هفته بیست و چهارم- 1395/11/28

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2 ساله  امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نگین صحرا  م  شایان طلا  جیران        بیدی کوهی  اله یار دهش    قربان گلدی دهش    
2  درویش امین ن  سرخوش  شاپرک        طیجان بازیار  عید محمد بازیار     یاسر جرجانی  2  
3 شیرخان  ن برگوت  خورشید        کاکا جان هیوه چی  عبدالصمد خوجملی     امان محمد قلرعطا    
4  چنار چپرقویمه  م بال صاید   آیلین       حمید آق  بهرام رجال     علی رجال    
5  ژسه  ن آریا گلد  آقجه گل        ایلیا بکرپوشیده  بهروز کمی    قربان محمد اودک     
6  لطیف خان  ن البای  سوزان شیروان        خانجان آخوند   قربانعلی دهش   جواد آچاک   1  
7  خوشیار مهربان  م فایتر هورس  گل خوشبخت         مصطفی خلیقی سید  علی محمد خوجملی   حسین باقچقی   4  
8  گل سمن  م کج سقر  آی سمن حبیب ایشان        علی و آریا  حسنی مراد تاجی زاده     بنیامین جرجانی   3  
9   مله کبک  م  دل دل  زیبا        مرحوم آق اویلی بیک   تاج محمد گوگ نژاد   علی محمد غراوی     
10 یلدرم گل  م  فایتر هورس جانام        پایدار هورس  رجب قلیچ گوگ نژاد    طاهر کوگ نژاد     
11   آسنا سرمدی  م  سمند  ریتا       قالجان پهلوان  عبدالعزیز گوگ نژاد    پیمان قلرعطا     
12 نازگل  م  یلقوش سقر قوش        حسام زرگری   حمید فرود   مهرداد خوجملی     

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوفلیا  م  تریفیک چلنج اندی ماری       نیما ساجدی عبدالعزیز مهرانی     بنیامین جرجانی  4  
2  رای هارد  ن تاواش  پرشین دنسر        پرورش اسب رایبدهورس  جمشید روشنی     کمال عطا  1  
3  هیلاس ن  سیتی لیدر  همیلا         بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد     جواد آچاک  3  
4  هچ کوکو ن  متوهج  کوکومامبو        شرکت سرخدشت قربان رنجبر     امین محمدی  2  
5  پریاجی م  ایرامینم  سونیا        حاجی نمازی غراوی  عاشور غراوی     علی محمد غراوی    
6  ریورویس ن  سیتی لیدر  میدنایت کالر        امین رادان  امیرجعفرپور       حذف  
7  آنتونی ن  سامردولدرمز  ریور        رحیم جعفری  بهمن قربانی     پیمان قلرعطا    
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:2 مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سیاتل ویو  م  اسپشیال  گل هیهات     ایلکان سالاری  نادر علایی قوجق     آقویلی بشگرد  2  
2  لیلی ناز م  پوملاتو  لیلی2      امان قلی هاشمن  یوسف کلته     کمال عطا  1  
3  خط شکن ن  الوسیووتریدر  کیمیاگر      احمد مهرانی  تاج محمد  گوگ نژاد    نورمحمد بهادر    
4  نایس لیدی م  ایرامینم  زیباخانوم      مرحوم بهرام دردی قربانی  خلیل خوجملی     بنیامین جرجانی    
5  آسپین ن  سامردولدرمز  اقبال      حاج آقا کارگر   اسماعیل کوچکی     محمد خوجملی  3  
6  آکورا ن  کراسنی  آسیا      حاج عبدی و حاج کاکا پرویز  عبدالرحمان پرویز     قربان محمد اودک    
7  بنهور ن  بدازای وانایی  دورفام      یوسف و بنیامین موحد  عبدالکریم گوگ نژاد     امین محمدی    
8  گل بوته م  مای جوی  پریوش      مسعود دمیرچی   بهرام حاجی زاده       حذف  
9  الیف ناز م  بوکیتو  الکساندار      ابوطالب جرجانی و شروین پقه  ایل محمد غراوی     علی محمد غراوی  4  
10  شمیم  م گلداسفینیکس  هیدروژون      علی شعبانی  جمشید مختومی     آرمین آق آتابای    
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000 زمان شروع:15:00
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سن ای  م  وات سکرت  نینو       یونس خوجملی   سلیم خوجملی      حذف  
2  لاپریوس ن  اسپشیال باند  آدلا        حاج غفور سردست  رمضان آچاک     جواد آچاک    
3  آواکس ن  ایرامینم  بای گل        جلال خوشکام  منصور بای پور     نادر صالحپور  2  
4  سهند 110 ن  المرام  صبا        فیض اله رجال  عبیداله رجال     علی رجال    
5  دی مارلی م  وات سکرت  آس نازآباد        مرحوم عبا غفاری  رحیم بردی مهرانی     امین محمدی    
6  شیرین صحرا م  لوهان گرین  شیتل        حاج آقا علی اصغری  محمد خوجملی     محمد خوجملی    
7  ژیکاوا م  وات سکرت  لایتینگ        حاج نورمحمد سیدی قوجوق  اسکندر خوجملی     یاسر جرجانی  3  
8  داکسی ن  بوکیتو   شهمیرزاد        دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی     امان محمد قلر عطا  4  
9  تکنولوژی  م کینگ اودسان  فیونا2        عرشی وجدانی   ارازقلی ایری    بنیامین جرجانی    
10  ای سیس م   دارنل پال مری        داود اعتمادی فر  عطاجان اعتمادی فر     آقویلی بشگرد    
11  نفیس ن  پایدار  درنا        حاجی قربان و محمد یاسین کلته  خلیل خوجملی     عبدالقادر صالحپور    
12  نفس جهان م  تیشتر  شاپری یزد        علی حسن زاده  عیدقلی قربانی     کمال عطا  1  

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله  امتیاز:4-6  مسافت:1000 زمان شروع:15:45
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوکتای قرق  ن ایرامینم  نازلرقرق    1    حاجی محمد قلی قلیچی  مصطفی کریمی    عبدالقادر صالحپور    
2  سایلنس کو ن  پایدار  آی بیکو      مبین و مهیمن بابائی  عبدالخالق ایری     یاسر جرجانی    
3  شهرزاد ن  پوملاتو  گل مینا      حاجی یاسین اونق  رحیم بردی مهرانی     بنیامین جرجانی    
4  آرشا ن  آگوگ  یولیا      کریم چوگان  ابراهیم بدویزاده       حذف  
5  نان آور ن  ایرامینم  برایت مون      مبین و رضا مهرانی  عمر مهرانی     علی رجال    
6  تریتا م  متوهج  چیوا      فرهاد ترکمنی  ابراهیم بدویزاده     پیمان قلرعطا    
7  شاه سوین م  القاسی  استارناز    1 ارازمحمد سخندان توماچ   مجید ایری    نورمحمد بهادر  3  
8  ابرو م  کینگ اودسان  گلسن ناز     1 1 آرتین غلامیان   آق اویلی بشگرد    آقویلی بشگرد  1  
9  یاینک م   مای جوی  دازمهین    1 1 عرفان و میکائیل پقه  شهرام خوجملی     محمد خوجملی    
10  صوت شکن ن  لهن گرین  اولدز     1  اویس و حورانه دوگونچی  حکیم سوقی      حذف  
11  امیرپاشا ن  اسپشیال باند  دازگل     1 آنه محمد و احمد کسلخه  اراز زارعی کسلخه     ابوطالب چاری زاده  4  
12  وی وی تو م  پوملاتو  وی وین      رئوف و ثنا مختومی  رشید روشنی     آرمین آق آتابای  2  

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1550 زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 60000000ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم:15000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کینگ کیا  ن  کینگ اودسان  یاکوزا   1  عبدالطیف حقیقی  عبدالرحمان حرک عطا    ابوطالب چاری زاده  4  
2  قزل داغ ن  مای جوی  ایلنازخانم  1 یول امان شادی  اسماعیل کوچکی     ستار مهرانی  3  
3  اگزی ون ن  مای جوی   گل آینام   1   محمد کسلخه  سلیم خوجملی     آرمین آق آتابای    
4  مهگل م  آگوگ  مهسا   2   حاجی ارازقلی شوروی  رحیم بردی مهرانی       حذف  
5  میس چارمر م  ساسان  لانسی   1 خانم تکتم اسلامی   عبدالجبار صالح پور    نادر صالحپور    
6  ریوسیلوا م  سامردولدرومز  سیلوان   1 1 تولید پرورش اسب رادان   امیر جعفرپور    متین جرجانی    
7  فدرال ن   دویل مون گل آلیا   2   1 قلیچ قزل   ارازگلدی اونق    آقویلی بشگرد  2  
8  های پریون  ن  پایدار زیباخانوم    1  عبدالسلام کلته و میلاد هلاکو خلیل خوجملی     کمال عطا    
9  گلشاه م  لهن گرین  دازمزرعه   2 1    جلیل نیازی و مجید اونق عبدالعظیم اونق     محمد خوجملی    
10  تیپ انتل ن  دویل مون  استاروارز   2   2 مراد دوردی سوقی  عبدالباسط مخدومی     بنیامین جرجانی  1  
11  توربو م  آگوگ   آرقاداغ   2 1   وحید معمی زاده  آق اویلی بشگرد       حذف  
12  آرای م  آگوگ  امپیلیو   2 1   حاج فرشید و مشهد وطن خواه  رمضان آچاک     جواد آچاک    

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1550 زمان شروع:16:50
  جایزه اول: 60000000ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم:15000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارابل م المرام کاتالینا   1   سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی    آرمین آق آتابای  3  
2  ماه هج م  متوهج  ماهنور   1 2  شرکت سرخدشت قربان رنجبر    امین محمدی    
3  ناتی بوی ن  جانادل  برون هیلد   1  2  آیدا کردی امان گلدی خوجملی    محمد خوجملی    
4  تامکت ن  المرام  فراکسیس    2  یعقوب جباری عبدالناصر قربانی    جواد آچاک  4  
5  لاست چلنج ن  تریفیک چلنج لاست الیزا   2 1 1  جواد صلواتی مجیدصالح پور      حذف  
6  آرس ن  تریفیک  ساتین اسلیپرز   1 2 3  محمدخان شهر کردی رحیم بردی مهرانی    بنیامین جرجانی  2  
7  لارسن  ن ابوریجینی  برتولینی گویین  3 1  خانم تهرانی مجید صالح پور    نادر صالحپور  1  
8  ریوچندو ن  سامردولدرومز  ریوتاپ   2 1 1  منصور آق رشید روشنی    کمال عطا    
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا