هفته شانزدهم- 1395/10/30

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1200 زمان شروع:13:00
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ماهان طلا  ن  طوفان گان  آق جرن        موسی وماهان دهش  یوسف دهش  52  یوسف دهش    
2  گلشا  ن  فایتر هورس  مارال        یاشار اونق  یعقو زارعی کسلخه  50 علی عطایی     
3  لطیف خان  ن  البای  سوزان شیروان        خانجان اخوند  قربانعلی دهش  52 آنه نفس انفاس   4  
4  یلدرم گل  ن  فایترهورس          پایدار هورس  رجب قلیچ گوگ نژاد  50 طاهر گوگ نژاد     
5  ژسه  ن  آریا گلد  آقجه گل        سید محمد امین عقیلی قاسمی ومحمد مهدی زرگری  بهروز کمی  52 مبین آسایش     
6  چنار چپار قویمه  م  بال صاید  آیلین        حمید آق  بهرام رجال  52 علی رجال     
7  وفا  ن  قره داغ  تک ناز        بصیر وسعدی سعد شیخی  سعدی سعد شیخ  52 یاسر جرجانی     
8  سل تکین  ن  دلشاد  جمال گزل        حاج رجب ارتیق جرجانی  میلاد پایدار  50 کمال دالیجه عطا   1  
9  خوشیار مهربان  م  فایتر هورس  گل خوشبخت        عاشوراتابای عبدالکریم کشمیری  رحمت ا... رجال  50  مسلم گوگ نزاد    
10  روزالین قیداری  ن  فایترهورس  ال مارال        مهدی مقدم  عبدالعظیم گوگ نژاد  52  جواد آچاک  2  
11  ارغبان  ن  دلشاد  سایلانار        دکتر احمدی حیات سبز  بهرام رجال  50 بنیامین جرجانی   3  
12  اوادان قیز  ن  فایتر هورس قاره توسن        یونس قوجق اسکندر خوجملی  50    حذف  

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1200 زمان شروع:14:15
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اورهان قرق    ایرامینم  اولکام قرق        جلال قلیچی  بایرام محمد قولاق  52  نورمحمد بهادر    
2  تاتیانا  م  تاواش  کلاری گلد        کاوه اختراعی  جمال الدین علایی قوجق  50 عید محمد غراوی     
3  ایلکان  ن  وات سکرت  گل حافظ        مجتبی شفیع کلاری  علی محمد خوجملی  52 علی رجال     
4  ارشا  ن  اگوک  یولیا        کریم چوگان  ابراهیم بدویزاده  52 پیمان قلرعطا   2  
5  پرفکت  ن  جلد  حادثه        سلوا بردی پور  همراه نعمتی  52 متین جرجانی     
6  فیلادلفیا  ن  لوهان گرین  مژگان        محمد دولتخواه  رحیم بردی مهرانی  52 جواد آچاک   3  
7  ویلیام  ن  المرام  الیندا        امیر خجسته  محمد خوجملی  52      
8  آنتیک 2  ن  رومن آرت  کمند        حاج مسعود پایمردشریف قرنجیک  رسول خورمالی  52    حذف  
9  نفیس  ن  پایدار  درنا        کاکا سیخی  خلیل خوجملی  52 بنیامین جرجانی     
10 داکسی ن بوکیتو شهمیزاد       دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی 50 رحیم آرمیده     
11 سافیرا ن لهن گرین پاپیلا       عبد الحکیم قابل الیاس زارعی کسلخه 50 امین محمدی   4  
12 التن کارا م تاواش تپش       کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 50 مهرداد خوجملی   1  

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:8تا14 مسافت:1200 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم: 13.500.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اورلیا م بوکیتو داز نسیم 1      داودپقه  مهربان ایری  50  ابوطالب چاری زاده    
2 ماه سلطان  م لوهان گرین ای مایام   2   حاج رحمان پوری  مجید ایری  50  نورمحمد بهادر  4  
3  مبارک  ن الوسیوتریدر  راشل   2   حاج ا...بردی مهرانی عبدالعزیزمهرانی  52  جواد آچاک    
4 بانوی صحرا م دوبل مون گل الکا 1     باسط آتابای مجید صالح پور 50  قادر صالح پور  3  
5 تهاجم ن اسپشیال باند آرمینا 1 1 1 مهندس محمد بردی حاجی پاریاب امان قلی خوجملی 54    حذف  
6 شیرین صحرا م لوهانگرین شیتل       میکایل ویاسرقریشی بهرام محمد تاتار 50  محمد خوجملی    
7  بازنوش قره بولاغ  ن  سامردولد رمز  کلودیا  1      تاج محمد ومجید هیوه چی  ابراهیم بدوی زاده 52  پیمان قلرعطا  2  
8  طاها هورس ن  لوهانگرین ایلناز خانم   1  1  غفار باستان  علی خوجملی 52  بنیامین جرجانی  1  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:8تا14 مسافت:1600 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:55.3000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  چشم افروز  م بداز آی وانابی  جردن 1      حاج حمید شکیبا ابراهیم مهرانتی  50  مهرداد خوجملی    
2 دوران  ن  بداز ای وانابی  بیانکا 1      مهران حاجی زاده قرجه  محمد رضاتاتاری  52    حذف  
3  امتیس  م  المرام  ماهونیا 1      مرحوم حاج عبدی ملا بابایی  مرتضی ناظری  50 رسول خرمالی     
4  آیسو  ن  اگوگ  سما گل 1      غفور چوری  مجید ایری  52 نورمحمد بهادر   3  
5  فرام  م  المرام  فریال صبا    2    حاج ناصر نوروزی  بهرام رجال  50 ابوطالب چاری زاده   4  
6  سی بوی  ن  وات سکرت  نادیا    2  1  قربان تقان وخداقلی اینه برونی  سلیم خوجملی  52 محمد خوجملی     
7  ایلدرم سروین  م  پوملاتو  گل سروین  1    1  بهنام دیه جی  عبدالرحیم چپرلی  50    حذف  
8  هیستوریا  ن  مای جوی  دلار  1    3  امین تاتار  محمد شریف تاتاری  52 بنیامین جرجانی     
9  گل ایسا ن  القاسی آ ی سا  1  1  1  زریف دوجی  ابراهیم بدویزاده  53 پیمان قلرعطا   1  
10  کینگ کیا ن کینگ اودسان یاکوزا      6  عبذالرحمان حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا 53 جواد آچاک   2  
11                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن:3تا4ساله امتیاز:24-34 مسافت:1600 زمان شروع:15:55
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ساواش  ن  تاواش  سرسام  2  2  1  کاوه اختراعی  محمد اق ارکاکلی  53  مهرداد خوجملی    
2  جی هان  ن  المرام  دنا  2  2 1  ریوف آق ارکاکلی محمد اق ارکاکلی  53 جواد آچاک   2  
3  تور قوش  ن  جانادل  دازگلم  2  3    آیلین پورقاز قربان محمد اودک  54 قربان محمد اودک     
4  چندو  ن  تاواش  کاتیا  2  1  4  مرحوم حاجی تقان قلی موحد قوجق عبدالرحمان زارعی کسلخه  53 کمال دالیجه عطا   3  
5  جان سل  ن  آگوگ  لاریسا  3    3  ارجی مهرانی ابراهیم بدویزاده  55 ستار مهرانی     
6  سحرخاتون م  کینگ اودسان  پرنس لی  3  1  2  یاسبین اسماعیلی  علی خوجملی 53 بنیامین جرجانی   2  
7  گالان  ن راک ست  شادناز 2  2  5  مبین حنیفی  آنه محمد حاجی زاده 55 ابوطالب چاری زاده   1  
8  لادی ماه م  دلرد هانیه  2  4  1  محمد رسولوآی ساشیر محمدی  آق اویلی بشگرد 53  عید محمد غراوی    
9                          
10                          
11                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3 ساله امتیاز:24-32 مسافت:1600 متر زمان شروع:
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 بارگل ن باسط الکام دوزالوم 2   1 قائم بازیار عیدمحمد بازیار  52  متین جرجانی    
2 اون آلان ن سمند گل مامایی   4 2 ایوب پورتوماج حاج امان تیرغم  52 جواد آچاک     
3 آهوچی ن غوغا غزل 2 1   اسماعیل فخری تاج محمد گوگ نژاد  50 طاهر گوگ نزاد     
4 قابوس ن بال ساید دور کوچک 1 1 4 رقیه کمالی ناصر رجال  52 علی محمد غراوی     
5 کیارش3 ن فایترهورس کیاغنا 2 2   حوریه و نوریا علاقی علی گوگ نژاد  52 نادر صالح پور     
6 ژیگل ناز ن آلبای شادی گل 2 1 2 امیرعباس و ابوالفضل آجودانی امید جرجانی  50 یاسر جرجانی   2  
7 کیوان سرمدی ن توسن2 پامچال 2 2 1 یوسف سرمدی عبدالعزیز گوگ نژاد 53 بنیامین جرجانی     
8 گلبهار جاهد م تکه گلالک 2 2 2 حاج خداوردی کسه جاهد خان محمد چپرلی 52 کمال دالیجه عطا   1  
9 رد استار ن سر به سر آلمین 2 2 2 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 52    حذف  
10 ملک روشن ن تکه قره داغ 2 2 4 حسین صادقی فر و مهدی میثمی رضا ساجدی 53  حسین باقچقی  4  
11 جوهر سنجر ن آمیگو گل آرش 2 1 2 سنجر سیاه پوش بهنام تاجی زاده 52 پیمان قلرعطا   3  
12  آرحبیب ایشان  ن  طاقوش یانباش حبیب ایشان 3 2 2 سید مهدی حق گو بهروز ایری 55 مهران عطا     

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا