورمحمد بهادر    
10  بیگدار م  تاواش  امپریال بیگدار   1     محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان       حذف  
11  یونیک گلد م  گلداسفینکس ماه پیکر    2 1 امید ابوالمعصومی و هادی روشنی  حمید روشنی     جواد آچاک    
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3-4 ساله امتیاز:24-34 مسافت:1550 زمان شروع:15:45
  جایزه اول: 66000000ریال جایزه دوم:33000000 ریال جایزه سوم: 16500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آلکس ن   اسپشیال باند بوسه   1 3 2  مهسان عسگریان  رحیم بردی مهرانی    جواد آچاک  1  
2  ماریانا م  دولاب  لاله ناز   2   سایا رضوانی  مجید ایری      نورمحمد بهادر  2  
3  الچی بای ن  تریفیک چلنج  السا  2 1 رضا و محمدامین  قره ئی احمدقلی قربانی     بنیامین جرجانی    
4  جی هاون ن  المرام  دنا   2 2 1 آی نور و الیسا آق ارکاکلی  محمد آق ارکاکلی      حذف  
5  فیوچر ن  فنور  درسا   2 2 1 عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد  رحمان اورگلی     محمد خوجملی    
6  ساواش ن  تاواش  سرسام  2 1 کاوه اختراعی  موسی آق ارکاکلی     مهرداد خوجملی  3  
7  نصیب م  پایدار  کبرا  1  4 متین پوری  ناز محمد قره داشلی     عیدمحمد غراوی    
8  اوکسال ن   راک ست نور3  2 2 2  مرحوم رجب کده طواق بردی خوجه پور     ابوطالب چاری زاده    
9  تورقوش ن   جانادل دازگلم  2 3   قربان محمد اودک  قربان محمد اودک     قربان محمد اودک    
10  بوی بلا ن   بلی ریور آنابلا 2 3 1 صلاح الدین و مرجان سارلی   مجیدصالح پور    نادر صالحپور  4  
11  جان سل ن   آگوگ لاریسا  3   حاج گراد دوجی  ابراهیم بدویزاده     پیمان قلرعطا    
12  الونیکس ن   الوسیوترادر عقیق ناز 2 4 1 باشگاه سوارکاری عقیق  فرهاد قزل     ستار مهرانی    

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4 ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:1550 زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 95000000ریال جایزه دوم:47500000 ریال جایزه سوم:23750000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کرایسلر  ن  تاواش فتوس   2 4 4  علی رضا تارک  مجید صالح پور      حذف  
2  هج سنت ن  متوهج  دی سونانت   4 2 3 فرشید نفر  مجید ایری     جواد آچاک  3  
3  الدرادو م  متوهج  لادولسرا   5 4 2 فرشید نفر  مجید ایری     نورمحمد بهادر  4  
4  سابرینا م  المرام  میس وریتی   5 3 5 دکتر یگان محمدی  رحیم بردی مهرانی     آق اویلی شبگرد  1  
5  چرچیل ن  پایدار  آریستوفیلیا   5 4 5 حاج احمد تراچ  تویلی قربانی     ابوطالب چاری زاده    
6  دوبی پاشا ن  المرام  گل تن   7 10 9 مهندس محمدامین  آرخی مجید صالح پور     نادر صالح پور    
7  نادال ن  پرایوت اجندا  گل دانه   2 3 2 مهرداد عابدینی  امان قلی خوجملی     بنیامین جرجانی  2  
8  پانامرا ن  المرام  ایندین سانگ   3 2 3 حاج محمد سلطانی  مهران علایی قوجق     عید محمد غراوی    
9  ریوسیتی  م سیتی لیدر  ریوکیدز  2 2 1  تولید پرورش اسب رادان امیر جعفرپور       حذف  
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 ساله امتیاز:36-48 مسافت:1550 زمان شروع:16:50
  جایزه اول:72000000ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سحر خاتون  م کینگ اودسان پرنس لی  3 2 2  حاجی غفور اسمایلی علی خوجملی     نورمحمد بهادر  4  
2  استیکت م  بلی ریور  استیلا   3  3 ناصر جاهد  ابراهیم بدویزاده     پیمان قلر عطا    
3  کلین هورس ن  القاسی  مهرناز  5 1 مرحومان رجب سلاق و آنجان اونقی  ارازقربان اونق       حذف  
4  ریومنتو م  سامردولدورمز  شرمین   4 2   آرمان قزل  رحیم بردی مهرانی     جواد آچاک    
5  ارسلان ن  تاواش  روزالین   2 4 5 محمود نعیمی عبدالرحمن کلته     بنیامین جرجانی  3  
6  گالان ن  راک ست  شادناز   3 2 5 مبین حنفی  آنه محمد حاجی زاده     ابوطالب چاری زاده  2  
7  خوش تیپ ن  تریفیک چلنج  آوا   3 3 3 محمد غراوی  اسماعیل خوجملی      ستار مهرانی    
8  قره قیز م  بلی ریور  دازگلهان   5  1 1 سخی ساریخانی  اراز زارعی کسلخه     آق اویلی بشگرد  1  
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا