هفته سی ام- 1395/12/20

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4 ساله امتیاز:16-22 مسافت:2200 زمان شروع:12:45
  جایزه اول:72000000 ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 فانوس  ن کش سقر زیبا 1 2   عبدالستار فرهمند  عظیم مهرانی        
2 شیریاشار  ن  شاهین 19  سوسن 2     سجاد بهره مند امین واچ        
3 کیهان سلیم  ن  کولاک  قره گوله 1 2   دکترآمان حاجی اودک عبدالرحمان پرویز        
4 شراره ایلکا  م  قایرات  ای گزل   2 4 الیکا پولادی بهزاد پرویز        
5 بارگل  ن  باسط  الکام دوزالوم  2   1 قانم بازیار عیدمحمد بازیار        
6 آرگام مهر  ن  آریا  بی نظیر 1 3   آرادمهرپرور محمداسلم محمدی        
7 قابوس  ن  بال ساید  دور کوچک 1 1 4 عبدالحی قلیچی ناصر رجال        
8 دریس خواجه  ن  براق  گلدی 2 1   سید عقیل سادات حسینی سید عقیل سادات حسینی        
9 آهوچی  م  غوغا  غزل 2 1   اسماعیل فخری رمضان آچاک        
10 اون آلان  ن  سمند  گل مامایی   4 3 حاجی امان تیرغم حاج امان تیرغم        
11 هایلی  ن  قره داغ  گل جمال 2 1 1 احمد قلی پور پیرمحمد قلی پور        
12 نویان  ن  سیاوش  سگینی 1 1 1 علی و محمدحسام مارامایی عبداله یلقی        

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4 ساله امتیاز:34-48 مسافت:2200 زمان شروع:13:15
  جایزه اول:90000000 ریال جایزه دوم:45000000 ریال جایزه سوم: 22500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 کیوان سرمدی  ن  توسن 2 پامچال 2 2 1 یوسف سرمدی  عبدالعزیز گوگ نژاد        
2 جوهر سنجر  ن  آمیگو  گل آرش 2 1 3 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده        
3 کیارش 3  ن  فایترهورس  کیانا 2 2 2 حوریه و نوریا علاقی علی گوگ نژاد        
4 آرچین حبیب ایشان  ن  طلا قوش  یانباش حبیب نژاد 3 2 1 سید مهدی حق گو احمد ایری        
5 گلبهار جاهد  م  تکه  گلالگ 3 2 2 حاج خداوردی کسه جاهد خان محمد چپرلی        
6 سقرقوش  ن  سرخوش   پروانه 3 2 3 رسول مهرانی تاج محمد گوگ نژاد        
7 گل تکه  م  تکه  یسیرگچن 4 2 3 مسعود لیلاز عبدالرحمان پرویز        
8 آی بگ  م  تکه  فلامک 4 3 1 مائده و ماهان باستان ناصر رجال        
9 قره گوز  ن  طاغن  گل سمن 5 1 1 مرصاد و محمد صالح قلرعطا مصطفی کریمی        
10 پوربه  ن  بهمن آق جرن 3 5 2 قادر گلی زاده سلیم خوجملی        
11 روزگار گز  ن  طلا قوش  شیدا 4 1   امیر فهیمان یعقوب رحیمی        
12 زومبا  ن  سرخوش  گوگ قیز 3     آرتین فرهمند امید جرجانی        

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:3-4 ساله امتیاز:24-34 مسافت:2200 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:80000000 ریال جایزه دوم:40000000 ریال جایزه سوم: 20000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 گلدناز  م  تاواش جیسی 2 1 2 کاوه اختراعی محمدآق ارکاکلی        
2 فیوچر  ن  فنور  درسا 2 2 1 بایرام خانجانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی        
3 مهگل  م  آگوگ  مهسا 3   1 آهن آلات محمدامین ایزدی رحیم بردی مهرانی        
4 تندر  ن  آگوگ  تکرو 2 1 3 طاهر امیری عبدالرحمن مختومی         
5 تیپ انتل  ن  دویل مون  استاروارز 3   2 قربان دوردی سوقی عبدالباسط مخدومی        
6 ماریانا  م  دولاب  لاله ناز 2 1 4 سایا رضوانی مجید ایری        
7 چندو  ن  تاواش  کاتیا 2 1 5 مرحوم حاجی تقان قلی موحد قوجق عبدالرحمان زارعی کسلخه        
8 جان سل  ن  آگوگ لاریسا 3   3 حاجی گراد دوجی ابراهیم بدویزاده        
9 آلکس  ن  اسپشیال باند  بوسه 2 3 2 مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی        
10 آرزوبالام  ن  نیوجرسی  سایرا 3 1 3 صفا محمد کلته فرهاد قزل        
11 الونیکس  ن  الوسیوترادر  عقیق ناز 2 4 1 ارازبردی مهرانی ستار مهرانی        
12 فرام  م  المرام  فریال صبا 1 2   حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده        

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:3-4 ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:2200 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:120000000 ریال جایزه دوم:60000000 ریال جایزه سوم: 30000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 الدرادو  م  متوهج لادولسرا 6 4 2 فرشید نفر مجید ایری        
2 ایلوسیو  ن  السیوتریدر  امپوتیس 6 5 1 حاج رحمان سوقی فرهاد قزل        
3 سابرینا  م  المرام  میس وریتی 6 3 6 دکتر یگان محمدی رحیم بردی مهرانی        
4 هچ دیو  ن  متوهج  دی سونانت 14 10 4 سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی رشید روشنی        
5 سینیوریتا  م  سوبیسکی  شباهنگ 4 3 7 سیدعقیل سادات حسینی سید عقیل سادات حسینی        
6 چرچیل  ن  پایدار  آریستوفیلیا 5 4 5 حاج احمد تراچ عبدالرحمان مختومی        
7 دوبی پاشا  ن  المرام  گل تن 7 10 9 سلداجان آرخی و خوراک اسب سروین احمد ایری        
8 کرایسلر  ن  تاواش  فتوس 2 4 4 علی رضا تارک مجید صالح پور        
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله هندیکاپ امتیاز: مسافت:2200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:80000000 ریال جایزه دوم:40000000 ریال جایزه سوم: 20000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 پریزمتیک  ن  پریمووالنتینو دالگا 1 2   سیدامیررضا و سید آرمین گلزاری سیدجمال میردهقان        
2 کوانتوم  ن  گلداسفینیکس ونیز 2 1 1 مهندس داریوش کر عبدالرحیم چپرلی        
3 ویمتو  ن  سامردولدرومز  لرویا 2 1 2 محمدامین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی        
4 پالرمو  ن  گلداسفینیکس  گلدن کاپ 3   1 طاهر جرجانی امان گلدی خوجملی        
5 الیشیبا  ن  القاسی استاروارز 3 1   غفور چوری مجید ایری        
6 آل ویوا  ن  المرام  ویواسروین 2 2   حاج رحمان سوقی فرهاد قزل        
7 آکام  ن  کینگ اودسان  کبری 2 1 1 عارف و عرفان نیازی امان گلدی خوجملی        
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:10-14 مسافت:1600 زمان شروع:16:15
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم: 33000000ریال جایزه سوم:16500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 برند  ن  سامردولدرومز خوشگل 1   1 دادجان اونق مجید ایری        
2 نایس لیدی  م  ایرامینم  زیبا خانوم 1   1 مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی        
3 تک گل  ن  اسپشیال باند  مجال  1   1 عادل و کاکاجان تاتاری میلاد پایدار        
4 ماه سلطان  م  لهن گرین  آی مایام   3   محمدحاجی توماج مجید ایری        
5 گوهر ناز  م  اسپشیال باند  گوهر 1   2 کاکا ارازی اراز قربان اونق        
6 اگتروس  م  آگوگ  تروستکا 1   2 امین پنق حمید و یحیی میر حسینی ابراهیم بدویزاده        
7 طاهاهورس  ن  لوهان گرین  ایلناز خانم 1 1 1 غفار باستان علی خوجملی        
8 امیرپاشا  ن  اسپشیال باند  دازگل 1 1 1 امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه        
9 ابرو  م  کینگ اودسان  گلسن ناز 1 1 1 آرتین غلامیان نورمحمد اونق        
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:2-6 مسافت:1600 زمان شروع:16:45
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 خط شکن  ن  الوسیووتریدر کیمیاگر     1 بهمن دیوه تاج محمد گوگ نژاد        
2 نیتروژن  ن  المرام  گل قهرمان     1 علیرضا شیرازی غفور خوجملی        
3 تریتا  م  متوهج  چیوا   1   فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده        
4 آسپین  ن  سامردولدرومز  اقبال     2 حا آقا کارگر اسماعیل کوچکی        
5 طوبی  ن  اسپشیال باند  هایده     2 حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی        
6 شهرزاد  م  پوملاتو  گل مینا     حاجی یاسین اونق رحیم بردی مهرانی        
7 سیاتل ویو  م  اسپشیال   گل هیهات   1 1 ایلکان سالاری نادر علایی قوجق        
8 سایلنس کو  ن  پایدار  آی بیکو   1 1 الیاس صبا آقاجان بابایی  عبدالخالق ایری        
9 شمیم  م  گلداسفینیکس هیدروژن   1 1 علی شعبانی جمشید مختومی        
10 تیهو  م  بوکی تو ساناز خانم   1 1 محیصا و سلوا عطا گزلی امیرعطاگزلی        
11 یانیک  م  مای جوی  دازمهین   1 1 عرفان و میکائیل پقه مجید ایری        
12 آی داز  م  کینگ اودسان  گل گوزان   1 1 هانیه پقه جمشید روشنی        

دور هشتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:8 مسافت:1600 زمان شروع:17:15
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم:33000000 ریال جایزه سوم:16500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 فراتون  ن  جانادل گری ناز 1     مرحوم حاج جبار چوگان اسماعیل کوچکی        
2 شاه سوین  م  القاسی استارناز   1 2 حمید یامپی مجید ایری        
3 آلتن کارا  م  تاواش  تپش 1     کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی        
4 ایزابوی  ن  الوسیوترادر  آنابلا 1     بنیامین و آصف دیوه عبدالرحمن قربانی        
5 یوتاب  م  گلداسفینیکس  ژوان تارد 1     حاج عبدالمجید گرکز رسول پقه        
6 آرشا  ن  آگوگ  یویا   2   کریم چوگان ابراهیم بدویزاده        
7 آس پایر  م  کینگ اودسان  گرازا 1     عبدالجلیل غراوی حاج امان گلدی کر رحیم بردی مهرانی        
8 دراگل  م  پوملاتو  دللار 1     وحید سرداری عثمان یساوند         
9 ماه سال  م  ایرامینم  ماهانه 1     فرزاد و مجید آتابای یعقوب ایری        
10 نان آور  ن  ایرامینم  برایت مون   1   کاکا چاروایی عمر مهرانی        
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا