هفته سیزدهم- 1395/10/17

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4 امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع:12:30.
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  قیربای جرگلان  ن  طاغن  گزل       آتنانفس انفس  اتانفس انفاس 52  آنه نفس انفاس  3  
2  گل ماسان  م  قایرات  سوزان        مرصاد ویسنا حبیب لی  بهرام رجال 50 علی رجال   4  
3  کارایل  ن  آمیگو  سیمینه        بهزاد شاه پسند  سعدی سعدی شیخ 52 مهرداد خوجملی     
4  سارینا  م  کوه نور  سقر قوش        حاجی مشهد ایری  احمد قلی قربانی 50 بنیامین جرجانی   2  
5  شادیان شعبان  ن  آهوگزل  گل تاج        دانیال چابک  رحمت ا...رجال 52    حذف  
6  آیلان دولان  ن  شایان طلا  گل اندام        صفر دردی وعلیرضا پژواک  یوسف گوگنژاد 52 نورمحمد بهادر     
7  باران حبیب  م  بچه آرش  پرستو حبیب        غفار قابل  یعقوب چپرلی 50 محمد خوجملی     
8  آهو خان  م  بچه آهو  منگلی        بهرام تابشیان  حمید تیر غم 50 آرمین آتابای     
9  گرکز  ن  فیروز تاتارعلیا        سید مجتبی نبوی  سید مجتبی نبوی 52 علی محمد غراوی   1  
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:0-6 مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بورن توران  م  المرام  لاست این دیلاگ      1  سید امیرحافظی  منصور بای پور  50  کمال دالیجه عطا  1  
2  لیانا  م  آگوگ  کول سکرت        حسام الدین بختیار  امانگلدی توماج  50  علی محمد غراوی    
3  آنیک  ن  جانادل  سیلوعت    1    ایلیاد وبهزاد اوده  عبدالقیوم انق  52  قربان محمد اودک  4  
4  آراگون  ن  تریفک چانج  آناستازیا    1    هورس ایساتیس  منصور بای پور  54    حذف  
5  ساواش2  م  ترفیکچلنج  نلی        عسل کاشانی  فرهاد جرجانی  52  ستار مهرانی    
6  اکشن هیجچ  ن  متوهج  اکشنرز        شرکت سرخدشت  قربان رنجبر  52  امین محمدی  3  
7  رایکا  م  آگوگ  بصیره    1  1  امین شالیها  جمشید مختومی  55  محمد خوجملی    
8  آروا  م  گلداسفینکس  گوهر    1  1  بهروز نیازی  امان گلدی خوجملی  53  مهران قولاق    
9  جنی وان  ن  جاست جنی  وان چوبس    1    هورس ایساتیس  منصور بای پور  54  نادر صالح پور    
10  تایم هج  م  متوهیج تایم بل        تولید وپرورش اسب مشرق  عبدالرحمان کلته  50  بنیامین جرجانی  2  
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:16-22 مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:54.000.000 ریال جایزه دوم:27.000.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بیگدار  م  تاواش امپربال بیگدار  1      محمد حسین صیرفی  مسعود حصیریان  50  ستار مهرانی    
2  اسپرینگ م  تریفیک چلنج  ثمر  2      بایرام حاجی اق اتابای وعبدا...طاهری  رشید روشنی  50  نادر صالح پور  2  
3  چینا  ن  نیوجرسی  عالم آی  1      عباس وجواد قدیری  ابراهیم بدوی زاده  52  رحیم آرمیده    
4  مه وش  م  بوملاتو  امید اشور اباد  1  1  2  بهروز بای وعبدالخالق رهنی  عبدالطیف ثمری  50  عیدمحمد غراوی    
5  شه راد  ن  کینگ اودسان  داز چشمه  1  2    مبین ومجیب پقه  ناز محمد قره داشلی  52  قربان محمد اودک  4  
6  پالرمو  ن  گلد اسفینکس  گلدن کاب  2    1  طاهر جرجانی  امانگلدی خوجملی  53  جواد آچاک    
7  آکام  ن  کینگ اودسان  کبری  1    1  عارف وعرفان نیازی  امانگلدی خوجملی  52  کمال عطا    
8  ویوابوی  ن  تریفیک چلنج  لاله گل  2      شرکت پتروشیمی بانیارپلیمرگنبد  رحیم بردی مهرانی  52  بنیامین جرجانی  3  
9  عالم ناب  ن  سامر دولد رومز  تک عالم  2 1 1  احد اخوند پرویز  اسماعیل بدوی زاده  55  امین محمدی  1  
10  سیگان  ن  سامر دولد رومز  سلویه  2      طاهر کر  مجید کم  52  نورمحمد بهادر    
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4و5ساله امتیاز:هندیکاپ مسافت:1200 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:86.000.000 ریال جایزه دوم:43.000.000 ریال جایزه سوم:21.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  فرنیا  م  لهن گرین  بانو شتاب  5 4  4 حسین حاجی یکدست  بهمن صداقت 50  احمد پقه  4  
2  رحما  ن  کینگ اودسان  گل طوفان  6  6  7  امیر علی هفت تنی  فرهاد قزل 54    حذف  
3  بای بای  ن  مای جوی  22بهمن  12  5  3  حاجی نوری گلدیانی وعرشی وجدانی  سلیم خوجملی 60  عید محمد غراوی  2  
4  آتیک  ن  آگوگ  سیتو  24  15  8  امید وایلیا داوده  فرهاد قزل 61  ستار مهرانی  3  
5  یونیک استار  ن  پرایوت اجندا  ماه پیکر  3  8  6  مهندس میکایلقزلجه  حمید روشنی 52  کمال دالیجه عطا    
6  آی گون2  م  بلی ریور  عسلک  4   1  احمد جرجانی  مجید ایری 50  نورمحمد بهادر  1  
7 یوشیتا  ن  سلتیک سایلنس  زیبا خانم 5 1 2  دانیال قربانپور  حاج محمد نوایی 52    حذف  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:2-6 مسافت:1200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شاه سوین  م  القاسی اتارناز     1 رضا تری وعزیز طعنه  مجید ایری  50  نور محمد بهادر  2  
2  سل اشتون  م  سامردولدرومز  ریبا    1    رشید مرجانی  بهروز مرجانی  51  مهران عطا    
3  ماه گون  ن  کینگ اودسان  ماه منظر     1  کیوان نظری  خلیل جوجملی  52  بنیامین جرجانی    
4  اسکای کویین  م  سامردولد رومز  اسکیپی    1    موسی قلی کر  یوسف رجب نژاد  51  جواد آچاک    
5  نان آور  ن  ایرامینیم  برایت مون    1    کاکاچاروایی  عمر مهرانی  53  قربان محمد اودک  4  
6  نیک کنتس  م  تسپشیال باند  هشت ممتاز     1  آرنیکا حسین زاده  سید تقی سید یادات  50  امین محمدی    
7  طاها هورس  ن  لهن گرین  ایلناز خانم     1  مومن چوگان  علی خوجملی 52  محمد خوجملی    
8  خوش خوش  ن ایرامینم   آهو   1 1  مسعود افراسیاب وکمال آقچلی سلیم خوجملی  54  کمال عطا  1  
9  صوت شکن  ن  لهن گرین اولدز    1    اویس ویاسین دوگنجی  حکیم سوقی  51  نادر صالح پور  3  
10  گوهر ناز  م  اسپشیال باند  گوهر      2  کاکاارازی  ارازقربان اونق  50    حذف  
11  وفا خالق  م  پوملاتو  طناز1      1  محمد رضوان رهنی  عبدالطیف تمری  50  احمد پقه    
12  پدرام  ن کینگ اودسان پیش ناز      1  هانیه مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد  52  ابوطالب چاریزاده    

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:24-34 مسافت:1550 زمان شروع:15:55
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ساواش  ن  تاواش سرسام  2  2   کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  52  بنیامین جرجانی  3  
2  آلکس  ن  اسپشیال باند  بوسه  2  2    محسن عسکریان  عبدالرحمن مختومی  52  جواد آچاک    
3  فرناز گل  م  اسپشیال باند  پرشین دانهیل  2  1  2  عبدالرحیم پورقاز  بهمن اونق  50  امان محمد قلرعطا    
4  آرزو بالام  ن  نیوجرسی  سایرا  3  1  3  عبدالحمید کلته  فرهاد قزل  57  ستار مهرانی    
5  جی هان  ن  المرام  دانا  2  2  1  ریوف آق ارکاکلی  محمد آق ارکاکلی  53  مهرداد خوجملی    
6  فیروزه  م  مای جوی  فیروزه  2  2  1  ایوب رستگار  ابراهیم قلرعطا  51  کمال عطا    
7  سحر خاتون  م  کینگ آودسان  پرنس لس  3  1  2  یاسین اسماعیلی  علی خوجملی  54    حذف  
8  گالان  ن  راک ست  شاد ناز  1  3 5  مبین حنفی  آنه محمد حاجی زاده  55  ابوطالب چاریزاده  1  
9  الونیکس  ن  الو سیوترادر  عقیق ناز  2 4 1  باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی  57 امین محمدی  4  
10  قره قیز  م  بلی ریور  داز گلهان  4   1  سخی سار یخانی  اراززارعی کسلخه  55  محمد خوجملی  2  
11  جان سل  ن آگوگ  لاریسا  3   3  حاج گراد دوجی ایراهیم بدوی زاده  55  بهادر نورمحمد    
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:2-6 مسافت:1550 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:44.000.000 ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم:11.0100.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  گل آی2  م  بداز ای وانایی تانسی     1 زهرا مهرانی  حکیم مهرانی 50 علی رجال     
2  بالدیبال  م  بداز آی وانایی  یادگار نازی گل     1  یعقوب ارازی  حمیدفرود 50  مهران عطا    
3  آی سارا  م  بوکیتو  آیمایام   1    شادروان موسی توماج  سلیمان توماج 51  عید محمد غراوی  4  
4  رومیا  م  لهن گرین  الکام بندر   1 1  مسعود گلشاهی  رسول صداقت 52  کمال عطا  3  
5  سی بوی  ن  وات سکرت  نادیا   1 1  انه گلدی حاجی وپلی حاج اتابای  سلیم خوجملی 54  نورمحمد بهادر  2  
6  پاکی رو  ن  القلسی  آی نور     1  حکیم قلی آرخی  سلیمانآرخی 52  مهرداد خوجملی    
7  داز بهار  م  القاسی  زبیده     2  محمود پقه زاده  یعقوب کارساز 51    حذف  
8  اسپیدهیرو  ن  تیشتر  سلسله     1  حاج نور محمد سیدی قوجق  فرهاد جرجانی 54    حذف  
9  هیستوریا  ن  مای جوی  دلار     2  امین تاتار  محمد شریف تاتاری  53  قربان محمد اودک  1  
10 پتروناس  م  اگوگ  الویرا        حمیدرضااکبریان بهمن اونق  50  آق آتابای    
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا