هفته ششم- 1395/9/25

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله مبتدی امتیاز: مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نجات  م بتو جانانه       سنجر سایاهپوش بهنام تاجی زاده  50    4  
2  چنارچپرقویمه ن  بال صاید  آیسن       حمید آق بهرام رجال 52       
3 یلدرم گل م  فایترهورس         پایدار هورس رجب قلیچ گوگ نژاد 50       
4 پروانه زمان م  سمند مارال صاحبی       آسا سرمدی یوسف خوجملی 50     3  
5 یل فام م   یلقوش فایرهورس        مهندس میرحیدرلی عزیز گوگ نژاد 52     2  
6 آرمان طن ن   شایان طلا گلستان طلا       اله یار دهش یوسف دهش 52       
7 سارینا م   کوه نور سقرقوش       حاجی مشهد ایری احمدقلی قربانی 50       
8 ایلماز دولت ن   ارلی سوسن       مهرداد و ابراهیم یلقی بهزاد پرویز 52       
9 پاشا بجنورد م  تکه  مله سا       علی خانی علی گوگ نژاد 52     1  
10 نازگل  ن   یلقوش سقر قوش       حاج دوردی زرگری امید فرود 50       
11 خوشیار مهربان ن   فایترهورس گل خوشبخت       عاشور آتابای رحمت اله رجال 50       
12 گل ناراقیز   م  کج سقر  آهو        عبدالکریم کشمیری  بهزاد پرویز 50       

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن:دوخون امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:13:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اورهان قرق ن   ایرامینم  اولکام قرق        جلال قلیچی  بایرام محمد قولاق  52      
2  ایرانیکا م   کینگ آودسان  گیتی        مرحوم خوجه بردی حاجی کر  خلیل اونق 50     3  
3  پرفکت ن   جلد  حادثه        همراه نعمتی  قربان محمد قلرعطا 52       
4  آلی چارمنز ن   لهن گرین  گلستان        آرچا پهلوان و بنیامین پروقاز  خدای وردی طعنه 52       
5  پژمان خان ن   تریفیک چلنج  ریحانه        سردار آزمون  ابراهیم بدویزاده 52       
6  تایفون ن   مای جوی  اورتینا        یوسف قزل  رحیم بردی مهرانی 52     1  
7  دازقوش م   الوسیوتریدر  داز مرضیه        حامد پقه  رجب محمد آرین فر 50    2  
8  کوزو ن   اسپشیال باند  گل آلیا        مرحوم حاج نور قوبه  عبدالقیوم اونق 52      
9  نایس لیدی م   ایرامینم  زیباخانم        مهندس علیرضا یوسف پور  خلیل خوجملی 50    4  
10  ماهان تریفیک ن   تریفیک چلنج  سکوت        مجتبی روشن عقل  احمد خوجملی 52      
11 ول کات ن  اسپشیال باند ژینوس       حاج طاغن دردی کر عبدالعظیم اونق 52       
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن:2ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آروا  م  گلد اسفینیکس  گوهر    1  عارف و عرفان نیازی  امانگلدی خوجملی  52      
2  جنی وان ن   جاست جنی  وان چویس    1    هورس ایساتیس  منصور بای پور 53       
3  رایکا ن   آگوگ  بصیره    1  امین شاهلیها  جمشید مختومی 54       
4  رویال کلاسیک ن   تریفیک چلنج  بیونسه      ایمان و امیرعلی عرب  ابراهیم قلرعطا 52     1  
5  عقیق لیدی م   پریمو والنتینو  عقیق      باشگاه سوارکاری عقیق  حمید روشنی 50     4  
6  فونگ هج م   متوهج  فونگ اسپیا    1    عیدی پاکزاد  رحیم بردی مهرانی 51     3  
7  مجستیک ن   تریفیک چلنج  مجیک میلکام      حامد چاوش  عبدالرحمان مختومی 53     2  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:ذو ساله امتیاز:6-2 مسافت:1200متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ابرو  م  کینگ آودسان  گلسن ناز    1    اسما آق  نورمحمد اونق  51      
2  اسکای کویین م   سامردولدرومز  اسکیپی      مرحوم محمد دردی کر  یوسف کلته 51       
3  آی داز م   کینگ آودسان  گل گوزان    داود پقه  سلیم خوجملی 52     4  
4  پدرام ن   کینگ آودسان  پیش ناز      1  اویس مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد  52      
5  کوانتوم ن   گلد اسفینیکس  ونیز    1    بهنام دیه جی  عبدالرحیم چپرلی 53     3  
6  گوهرناز م   اسپشیال باند  گوهر      1  کاکا ارازی  ارازقربان اونق 50       
7  ماه سلطان م   لهن گرین  آی مایام    1    حاج رحمان پوری  امید ایری 51     2  
8  نان آور ن   ایرامینم  برایت مون      کاکا چاروایی  عمر مهرانی 53       
9  های لیدی م   اسپشیال باند  نسا      1  بهرام قربانی  عبدالرحمن مختومی 50       
10  وی وی تو م   پوملاتو  وی وی ین    1    ثنا مختومی  حاجی محمد نوایی 51       
11  ویمتو ن   سامردولدرومز  لرویا      2  رسول قوجق نژاد  رشید روشنی 53     1  
12  یانیک م   مای جوی  دازمهین    1  مانی اسماعیلی و جبرئیل پقه  شهرام خوجملی 52       

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن: 4و3 ساله امتیاز:14-8 مسافت:1200متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آلچی بای  ن  تریفیک چلنج  السا  1  رضا قره ئی  احمدقلی قربانی  55    2  
2  الوکاپ م  الوسیوتریدر  کاپی کرون    2    سیدحافظ حافظی  بهمن ایگدری 50       
3  ایلدرم سروین ن    پوملاتو  گل سروین  1    1  بهنام دیه جی  عبدالرحیم چپرلی 53     4  
4  آرای م   آگوگ  امپیلیو  1  1    شرکت کودآلی مزرعه  رمضان آچاک 52     1  
5  چشم افروز م   بدازآی وانابی  جردن      حاج عبدالمجید مهرانی  ابراهیم مهرانی 50       
6  کینگ کیا ن   کینگ آودسان  یاکوز      4  یاسمین حرک عطا  عیدالرحمن حرک عطا 52     3  
7  دوران ن   بدآزای وانابی  بیانکا  1      مهران حاجی زاده قره جه  محمدرضا تاتاری 52       
8  ردگلد م  سلتیک سایلنس  زهره جان    1  2  حاج فتح الله کردی  کمال قربانی 50       
9  سان گلد م    اسپشیال باند  کان تاچ  1      جمشید زیبایی  تاج محمد گوگنژاد 50       
10  گل آزمون م   مای جوی  گنج آزمون      رشید آزمون  ابراهیم بدویزاده 50       
11  مهگل م   آگوگ  مهسا    1  بصیر رهبر  مجید ایری 51       
12  مونیک م   لوهان گرین  آی جهان    2  مرحوم ارازجان یلمه  یعقوب زارعی 52       

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:34-24 مسافت:1200متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم:15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استیکت  م  بلی ریور  استیلا  3  عبدالناصر جاهد  احمد ایری  55    2  
2  الونیکس ن   الوسیوتریدر  عقیق ناز  4  1  باشگاه سوارکاری عقیق  حمید روشنی 53     1  
3  اوکسال ن   راک ست  نور3    محمدامین یامپی و عبدالوهاب کسلخه  طواق بردی خوجه پور 52       
4  کزال م   پوملاتو  سروناز7  3  2  1  بهروز مفاخری  فرهاد قزل  55      
5  الکس ن   اسپشیال باند  بوسه  1  3  2  محسن عسگریان  عبدالرحمن مختومی 52       
6  قره قیز م   بلی ریور  دازگلهان  4    1  سخی ساریخانی  اراز زارعی کسلخه 55     4  
7  پیمان ن   وات سکرت  سیبلا  2  1  مرحوم حاج عطا مراد گوگ  علی محمد خوجملی 52       
8  تندر ن   آگوگ  تگرو  2  1  طاهر امیری  عبدالطیف تمری 52       
9  سحرخاتون م   کینگ آودسان  پرنس لی  3  1  1  دکتر شاهپور  علی خوجملی 53     3  
10  فیوچر ن   فنور  درسا  2 2  1  انیسه مرجانی و مهرداد بهزادنیا  ارازبای مرجانی 53       
11  فرناز گل م   اسپشیال باند  پرشین دنهیل  2  1  2  محمد پورقاز  بهمن اونق 50       
12  ساواش ن   تاواش سرسام   2  2   کاوه اختراعی   محمد آق ارکاکلی 52       

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1200متر زمان شروع:
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ال قوش  م  اسپشیال باند  ماهوتیا        عبدی ملا بابایی  مرتضی ناظری  50      
2  المینا م   سامردولدرومز  المیرا        ارازقلی صداقت  رسول صداقت 50       
3  امیرپاشا ن   اسپشیال باند  دازگل        حاج نورمحمد کسلخه  اراز زارعی کسلخه 52     4  
4  آواکس ن   ایرامینم بای گل        فخرالدین خوشکام  حاج محمد نوایی 52       
5  بای نا م   ترفیک چلنج  دنا        قربان محمد سلیمه ی  وحید قره قوژی 50       
6  تک گل ن   اسپشیال باند  مجال        عادل و کاکاجان تاتاری  میلاد پایدار 52     1  
7  جهان پهلوان ن   وات سکرت  خانم طلا        محمد دردی قزلجه  یوسف اسکندرلی 52       
8  چشمه م   اسپشیال باند  ملیکا        وحید پوری  قارمحمد گری 50     2  
9  ماه گون ن   کینگ آودسان  ماه منظر        کیانا و کیمیا روشنی  رشید روشنی 52     3  
10  نفیس ن   پایدار  درنا        محمدصفا کلته  خلیل خوجملی 52       
11  نوگل م   الوسیوتریدر  بادلی قدم        کوچک ایشان عطایی  تاج محمد گوگنژاد 50       
12  ویلیام ن   المرام  الیندا        قاسم خوجملی  محمد خوجملی 52       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا