هفته نهم- 1395/10/3

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3تا4ساله امتیاز:22-16 مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: 54000000ریال جایزه دوم:27000000 ریال جایزه سوم:13500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کیارش 3  ن  فایتر هورس کیا غنا   1    حوریه و نوریا علاقی  علی گوگ نزاد  52      
2 زومبا  ن   سرخوش کیانا   2     نادر گوگلانی  امید جرجانی  52       
3 بارگل  ن   باسط الکام دوز الوم      قائم بازیار  عیدمحمد بازیار  53       
4  کیوان سرمدی ن   توسن 2 پامچال  آساسرمدی  عیدالعزیز گوگ نژاد  53       
5  اون آلان ن   سمند گل مامایی   2     سهیل تیرغم  حاج امان تیرغم  52       
6  قابوس ن   بال ساید دور کوچک    عادل جان رجال  ناصر رجال  52       
7  آهوچی م   غوغا غزل   2  1   اسماعیل فخری  تاج محمد گوگ نژاد  53       
8  شرو ن   قیصر شمشاد   2 احمد رزاق پرست  اویس قلیچی  54       
9  جوهر سنجر ن   آمیگو گل ارش   2  1   سنجر سیاهپوش  صالح قلیچی 53       
10  یول بارس ن   تکه فاخته     3  1 محمد چراغی   یعقوب چپرلی  53       
11  کیهان ن   لاچین خان گل آرزو   2   حاجی رحمان و مردگلدی قزل   بهنام گلچین 53       
12  فیروز قره تپه ن   طاغن نسیم قره تپه    خانم لوئیز فیروزه نوریقدی یلقی  52       

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000متر زمان شروع:13:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  خط شکن  ن  الوسیوترادر کیمیاگر         بهمن دیوه و احمد مهرانی  تاج محمد گوگ نژاد  52      
2  امیرپاشا ن   اسپشیال باند دازگل        حاج نورمحمد کسلخه  اراز زارعی کسلخه  52       
3  صوت شکن ن   لهن گرین اولدز        اویس و حورانه دوگونچی  حکیم سوقی  52       
4  جلال خان ن   پایدار ملکه        حسام الدین تاجی زاده  قربان محمد قلرعطا  52       
5  فیلادلفیا ن   لهن گرین مژگان        عبدالقیوم دولتخواه  رحیم بردی مهرانی  52       
6  فرسام2 م   سامر دولدرومز فریال صبا        حاج ناصر نوروزی  سلیم خوجملی  50       
7  طاها هورس ن   لهن گرین آیناز خانم        محمدطه باستان  عبدالوهاب توفیقی نژاد  52       
8  طوبی ن   اسپشیال باند هایده        حاج گلدی آخوند تراج  علی خوجملی  52       
9  سهند110 ن   المرام صبا        عبدالقادر رجال  عبیدالله رجال  52       
10  فرانکل ن   ایرامینم کرونا        کاکاجان باستان  بهروز ایری  52       
11  نیتروژن ن   المرام گل قهرمان        علیرضا شیرازی  غفور خوجملی  52       
12  بابوی ن   اسپشیال باند آرقا داغ        سرکرا خانوم نگین رحیم خانی  نورمحمد اونق  52       

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله هندیکاپ گروه 1و2 امتیاز: مسافت:1000متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول: 86000000ریال جایزه دوم:43000000 ریال جایزه سوم:21500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  وسوسه  م  مربوش دوربن   5  یوسف فروغی توماج  رحیم بردی مهرانی  50      
2  اشکان خان ن   پرایوت اجندا شانیکا  5  2  2 محمد پقه و محمود پقه زاده  رمضان آچاک  52       
3  کراندو ن   راک ست آی نور   7  13 حکیم قلی آرخی  سلیمان آرخی  56       
4  پاراکس ن   گریکاس ساغردریم   5  2 مهران و رسول نظرخانی  حاج محمد نوایی  52       
5  فرنیا م   لهن گرین بانوشتاب   5  4  4 مرحوم استاد آق اویلی صداقت  بهمن صداقت  52       
6  یونیک استار ن   پرایوت ا جندا ماه پیکر   3  8  5 هادی هانیه و رومیسا روشنی  حمید روشنی  53       
7  اورتیناز م   مای جوی  اورتینا  6  2  4  محمد امین یامپی و مصطفی کسلخه اراز زارعی کسلخه  52       
8  بای بای ن   مای جوی  22 بهمن  13  4  3 ایلیاد چاری زاده   سلیم خوجملی  60      
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله گروه 3 امتیاز: مسافت:1000متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول:66000000 ریال جایزه دوم: 33000000ریال جایزه سوم: 16500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  هج سنت  ن  متوهج دی سونانت   3  فرشید نفر  مجید ایری  55      
2  سلنا طلایی م   دلرد رویش   1  5 ایاز آق  عبدالعزیز مهرانی  52       
3  الدرادو م   متوهج لادولسرا   1 فرشید نفر  مجید ایری  52       
4  دبی استار ن   تاواش دبی رویال   3      پولاد نیازس رحیم بردی مهرانی  52       
5  لیدیا م   متوهج لیدی گودیوا   2   هاشمی و شیرازی  آنه محمد خوجملی  50       
6  دایانا هج م   متوهج گود آنابا   2  4  1 محمدخان شهرکردی  عبدالرحمان مختومی  50       
7  زیوتک ن   نیوجرسی ریوکیتز   2  2 رحیم ضیایی  رسول خرمالی  52       
8  بنتلی م   تاواش ایندین سانگ  نیما ساجدی  تویلی قربانی  51       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله امتیاز:22-16 مسافت:1200متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول:54000000 ریال جایزه دوم: 27000000ریال جایزه سوم: 13500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کرایسلر ن   تاواش فتوس     2  علی رضا تارک  مجید صالح پور  52      
2  اکوچیف ن   هیل دچیف آکومیکس   1  1 عبدالغفار ایمری  رسول ایمری  52       
3  پیشگام ن   پوملاتو فریدام     2 ایمان محمدزاده  محمد اسلم محمدی  53       
4  ژورا م   ریوملینیوم ویتالیکا   2   تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته  52       
5  میس الیزا م   المرام  جاست الیزا    3  3 محسن نوروزی  احمد ایری  51       
6  لاست چلنج ن   ترفیک چلنج  لاست الیزا  2  1 جواد صلواتی  رحیم بردی مهرانی  55       
7  کایرز ن   جانادل آگومیکس     3  3 مانی ترکان  عبدالقادر کریمی  53       
8  ریوگیفت م   سامردولدرومز ریو دزرت     2 حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی  50       
9  نادال ن   پرایوت ا جندا گل دانه     2 مهرداد عابدینی  امان قلی خوجملی  52       
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:14-8 مسافت:1200متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ترمه 2  م  گلد اسفینکس رزبیوتی   1      فرید عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد   50      
2  هیدروژن م   ترفیک چلنج الینا     1  2  عیدالمتین قزل مجید صالح پور  50       
3  الیشیبا ن   القاسی استاروارز   1      غفور چوری مجید ایری  52       
4  آزالیا م   لهن گرین آی سل       نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری  50       
5  بازنوش قره بولاغ ن   سامردولدرمز کلودیا       تاج محمد و مجید هیوه چی ابراهیم بدویزاده  52       
6  دازمیلا م   لهن گرین گل آیناز       پویا و صوفیا پاکزاد اراز زارعی کسلخه  50       
7  آل ویوا ن   المرام ویاسروین       حاج رحمان سوقی تویلی قربانی  54       
8  پلایت هورس ن   رومن آرت دسپینا     غفور پیری و باسط ارازی صالح بردی گوگ  54       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:6-2 مسافت:1200متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  گل آیسا  م  القاسی آی سا     1  1  زریف دوجی  ابراهبم بدویزاده  52      
2  بالدیبال م   بدازای وانابی یادگار نازی گل       1 یعقوب ارازی  حمید فرود  50       
3  هیستوریا ن   مای جوی دلار      مهندس عبدالحکیم کر  آشجان قزل  52       
4  آی سارا م   بوکی تو آی مایام      عیسی و عبدالستار توماج  سلیمان توسلی توماج  51       
5  دازبهار م   القاسی زبیده       2 عبدالباسط و قربان محمدسن سبلی  یعقوب کارساز  51       
6  آنجلا2 م   وات سکرت پارادایس     1   باشگاه پردیس  مسعود پورمانیان  51       
7  سی بوی ن   وات سکرت نادیا     1 آنه گلدی حاجی و پلی حاجی آتابای  سلیم خوجملی  54       
8  ایلتای ن   نیوجرسی آی پری     1  جعفر شاهقلی محمد اسلم محمدی  54       
9  رومیا م   لهن گرین الکام بندر    منصور گلشاهی   رسول صداقت 52       
10  لوکاس ن   تیشتر لیان کای        سعیدخانی  غفور خوجملی   52      
11  اسپید هیرو ن   تیشتر سلسله     1  1 رسول مرواری  فرهاد جرجانی   54      
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا