هفته دهم- 1395/10/8

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن: 2ساله امتیاز: مبتدی مسافت: 1000 زمان شروع: 12:30
  جایزه اول: 44.000.000ریال جایزه دوم: 22.000.000ریال جایزه سوم: 11.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  امیر پاشا2  ن  تکه  رف رف        محسن ایزی  رجب قلیچ گوگ نژاد  52    2  
2  اودان قیز م  فایتر هورس  قاره توسن        یونس قوجق  اسکندر خوجملی  50       
3 مله کیک  م  دل دل  زیبا        مرحوم آق اویلی بیک  تاج محمد گوگ نژاد  50       
4 الکام کرد  م  خوش سقر  پریزاد         مهدی پقه و محمد امین جرجانی عبدالغفور جرجانی  50       
5 التن قوش گز  م  دلشاد  زیبا گزل        حاج عبدالواحد ایشان یزدانی  امید یزدانی  50     4  
6 جی لو صحرا  م  بال صاید  سلطان چپرقویمه        آسا سرمدی  یوسف خوجملی  50       
7 عجب شیر  ن  آمیگو  کهربا        سنجر سیاهپوش  بهنام تاجی زاده  52     3  
8 گل سمن  م   کج سقر آی سمن حبیب        علی و آریا حسنی  مراد تاجی زاده  50       
9 مارال  م  قیصر  چشمه        خلیل شادی  اسماعیل کوچکی  50     1  
10 گلشا  م  فایتر هورس  مارال        حاجی یلقچی اونق  یعقوب زارعی کسلخه  50       
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع: 13:45
  جایزه اول: 44.000.000ریال جایزه دوم: 22.000.000ریال جایزه سوم: 11.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آس پایر  م  کینگ اودسان  گرازا        عبدالجلیل غراوی حاج امان گلدی کر  ایل محمد غراوی  50    1  
2  شمیم م  گلدا سفینیکس  هیدروژن        علی شعبانی  جمشید مختومی  50     3  
3 سن آی  م  وات سکرت  نینو        امیر حسین چراغی و حاج پرویز کر  اراز ارعی کسلخه  50       
4 ول کات  ن  اسپشیال باند  ژینوس        مرحوم تقان دوردی کر  آنه گلدی اونق  52     2  
5 رز وات  م  وات سکرت  سرگل        بنیامین و دانیال نیک قوجق  عبدالوهاب توفیقی نژاد  50       
6 ایکس ری  ن  دوبل مون  چیپسی         فرهاد و محمد آقا محمدی قربان محمد اودک  52       
7 آلتن کارا  م  تاواش  تپش        کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  50     4  
8 تیش گل  م  تیشتر  گلزارا        جمشید زیرکی  مصطفی عطایی  50       
9 آتنا گل  م  تاواش  لولیتا        غفار باستان  عبدالوهاب توفیقی نژاد  50       
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3 ساله امتیاز: 0-6 مسافت:1200 زمان شروع:14:15
  جایزه اول: 44.000.000ریال جایزه دوم: 22.000.000ریال جایزه سوم: 11.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کوکو شانل  م  تاواش  میس وریتی        علی علی محمدی  رحیم بردی مهرانی  50    1  
2  تراول  ن  تیمبورا  سورینا        احسان حسن قاسمی  اسحاق یلمه  54       
3 ارابل  م  المرام  کاتالینا        سید شهاب الدین شمس حجتی  مجید صالح پور  52     2  
4 سرخه م  متوهج  لاله سرخ        امیر علی و امیر مهدی هاشمی  آنه محمد خوجملی  51       
5  بالاهج  م  متوهج  ترن بلاش        حسین دیزیجی  رشید روشنی  51     4  
6 کاساندرا  م  تاواش  دریسه        آبا و رضا آبائی  رحیم بردی مهرانی  52       
7 هج مامبو  ن  متوهج  کوکو مامبو        تولید پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته  53     3  
8 آت رو  ن  تاواش  بتیس        امیر میر محمد علی  جلال قلر عطا  52       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3 ساله امتیاز: 8-14 مسافت:1200 زمان شروع:14:45
  جایزه اول: 50.000.000ریال جایزه دوم: 25.000.000ریال جایزه سوم: 12.500.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اینفنیتی  م  تریفیک چلنج  رگال اکزاکتیو        حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی  50      
2  نیمار ن  بدازای وانایی   تلاش        فرزاد یارعلی و بهروز کلته یعقوب کم  52     4  
3 لارسن  ن  ابوریجینی  برتولینی گویین        دنیل استود  مجید صالح پور  54     1  
4 نادال  ن  پرایوت اجندا  گل دانه        مهرداد عابدینی  امانقلی خوجملی  54     2  
5 یونیک رفلکشن  م  بورن توبی  سارانا طلایی        الینا موحد  جمشید روشنی  52       
6 کینگ فایر  ن  تاواش  فایر استار        حسین طاهری  اسکندر خوجملی  55     3  
7 تیام  ن  ایرامینم  لاکی وینر        امین قلی خانی   فرهاد کریمی 52       
8 تیم و تاری  م  تیم بوروآ  ملکه 2        امیر رضا هداوند  فرهاد کریمی  51       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز: مسافت:1000 زمان شروع:15:30
  جایزه اول: 44.000.000ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم: 11.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سافیرا م   لهن گرین  پاپیلا        عبدالحکیم قابل  الیاس زارعی کسلخه  50      
2  ایل هان ن  ایرامینم  پروانه        حاج منصور آرخی  ابراهیم بدویزاده  52     2  
3 آروشا  م  دوبل مون  دلفینیوم        عارف نیازی  امان گلدی خوجملی  50     1  
4 پرشین لیدی  م  پرشین دریم   تک گل       محمدامین و متین جرجانی  امید جرجانی  50       
5 ایلکان  ن  وات سکرت  گل حافظ        مجتبی شفیع کلاری  علی محمد خوجملی  52       
6 داز ثمر  م  پوملانو  دازبانو        مرحوم حاج کاکا پاشما  امانقلی خوجملی  50       
7 کالوندرا  ن   لهن گرین فیروزه        حامد قابل  غفور خوجملی  52       
8 ال قوش  م  اسپشیال باند  ماهونیا        حاج خلیل بابایی  مرتضی ناظری  50       
9 ایزابوی  ن  الوسیوترادر  آنابلا        سلیم بهزاد نیا  احمد قلی قربانی  52       
10 گلد تیک  م  گلداسفینیکس  اسپانتیک         بصیر و متین علاقی  عبدالقیوم اونق 50     4  
11 سامره  م   سامردولدورمز  گل شهناز       آی هان آراسته  رسول خرمالی  50       
12 نایس لیدی  م   ایرامینم  زیبا خانم       دانیال و حلیمه قربانی  خلیل خوجملی  50     3  

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن: 3و 4 ساله  امتیاز: 8-14 مسافت:1200 زمان شروع:15:55
  جایزه اول: 50.000.000ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم: 12.500.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ایلتای  ن  نیوجرسی  آی پری        جعفر شاه قلی  محمد اسلم محمدی        
2  مایا2 م  بلی ریور  زیبال        عبدالله کسلخه  اراز زارعی کسلخه         
3 یاغمر  ن  آگوگ  22بهمن        دکتر عطا غفاری  ابراهیم بدویزاده       2  
4 های پریون  ن  پایدار  زیبا خانم        میلاد هلاکو  منصور بای پور       4  
5 گل آزمون  م  مای جوی  گنج آزمون        رشید آزمون  رسول خرمالی         
6 گلهان  م  لهن گرین  کاترینا        حاج قادیر میرابی  اراز قربان اونق         
7 رد گلد  م  سلتیک  زهره جان        حاج فتح الله کردی  کمال قربانی         
8 کینگ کیا  ن  کینگ اودسان  یاکوزا         عبالرحمن حرک عطا عبدالرحمن حرک عطا       3  
9 مهگل  م  آگوگ  مهسا        ابراهیم خیر خواه و یونس آتابای  مجید ایری         
10 هلیا  م   کینگ اودسان گریس        دانیال طاهری  ابراهیم بدویزاده       1  
11 فرام  م  المرام  فریال صبا         حاج ناصر نوروزی نادر علایی قوجق         
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن: س و 4 ساله امتیاز: گروه 2 و 3 مسافت:1200 زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 66.000.000ریال جایزه دوم: 33.000.000ریال جایزه سوم: 16.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آرچین حبیب ایشان  ن  طلا قوش   یانباش حبیب ایشان        سید مهدی حق گو  بهروز ایری  52      
2  آی بک م  تکه  فلامک        مائده و ماهان باستان  ناصر رجال  55     2  
3 پوربه  ن  بهمن  آق جرن        آتلان پرویز و مریم قلی پور  عبدالرحمن پرویز  52     1  
4 گل تکه  م  تگه  یسیر گچن        مسعود لیلاز  عبدالرحمن پرویز  52       
5 قره گوز  ن  طاغن  گل سمن        وحید ایگدری  تاج محمد گوگ نژاد  53       
6 سهند بهزاد  ن  قیصر  مله گل        بهزاد و فرزاد شیخی  امید یزدانی  52       
7 یادگار قره تپه  ن  عطا قره تپه  گل آغاز        قائم بازیار  عید محمد بازیار  54     3  
8 عقاب صحرا  ن  طلاقوش  شاهین گل        قربان دولت احمدی  یوسف دهش  58     4  
9 روزگار گز  ن  طلاقوش  شیدا        امیر فهیمی  سعدی سعدی شیخ  52       
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا