هفته بیست ویکم- 1395/11/15

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز:16-22 مسافت:1550 زمان شروع:12:30
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  فانوس ن  کج سقر  زیبا    2  4 عبدالستار فرهمند بایرام دردی سلاقی  52  قربان محمد اودک    
2  شراره ایلکا  م  نایرات  ای گزل    2  4  الیکا پولادی  بهزاد پرویز  50 مسلم گوگ نژاد     
3  کیهان سلیم  ن  کولاک  قره کوله  1  2    حمید دهش وعلی اودک  عبدالرحمان پرویز  52 محمد خوجملی     
4  هایلی  ن  قره داغ  گل جمال  2    1  احمد قلی پور  پیر محمد قلی پور  53 مهرداد خوجملی   2  
5  آرگام مهر  ن  آریا  بی نظیر  1  3    آراد مهر پرور  محمد اسلم محمدی  54 امین محمدی   4  
6  اون آلان  ن  سند  گل مامایی    4  2  سهیل تیر غم  حاج امان تیر غم  54 علی محمد غراوی   3  
7  قابوس  ن  بال ساید  دورکوچک  1  1  4  رقیه کمالی  ناصر رجال  54 نادر صالح پور     
8  زومبا  ن  سرخوش  گوگقبز  2      آرتین فرهمند  امید جرجانی  52    1  
9  یول بارس  ن  تکه  فاخته  1  2  1  محمد چراغی  یعقوب چپرلی  53    حذف  
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:2-6 مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:15.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استارا اسکای  ن مای جوی  لیدی اسکای      1  حاجی محمد مرادچله  رحمان اورگلی 52  محد خوجملی    
2  ماه گون  ن  کینگ اودسان  ماه منظر      1  مرحوم حاجی یارجان جعفربای  مجید خوجملی 52 ستار مهرانی     
3  وننو  م  الوسیو تریدر  سی گل      1  حالتقی ناظری  طاهر صالح پور 50 عبدالقادر صالح پور     
4  آسپین  ن  سامردولدرومز  اقبال      1  حاج آقا کارگر  اسماعیل کوچکی 52 پیمان قلرعطا     
5  وی ویتو  م  پوملاتو  وی وین      1  رئوف وسنا مختومی  رشید روشنی 50  کمال دالیجه عطا  3  
6  گوهر ناز  م  اسپشیال باند  گوهر      2  کاکاارازی  ارازقربان اونق 51 آق اویلی بشگرد   1  
7  نان اور  ن  ایرامینم  برایت مون    1    زضا مهرانی ومبین جاروایی  عمر مهرانی 53 ابوطالب چاری زاده     
8  سل اشتون  م سامردولدرومز  ریبا    1    رشید مرجانی  بهمن حاجب زاده 51 جواد آچاک     
9  امیر پاشا  ن  اسپشیال باند  دازگل    1 1  آنه محمد واحمد کسلخه  اراز زارعی کسلخه 54 امین محمدی     
10  چه گوارا  ن  القاسی  نازفر     3  میثم وبنیامین طعنه  مجید ایری 54 نور محمد بهادر   
11  صوت شکن  ن  لهن گرین  اولدز    1  1  حسین محمدوعبدالقیوم دوگونجی  حکیم سوقی 54 قربان محمد اودک     
12  آی داز  م  کینگ اودسان  گل گوزان    1  1  حمید رضا ومحمدحنیف پقه  عبدالخالق ایری 52 بنیامین جرجانی   4  

دورسوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:0-4 مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شالیمار  م  مای جوی فالومی      1  طاهر ومحمد رحیم سلیمان پور احمد ایری  51  مهران عطا    
2  عقیق لیدی  م  پریمووانتیتو  عقیق      1  باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی  51 امین محمدی   4  
3  آنتیک  م  جانادل  سلوست    1    ایلیا وبهزاد اوده  ساری اونق  52 چاری زاده   3  
4  رویال اکادامی  ن  تریفیک چلنج  کاتلینا    1    ابراهیم امینی  محمد آق ارکاکلی  54 مهرداد خوجملی   2  
5  لیدی هج  م  متوهج  لیدی کودیوا    1    تولید پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمان کلته  52 بنیامین جرجانی   1  
6  اسپادانا  ن  هگتور  استانبلا        فرناز خراسانی  نورمحمد کوچک نژاد  52  جواد آچاک    
7  پرایوت سی  ن  پرایوت اجندا  شارگ دتسر        مهدی معاف  امان قلی خوجملی 52  محمد خوجملی    
8  جونیور  م  پریمووانتینو  جنی سینس      1  سیده فاطمه سالاری  حمید روشنی 51  کمال دالیجه عطا    
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:36-48 مسافت:1000 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:72.000.000 ریال جایزه دوم:36.000.000 ریال جایزه سوم:18.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سحر خاتون م  کینگ اودسان پرنس لی 3 2 2 حاجی غفوراسماعیلی علی خوجملی 50  محمد خوجملی    
2  ریبل ناز م  وات سکرت  ریبلا  3  2 2  محمد حافظ هیوه چی  فیض اله رجال 50 امین محمدی     
3  قره قیز م  بلی ریور  داز کلهان  4  1  1  سخی ساریخانی  اراززارعی کسلخه 51 آق اویلی بشگرد   1  
4  کلین هورس ن  القاسی  مهرناز  2  5  1  دکتر علی محمد نطری  ارازقربانی اونق 52 ستار مهرانی     
5  خوش تیپ ن  ترفیک چلنج  آوا  3  3  2  محمد غراوی  اسماعیل خوجملی 53 بنیامین جرجانی   3  
6  آی گون2 م  بلی ریور  عسلک  5    1  احمد جرجانی  مجید ایری 54 نورمحمد بهادر   2  
7  ریحانا م  تریفیک چلنج  ریحانا  4  3  1  مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی  ابراهیم بدویزاده 55 جواد آچاک   4  
8  یوشیتا ن  سلتیک سایلنس  زیبا خانم  5  1  2  یوسف بهم لی  رحمان اورگلی 57    حذف  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:16-22 مسافت:1000 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نیمار ن بدازی وانایی تلاش 2     بهنام کلته یعقوب کم 52  نورمحمد بهادر  4  
2  تامکت ن  المرام  فراکسیس 2   1  رضا وفاطمه غفاری  عبدالناصرقربانی 53  آق اویلی بشگرد  3  
3  ژورا م  ریوملینیوم  ویتالیکا 2   2  تولید وپرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته 52 بنیامین جرجانی   1  
4  پیشگام ن  پوملاتو  فریدام 2   2  یارا محمدزاده  محمد اسلم محمدی 54 امین محمدی     
5  هیمالیا ن  اسپشیال  حماسه 2   2  بهدادگلدوست  نور محمد کوچک زاده 54  جواد آچاک  2  
6  آرس ن  ترفیک  سائین اسلیم ز 1  2 3  محمد خان شهرکردی  رحیم بردی مهرانی 55  کمال دالیجه عطا    
7  ناتی بوی ن  جانادل  برون هیلد 1  2 1  آیداکردی  امان گلدی خوجملی 53    حذف  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:24-34 مسافت:1000 زمان شروع:16:00
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آلکس ن  اپشیال باند بوسه  1 3 2 مهسان عسگریان عبدالرحمان مختومی  52  پیمان قلرعطا    
2  گلدناز م تاواش  جیسی  2 1 2  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  50 مهرداد خوجملی     
3  اوکسال  ن  راکست  نور3  2 2    مرحوم رجب کده  طواق بردی خوجه پور  52 قربان محمد اودک   3  
4  همایون  ن  مای جوی  جرسی  2 1 2  عبدا...عطایی ودشت نوردان  محمد شریف تاتاری  52 ابوطالب چاری زاده     
5  کاپیتان  ن  لهن گرین  میترا  2 2    داوود میرابی  اراززارعی کسلخه  52 آق اویلی بشگرد   4  
6  بوی بلا  ن  بلی ریور  آنابلا  1 3 3  صلاح الدین ومرجان سارلی  مجید صالح پور  53 نادر صالح پور     
7  تندر  ن  اگوگ  تکرو  2 1 3  طاهر امیری  عبدالرحمان مختومی  53 ستار مهرانی     
8  الجی بای  ن  ترفیک چلنج  السا  2 2 1  رضا قره ئی  احمد قلی قربانی  53 بنیامین جرجانی   1  
9  قیروزه  م  مای جوی  یکتا  2 2 2  ایوب رستگار  ابراهیم قلرعطا  52 عید محمد غراوی   2  
10  نیولی  م  قیوهالو  پرنس لی  3   3  حاجی غفور اسماعیلی  علی خوجملی  53 یاسر جرجانی     
11  ریومنتو  م  سامردولدورمز  شرمین  3 2    آرمان قزل  رحیم بردی مهرانی  54 کمال دایجه عطا     
12  لادی ماه  م  دلرد  هانیه  2 4 1  محمدرسول وآی ساشیرمحمدلی  حاجی محمدنوایی  56 مهدی صداقت     

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:8-14 مسافت:1000 زمان شروع:16:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اورلیا  م  پوکیتو  دازنسیم  1     داوود پقه  مهربان ایری  50  نورمحمد بهادر    
2  چینا  ن  نیوجرسی  عالم آی  1      جلیل آتابای وامان طاهری  ابراهیم بدویزاده  50  پیمان قلرعطا    
3  تک گل  ن  اسپشیال باند  مجال  1      عادل وکاکاجان تاتاری  میلاد پایدار  52  یاسر جرجانی    
4  آزالیا  م  لوهان گرین  آی سل  1      نوروز قلی وسینا میرزاعلی  قارمحمد گری  50  آق اویلی بشگرد    
5  المینا  م  سامر دلدرامز  المیرا  1      مرحو حاج ارازقلی صداقت  رسول صداقت  50  عیدمحمد غراوی    
6  اکسیر2  م  اسپشیال باند  اقبر  1      حاج گلدی اخوند تراج  علی خوجملی  50  کمال دلیجه عطا    
7  آکام  ن  کینگ اودسان  کبری  1    1  عارف وعرفان نیازی  امان گلدی خوجملی  52  بنیامین جرجانی    
8  اگتروس  م  اگوگ  تروسنکا  1    1  امین پنق حمید ویحیی میرحسینی  ابراهیم بدویزاده  51  جواد آچاک    
9  گلدن استورم  ن  لهن گرین  ارازگل  1  1    علیرضاگری  سلیم خوجملی  53    حذف  
10  کوانتوم  ن  گلداسفینسکس  ونیز  1  1 1  مرحومسروان یوسف دیه جی  عبدالرحیم چپرلی  54  یعقوب توسلی    
11  هیدروژن  م  تریفیک چلنج  الینا1    1  2  محمد رضوان رحمان دوست  مجید صالح پور  50  کمال صالح پور    
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا