هفته دوازدهم- 1395/10/16

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  خان بولگ ن سرخوش بهاره      1  حاج حسن وکاکاشی جرجانی یاشار قریشی حمید فرود  52    4  
2  رویاقیداری  م  فایتر هورس  مارال2      1  بهنام منصوری  عبدالعزیز گوگو نژاد  50      
3  ترنج  م  دل دل  قزل داغ      1  اکبر دمر چپرلی  عبدالعزیزگوگ نژاد  50    2  
4  دنیاگزل  م  سیناحخ  دلبر    1    دولت صحت یزدانی  یوسف دهش  51      
5  تراج  ن  اشکان 5  لاچین بهار    1    عبدالواحد دهش  شهرام خوجملی  53      
6  گل فایتر  م  فایتر هورس  گل کیوان    1    حالت بردی خرمالی  نوریقدی یلقی  51      
7  سورن حمید  ن  براق  گل قرق    1    حاج اقا دانیالی  رحیم بردی مهرانی  53    3  
8  امیرشا  ن  تکه  رف رف    1    محسن ایزی  رجب قلیچگوگ نژاد  53    1  
9  پروانه زمان  م  سمند  مارال صاحبی      1  آساسرمدی  یوسف خوجملی  50      
10  ژسه  ن  اریا گلد  اقجله گل        معین ومیلاد شکیبا  بهرام رجال  52      
11  قونج اسن  ن  یلقوش  گلالک    1  1  خدای بردی حاجی کسه جاهد  خان محمدچپرلی  54    حذف  
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نفیس  ن  پایدار  درنا        مرحوم حاج قربان کلته  خلیل خوجملی  52  مهرداد خوجملی    
2  شهرزاد  م پوملاتو  گل مینا        حاجی یاسین اونق  بهروز کمی  50  نورمحمد بهادر  2  
3  ایلکان  ن  وات سکرت  گل حافظ        مجتبی شفیع کلاری  علی محمدخوجملی  52  علی رجال  4  
4  تکنولوژی  م  کینگ آودسان  فیونا2        عرشی رحمان ورحیم وجدانی  بهروزایری  50    حذف  
5  کاپری کارتین  م  اسپشیال باند  زنبق        کاپری وکالوین آرخی  ایل محمدغراوی  50  علی محمد غراوی  1  
6  ماهان تریفیک  ن  تریفیک چانج  سکوت        مجتبی روشن عقل  امیر خوجملی  52  محمد خوجملی    
7  پرفکت  ن  جلد  حادثه        زولفا ومحمد فایز کوچکی  امان بردی گوگ  52  امان محمد قلرعطا    
8  آنتیک2  ن  رومن ارت  کمند        حاج مسعود پایمردوشریف قرنجیک  رسول خرمالی  52  کمال دالیجه عطا    
9  جلال خان  ن  پایدار  ملکه        ایل امان صفری  قربان محمدقلر عطا  52  قربان محمد اودک  3  
10  تک شعله  ن  اسپشیال باند  شعله ور        محمدامین مهرانی  حکیم مهرانی  52  بنیامین جرجانی    
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سلطانه 2  م  ایرامینم  مایده        نیما واحدی  شهرام خوجملی  50  آق آتابای    
2  المینا  م  سانردولدرومز  المیرا        مرحوم حاج ارازقلی صداقت  رسول صداقت  50  بهادر  1  
3  فیلادلفیا  ن  لهن گرین  مژگان        محمد حنیف وبنیامین دولتخواه  رحیم بردی مهرانی  52  مهران عطا    
4  ستیلا  م  القاسی  دوربن        حاج نورا...یلمه وحاجارازقلی چپرلی  امانقلی خوجملی  50  آچاک  2  
5  تاتلیس  ن  تاواش  تکتوم        محمد سالاری  جمشید جرجانی  50    حذف  
6  بنهور  ن  بداز ای وانایی  درفام        یوسف موحد  کریم گوگ نژاد  52  محمد خوجملی    
7  طوبی  ن  اسپشیال باند  هایده        حاج گلدی آخوندتراج  علی خوجملی  52  کمال عطا    
8  امیر پاشا  ن  اسپشیال باند  درازگل        نور محمد کسلخه  اراز زارعی کسلخه  52  مهرداد خوجملی  3  
9  سایلنس کو  ن پایدار  ای بیکو        مرحوم حاج عبدی ملا بابایی  مخی مختوم نژاد  52  پیمان قلرعطا    
10  ایزابوی  ن  الوسیوترادر  آنابلا        سلیمبهزادنیا  احمد قلی قربانی  52  بنیامین جرجانی    
11  گلدتیک  م  گلداسفینکس  اسپانتیک        بهروز وایرج علاقی  عبدالقیوم اونق  50  اودک  4  
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:24-34امتیاز مسافت:1200 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  هج استار  ن  متوهج  حوریا  2  2  1  هاشمی وشیرازی  آنه محمد خوجملی  52  ستار مهرانی  2  
2  دبی استار  ن  تاواش  دبی رویال  3    1  شرکت پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد  رحیم بردی مهرانی  52  بنیامین جرجانی    
3  پانامرا  ن  المرام  ایندین سانگ  3  1  2  حاج محمد سلطانی  مهران علایی قوجق  56  پیمان قلرعطا  3  
4  لیدیا  م  متوهج  لیدی گود یوا  2 2  1  هاشمی وشیرازی  آنه محمد خوجملی  51  کمال دالی جه عطا  1  
5  کرایسلر  ن  تاواش  فتوس  1  3  4  علیرضا تارک  مجید صالح پور  54    حذف  
6  ریوتک  ن  نیوجرسی  ریوکیتز  2  2  1  پوریا عاشور محمدی وصالح شادمان  رسول خرمالی  53  امان محمد قلرعطا    
7  پیشگام  ن  پوملاتو  فریدام  2    3  ایمان محمدزاده  محمد اسلم محمدی  52  امین محمدی    
8  آرس  ن  تریفیک چلنج  ساتین اسلیپرز  1  1 3  حاجی الله بردی مهرانی  رحیم بردی مهرانی  52  مهران عطا  4  
9  لارسن  ن  ابوریجیِنی  برتولینیکویین  1 3    دنیل استاد  مجید صالح پور  52  نادر صالح پور    
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:50-62 مسافت:1200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:72.000.000 ریال جایزه دوم:36.000.000 ریال جایزه سوم:18.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ریمن  ن  آگوگ  نسیم 3 4 5  سینا محمد صفا شمسایی  عبدالخالق ایری  52  پیمان قلرعطا    
2  سرور2  ن  کینگ آودسال  گل سیجوال 4 4 2  حامد کام کاروامیرکلانتری  رسول خرمالی  53  ابوطالب چاری زاده    
3  کومانچی  م  کینگ آدوسان  زیبال 6 1 5  حاج قربان میرزاعلی  ناز محمد قره داشلی  56  قربان محمد اودک  2  
4  اشکان خان  ن  پرایوت اجندا  شانیکا 5 2 2  محمد پقهومحمود پقه زاده  رمضان آچاک  53  جواد آچاک  4  
5  آذامر  ن  مربوش  آی سل 5 4   نوروز قلی وسینا میرزاعلی  قار محمد گری  55  محمد خوجملی  3  
6  وسوسه  م  مربوش دوربن 6 1 1  یوسف فروغی توماج  رحیم بردی مهرانی  52  بنیامین جرجانی  1  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:16-22 مسافت:1550 زمان شروع:15:565
  جایزه اول:54.000.000 ریال جایزه دوم:27.000.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  قزل داغ  ن مای جوی  ایلنازخانم 1 1 2  یول امان شادی  اسماعیل کوچکی  52  ستار مهرانی  4  
2  ماه عسل  م  مربوش  التزر 1 2    کمال عباسقلی  طواق بردی خوجه پور  50  محمد خوجملی    
3  نصیب  م  پایدار  کبرا 1 3 1  امین پوری  ناز محمد قره داشلی  53  قربان محمد اودک  2  
4  پانیل  م  القاسی  افسانه 2 1 1  حاج بهمنت میرابی  محمد شریف تاتاری  53    حذف  
5  شکوه  م  بوکیتو  غزاله 2 1 1  حاج بصیر رهبر  مهربان ایری  53  نورمحمد بهادر    
6  ماریانا  م  دولاب  لاله ناز 2   3  سایا رضوانی  مجید ایری  53  جواد آچاک  3  
7  هلیا  م  کینگ اودسان  گریس 2   2  دانیال طاهری  ابراهیم بدویزاده  52  پیمان قلرعطا    
8  چندو  ن  تاواش  کانیا 1 1 4  مرحوم حاج تقان قلی موحد قوجق  عبدالرحمان زارعی  54  آرمین آق آتابای  1  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز:2-6 مسافت:1550 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مستایا  ن شایان طلا  گل رخ      1 قربانعلی دهش قربانعلی دهش 52  جواد آچاک  2  
2  پاییز  ن  غوغا  زیبا      1  مهدی بابایی ومحمد علی مهرانی  حکیم مهرانی  52  بنیامین جرجانی    
3  شاهین گز  ن  قیصر  روزان بهرام      1  حاجی نوری یزدانی  نظر محمد گوگ نژاد  52  نورمحمد بهادر    
4  خان ترکمن  ن  کج سقر  سما    1  1  داوود مهرانی  عید محمد بازیار  54  ستار مهرانی  4  
5  کرال ایوب  ن  سمند  گلشاد    1   متین نقی زاده علمداری  یوسف خوجملی  53  فربان محمد اودک    
6  زورلی حبیب ایشان  ن  بهمن  پرستو    1    گل محمد خلیقی سید  امان یلقی  53  آق آتابای  3  
7  نویان  ن  سیاوش  سگینی    1  1 علی ومحمد حسام مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد  54  کمال دالیجه عطا  1  
8  گوگ بهار ن  براق  آیناز       جلیل تراج  رحیم کم  52  مهرداد خوجملی    
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا