هفته دوم - 1395/9/11

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز: مسافت:1000 متر زمان شروع:12:45
  جایزه اول:70000000 ریال جایزه دوم: 35000000ریال جایزه سوم: 17500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تیزپا یزدانی  ن  غوغا قهرمان         محمدیار تراج  خان محمد چپرلی  56      
2  دلدل طلا  ن  بچه آهو  برناق        گلدی قهرمانی  شهرام خوجملی  60    1  
3  آی بگ  م  تکه  فلامک        کامران کامبیز باستان  عثمان ایری  52    4  
4  قره گوز ن  طاغان  گل سمن         وحید ایگدری تاج محمد گوک نژاد   54      
5  پوربه  ن بهمن          عبدالله سقلی  عبدالرحمن پرویز   52    2  
6  یادگار قره تپه  ن  عطا قره تپه  پروانه        قائم بازیار عیدمحمد بازیار   52    3  
7  سقرقوش  ن  سرخوش  پروانه       کاکاجان و عاصف مهرانی  تاج محمد گوک نژاد   52      
8  آرچین حبیب ایشان  ن  یلقوش  یاتباش حبیب ایشان       اقای حق گو  بهروز ایری   52      
9  عقاب صحرا  ن طلاقوش   شاهین گل       قربان دوست احمدی  یوسف دهش   55      
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000متر زمان شروع:14:00
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استیو  ن  سامردولدرومز  خوشناز        فرشاد احسانی مقدم  صالح بردی گوک  52      
2  آزالیا  م  لوهان گرین  آی سل        نوروز قلی و سینا میرزا علی  قار محمد گری  50      
3  آواکس  ن  ایرامینم  بای گل        جلال خوشکام  حاج محمد نوایی  52      
4  دازمیلا  م  لوهان گرین  گل آیناز        علی و رومیصا پاکزاد  عبدالرحمن زارعی کسلخه  50    1  
5  رویال باند  ن  اسپشیال باند  هانهل        آصف و سنا قرنجیک  نور محمد بشگرد  52      
6  زرین دخت  م  منازل  زرین ناز        دانیال و یاسین خوجملی  رسول خرمالی  50      
7  شاه سوین  ن  لوهان گرین  فیروزه        حامد قابل  غفور خوجملی  52      
8  گالوندرا  م  القاسی  استارناز        عزیز طعنه و رضا تری  امید ایری  50      
9  گوهرناز  م  اسپشیال باند  گوهر        کاکا ارازی  اراز قربان اونق  50    3  
10  ماه گون  ن  کینگ اودسان  ماه نظر        کیوان نظری  رشید روشنی  52    4  
11  نان آور  ن  ایرامینم  برایت مون        کاکا چاروایی  عمر مهرانی  52    2  
12  نفس جهان  م  تیشتر  شاپری یزد        علی حسن زاده  منصور بای پور  50      

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:14-10 مسافت:1000متر زمان شروع:14:30
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1   جی هان  ن  المرام  دنا        نورای کوچکی  محمد آق آرکاکلی  52    1  
2  پالو  ن  ابوریجینی  جهان آفرین        علی جرجانی  امانگلدی خوجملی 52       
3  توربو  م  اگوگ  آرقاداغ        محمد صفا و محمد صادق و پوریا مهمی زاده  ناز محمد مهمی زاده 51       
4  آلچی بای ن   تریفیک چانج  السا        رضا قره ئی  احمدقلی قربانی  54    4  
5  داز محل  م  تیشتر  دازناز        حاج نوری نظری  نصرت الله خوجملی  50      
6  شریف خان  ن  لوهان گرین  گیتا        آق اویلی سقر  اراز زارعی کسلخه  52      
7  گردباد  م  جانا دل  رزالین        محمدحسین صیرفی  عبدالرحمن کلته 51       
8  ماه سر  م  دویل مون  ماهانه        حکیم امیری  طواق بردی خوجه پور 52     3  
9  مایساگل  م  نیو هالو  پیش ناز        تویجان پقه  رمضان آچاک 50       
10  مه گل  م  اگوگ  مهسا        حاج ارازقلی شوروی  مجید ایری 50       
11  میس چارمر  م  ساسان  لانسی        خانم تکتم اسلامی  عبدالجبار صالح پور 52     2  
12  یاس تریپ  ن  تاواش  سویتا        نائله یلقی و سارای بابایی  احمد ایری 52       

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:6-2امتیاز مسافت:1000متر زمان شروع:15:20
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آسپین  ن  سامردولدرومز  اقبال      1  حاج آقا کارگر  اسماعیل کوچکی  52      
2  آکورا  ن  کراسنی  آسیا      بهمن دازگنبدی  عبدالرحمان پرویز 52       
3  آی داز  م  کینگ اودسان گل گوزان     1  1  داود پقه  سلیم خوجملی 52       
4  پدرام  ن  کینگ اودسان  پیش ناز      1  اویس مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد 52       
5  پلایت هورس  ن  رومن آرت  دسپینا      عبدالرحمن ارازی  صالح بردی گوگ 53       
6  چه گوارا  ن  القاسی  نازفر      1  حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی 52       
7  داز مارال  م  لوهان گرین  یادغضنفر    1    سعیدعطاسیدی و ایمان غراوی  رشید عطایی 51     2  
8  راحیل  م  القاسی  آفردیت      1  مرحوم مجید متمکن  مجید صالح پور 50       
9  سل اشتون  م  سامر سالدرومز  ریبا    1    رشیدمرجانی  بهروز مرجانی 51       
10  شه راد  ن  کینگ اودسان  دازچشمه    1    مریم قریشی  نازمحمد قره داشلی 53     1  
11  ماه سلطان  م  لوهان گرین  ای مایام    1    حاج رحمان پوری  امید ایری 51     4  
12  ویمتو  ن  سامردولدرومز  لرویا      1  رسول قوجق نژاد  رشید روشنی 52     3  

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:22-16 مسافت:1000متر زمان شروع:15:50
  جایزه اول: 54000000ریال جایزه دوم: 27000000ریال جایزه سوم: 13500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بنتلی  م  تاواش  ایندین سانگ  1    درسا کردی  تویلی قربانی  50    3  
2  ژورا  م  ریو ملینیوم  ویتالیکا  1    داود مشرقی  عبدالرحمن کلته 50       
3  دبی استار  ن  تاواش  دبی رویال  2      پولاد نیازی  رحیم بردی مهرانی 52     1  
4  ریوگیفت م   سامر دولدرومز  ریودزرت    حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی 50     4  
5  کینگ اسپید ن   سلتیک سایلنس  شهگل  2      حاج حمید قره قولپاقی  عبدالجبار صالح پور 52       
6  کرایسلر ن   تاواش  فتوس    2  4  علیرضا تارک  مجید صالح پور 52     2  
7  لاست چلنج ن   ترفیک چلنج  لاست الیزا   2 1  جواد صلواتی  رحیم بردی مهرانی 55       
8  اکوچیف ن   هیل دچیف  آگومیکس  1  2  1  عبدالغفار ایمری  رسول ایمری 53       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4-2ساله امتیاز:22-16 مسافت:1000متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:54000000 ریال جایزه دوم: 27000000ریال جایزه سوم:13500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آنتیک  م      2    شروین و عرفان کردی  فرهاد قزل  52      
2  پدرو ن       2  1    طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی  54       
3  تیپ انتل م         2  طه مهدیخانی عبدالباسط مخدومی   52    4  
4  چندو ن         4  حاج تقان قلی موحد قوجق  عبدالرحمن کسلخه 52       
5  ساوالون ن         ناصر چپرلی  کریم گوگ نژاد 53       
6 نیولی م       2      مهران خوجملی  نصرت الله خوجملی 50     3  
7  گلدناز م       کاوه اختراعی  محمد آق ارگاکی 50     1  
8  ماریانا م       2  1    عبدالجلیل نیازی  آنه گلدی اونق 52       
9  گلشاه م         سایا رضوانی  مجید ایری 52       
10  ماه عسل م       1  2    کمال عباسقلی  طواق بردی خوجه پور 50       
11  نصیب م         متین پوری  نازمحمد قره داشلی 50     2  
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا