هفته سوم- 1395/9/12

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن: 2ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:12:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ترنج  م  دل دل  قزل داغ        اکبر دمیرچی  عزیز گوگ نژاد  52    4  
2  سورن حمید ن   براق  گل قرق        حاج آقا دانیالی  رحیم بردی مهرانی 53       
3  قونج اسن ن   یلقوش  گلاک        امین جاهد  خان محمد چپرلی  52    2  
4  آتایار ن   طاغن  کسلخه        سولماز خرمالی  نوریقدی یلقی 53     1  
5  خان بولک ن   سرخوش  بهاره        عیسی و امین جرجانی  حمید فرود  52    3  
6  گون آی م   قاراشماز  آبیار        باشگاه پوریا و پیمان ساجدی  رضا ساجدی 50       
7  سکوت گز ن   دلشاد  زیباگش        شعیب یزدانی  امید یزدانی  52      
8 مارقوش قره تپه  ن  قزل یلدز  یلدرم قره تپه        امید فرود  حمید فرود 52       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:14:00
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الوشا  م  دویل مون  دلفینیوم        بهروز نیازی  امانگلدی خوجملی  50      
2 آیدینا م   لوهان گرین  دلبرناز        مهدی سقر و محمد پارسال پقه  اراز زارعی کسلخه  50      
3 دازثمر م   پوملاتو  دازبانو        مرحوم حاج محمد کاکاپاشما  امانقلی خوجملی  50    4  
4  دی ماریا ن   لوهان گرین  گیسو طلا        مسعود و نعمان مهروز  الیاس زارعی کسلخه  50      
5  طاها هورس ن   لوهان گرین  ایلناز خانم        محمدطه باستان  عبدالوهاب توفیقی نژاد  52      
6  کراسا سرمدی م   کراسنی  نگین        محمد شاهدوست  یوسف دهش  52      
7  لاچین ن   بوکی تو  ویتالیا        حنیفه و شریفه شیرمحمدی  سبحان پقه  52      
8 مبارک ن   الوسیوتریدر  راشل        حاج الله بردی مهرانی  عبدالعزیز مهرانی  52    2  
9  میس فایر م   پایدار  جی پیک        غلام سلیمان پور  عبدالرحمن مختومی  50      
10  نیکول ن   بدازای وانایی  ویکا        طایجان بازیار  عیدمحمد بازیار  52      
11  الشیبا ن   القاسی  استاروارز        غفور چوری  مجید ایری  52     1  
12  وننو م   الوسیوتریدر  سی گل        حالتقلی ناظری  طاهر صالح پور  50    3  

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000متر زمان شروع:14:30
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 امیرپاشا  ن  اسپشیال باند  دازگل            52      
2 ایل یاسین ن   ایرامینم  سولیناز           52       
3  سیلورمون م   پایدار  اورمیلا           50       
4   آن دوای م   تریفیک چلنج  دنا           50       
5  جهان پهلوان ن   وات سکرت  خانم طلا            52      
6 خط شکن ن   الوسیوتریدر  کیمیاگر           52       
7  سیلورمن م   دویل مون  یادگار گلشن           50       
8 چشمه ن   اسپشیال باند  ملیکا           50       
9  فرسام 2 ن   سامردولدرومز  فریال صبا           50       
10  فیلادلفیا ن   لوهان گرین  مژگان           52       
11  کوانتوم ن   گلد اسفینیکس  ونیز           52       
12  نیک کنتس م   اسپشیال باند  هشت ممتاز            50      

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:8-2ساله امتیاز:14 مسافت:1000متر زمان شروع:15:20
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اکسیر  م  الوسیوتریدر  هیلدا  1    1  عبدالرحمان قاسمی راد و جبار امان زاده  ایل محمد غراوی 51    4  
2  اکتروس م   اگوگ  تروستکا  1      حمید و یحیی میرحسینی  ابراهیم بدویزاده 50       
3  ال گانا دور م   اسپشیال باند  آگوگ ناز      محمدرضا و امیر فاضلی کر  خلیل اونق 50       
4  اورلیا م   بوکیتو  دازنسیم      داود پقه  سلیم خوجملی 50       
5  آل ویوا ن   المرام  ویواسروین      حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی 52     2  
6  برند ن   سامردولدرومز  خوشکل      دادجان اونق  مجید ایری 52       
7  دراگل م   پوملانو  دلار      داود سرداری  امان محمد قلرعطا 50       
8  ریونینا م   سیتی لیدر  پاریس      یوسف قزل  رحیم بردی مهرانی 50       
9  عالم ناب ن   سامردولدرومز  تک عالم  احد آخوندزاده پرویز  اسماعیل بدویزاده 55     1  
10  کهکشان ن   اسپشیال باند  کاترینا  1      طاهر کر  فرهاد قزل 52       
11  مهوش م   پوملاتو  امیدشورآباد  1  بهروز بایی و عبدالخالق رهنی  عبدالطیف تمری 53     3  
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:34-24 مسافت:1000متر زمان شروع:15:50
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الدرادو  م  متوهچ  لادولسرا  2  فرشید نفر  مجید ایری  53    1  
2  دایاناهج م   متوهج  گودآنابا  2    محمدخان شهرکردی  عبدالرحمن مختومی  52    2  
3  زاراوست ن   ایشی گورو  زازاابراوو  1      باشگاه درخشش  رشید روشنی 52     4  
4  لاکی بویز ن   سامر دولدرومز  لاکی مون    فرهان و عرفان محمدی  عبدالخالق ایری 52       
5  ماه مهر م   سامر دولدرومز  شه مهر  3 2    مرحوم حاج جبار چوگان  تویلی قربانی 54       
6  هیچ سنت ن   متوهج  دی سونات  3    فرشید نفر  مجید ایری 54     3  
7  ویکتور ن   سلتیک سایلنس  گل مینا  2  آقای عارقی  خلیل خوجملی 56       
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4-3ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اسپیدهیرو  ن  تیشتر سلسله     1  ابوالفضل مرواری  فرهاد جرجانی  54      
2  ایل تای ن   نیوجرسی آی پری     1  جعفر شاهقلی  محمد اسلم محمدی 54     2  
3  اتلانتیک ن   مای جوی نازعاطفه     1  1  محمد دردی و انه قربان یلمه  نصرت الله خوجملی 54       
4  آرای م   آگوک امپلیو     1    حاج رشید وطن خواه  رمضان آچاک 51    1  
5  آلماگل2 م   بلی ریور ملکه     3  3  میثاق تاجی زاده  جمشید جرجانی 51       
6  آی سارا م   بوکی تو آی مایام     1    عبدالستار توماچ  قربان آچاک 51       
7  بایر ن   بلندهیرو دازنسیم     1    حاج عیسی رحمانی  اسماعیل کوچکی 53       
8  دازبهار م   القاسی زبیده       1  عبدی پقه  یعقوب کارساز 50     3  
9  سی بوی ن   وات سکرت نادیا       قربان تقان اینچه برونی  سلیم خوجملی 52       
10  فوران ن   بدازای وانایی اورتینا       حاج نادر موحد  نوری قورچایی 52       
11 گل آی2 م    بدازای وانایی  نانسی      محمدعلی مهرانی  حکیم مهرانی 50       
12  هیستوریا ن   مای جوی  دلار      مهندس عبدالحکیم کر  امان محمد قلرعطا  52    4  

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا