هفته نوزدهم- 1395/11/8

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:2-6 مسافت:1000 زمان شروع:12:30
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:250.00.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارغیان  م  دلشاد  سایلانار      1  دکتر احمدی حیات سبز حمید فرود  50  مهرداد خوجملی    
2  مایا  م  چالاربیگ  دورنازالهامی      1  آریا الهامی  عثمان تاجی زاده  50 پیمان فلرعطا     
3  التن قوش گز  م  دلشاد  زیباگزل      1  حاج عبدالواحدایشان یزدانی  امید یزدانی  50 حسین باقچقی   3  
4  غنچ سن  ن  یلقوش  گلالک    1    امین جاهد  خان محمد چپرلی  54 ستار مهرانی   1  
5  دنیا گزل  م  سیناخ  دلبر    1    دولت صحت یزدانی  یوسف دهش  50 یوسف دهش   4  
6  خان بوگ  ن  سرخوش  بهاره      2  کاکاشی وعیسی جرجانی  حمید فرود  53 نادر صالح پور   2  
7  تراج  ن  اشکان5  لاچین بهار    1    عبدالواحد دهش  شهرام خوجملی  53 محمد خوجملی     
8  یل فام  ن  یلقوش  فایرهورس    1    مهندس میرحیدری  عبدالعزیز گوگ نژاد  53    حذف  
9  سورن حمید  ن  براق  گل قرق    1  1 حاج اقا دانیالی  رحیم بردی مهرانی  54  کمال دالیجه عطا    
10                          
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن :دوساله امتیاز: مسافت:1000متر زمان شروع:13:00
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  دی مارلی  م  وات سکرت آس تاز آباد        مرحوم همراه بهمن رحیم بردی مهرانی 50  علیرضا شاه میری    
2  اکسیر2  م  اسپشیال باند  افیر        حاج گلدی اخوند تراج  علی خوجملی 52  کمال دالیجه عطا  1  
3  وای وای  ن  المرام  نازمارفه        مهدی عطایی وسعید خانی  وحید قره قوزی 52  نور محمد بهادر  3  
4  رونین سروین  ن  آکوک  ماهرخ        ایوب خجسته  عبدالرحیم چپرلی 52 بنیامین جرجانی     
5  فراتون  ن  جانادل  گری ناز        مرحوم حاج جبارچوگان  اسماعیل کوچکی 52 محمد خوجملی   حذف  
6  آدرینا  م  بوکیتو  سامیه2       مرحوم خوجه اقلی یکدست  بهمن صداقت 50 احمد پقه     
7  دیاکو  ن  بوکیتو  رومینا2        رحمت اله سلاق  فیض اله رجال 52 حسین رجال     
8  هانیل  م  کامانگراند  گل شهناز        گلدجان حاجی میرانی  محمد شریف تاتاری 50    حذف  
9  تریتا  م  متوهیچ  چیوا        فرهاد ترکمنی  ابراهیم بدویزاده 50  پیمان قلرعطا  2  
10  نفیس  ن پایدار  درنا       کاکاشیخی  خلیل خوجملی 52 مهرداد خوجملی   4  
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز8-14 مسافت:1000 زمان شروع:14:00
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بابوی  ن اسپشیال باند  آرقاداغ  1      سرکارخانوم نگین رحمانی خانی نور محمد اونق  52  آق اویلی بشگرد  
2  مبارک  ن  الوسیو تریدر  راشل   2    امیرحسین مهرانی  عبدالعزیز مهرانی  52  کمال دالیجه عطا    
3  تک گل  ن  اسپشیال باند  مجال  1      محمد صفا کلته  میلاد پایدار  52    حذف  
4  هیدروژن  م  تریفیک چلنج  آلنیا1    1 2  عبدالمتین قزل  مجید صالح پور  50  عبدالقادر صالح پور  4  
5  دازمیلا  م  لوهان گرین  گل آیناز  1      محسن پاکزاد  اراز زارعی کسلخه  50  جواد آچاک    
6  اگتروس  م  اگوگ  تروستکا  1      امین پنق حمیدویحیی میر حسینی  ابراهیم بدویزاده  50  پیمان قلرعطا  3  
7  دازمارال  م  لوهان گرین  یادغضنفر    3    صمد غراوی  رشید عطایی  52  مهران نوبخت  2  
8  ماه سلطان  م  لوهان گرین  ای مایام    2    مهرشاد ومهردادتوماج  مجید ایری  50  نادر صالح پور    
9  آروشا  م  دوبل مون  دلفینیوم  1      عارف نیازی  امان گلدی خوجملی  50  مهرداد خوجملی    
10  دومنیک  ن  پریمووالنتینو  عقیق ناز    2    محمدتقی بابااوئی  مصطفی عطایی  52  بنیامین جرجانی    
11  آزالیا  م  لوهان گرین  آی عسل  1      نوروزقلی وسینامیرزاعلی  قار محمد گری  50    حذف  
12  چشمه م  اسپشیال باند ملیکا  1  1    وحید پوری  قارمحمد گری  52  عبدارحیم آرمیده    

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:0-6 مسافت:1000 زمان شروع:14:30
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تاوانتیا  م  تاواش  منتیا      1 باشگاه کاسپین یزد  مجید صالح پور  51  نادر صالح پور  3  
2  اکشن هج  م  متوهچ  اکشن رز      1  شاپور ایزدی  رشید روشنی  51 کمال عطا   1  
3  آراگورن  ن  ترفیک چلنچ  آناستازیا    1    هورس ایساتیس  منصور بای پور  54 امین محمدی   2  
4  رویال اکادمی  ن  ترفیک چلنچ  کاتالینا    1    ابراهیم امینی  محمد اق ارکاکلی  54 مهرداد خوجملی   4  
5  آروا  م  گلداسفینک  گوهر    1  1  عرفان نیازی  امان گلدی خوجملی  53 بنیامین جرجانی     
6  لامبورگینی  ن  ایرمینم  مادیتا        کوثرومحمدمهدی سلیمانی  طاغن سیدی  52 محمد خوجملی     
7  پریاجی  م  ایرامینم  سونیا        بهروزغراوی  عاشور غراوی  50    حذف  
8  پیت بول  ن  المرام  کات گلاس        هورس ایران  رسول روشنی  52  یاسر جرجانی    
9  بابیکا  م  آفرونگ  کوبنزوینر        پریسا میرزایی  امید یزدانی  50 حسین باقچقی     
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:30-38 مسافت:1200 زمان شروع:15:00
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  هج استار ن  متوهچ  حوریا  2  3  1  هاشمی شیرازی  آنه محمد خوجملی 52  ستار مهرانی    
2  لیدیا  م  متوهچ  لیدی گود یوا  3  2  1  هاشمی وشیرازی  آنه محمد خوجملی 52 پیمان قلرعطا     
3  کرایسلر  ن  تاواش  فتوس  2  3  4  علی رضاتارک  مجید صالح پور 55 نادر صالح پور   2  
4  هج سنت  ن  متوهچ  دیسونانت  3  2  2  فرشید نفر  مجید ایری 55 نورمحمد بهادر   3  
5  سلنا طلایی  م  دلرد  روپش  1  5  5  ساخی آق  رشید روشنی 54 کمال دالیجه عطا     
6 پانامرا  ن  المرام  ایندین سانگ  3  2  3  حاج محمد ساطانی  مهران علایی قوجق 56 رحیم آرمیده   4  
7  تامکت  ن  المرام  فراکسیس  2    1  میلاد معینی  عبدالناصرقربانی 52 آق اویلی بشگرد     
8  نادال  ن  برایوت اجندا  گل دانه 1 3  2  مهردادعابدینی  امان قلی خوجملی  52  بنیامین جرجانی  1  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:24-34 مسافت:1200 زمان شروع:16:00
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کاپیتان ن  لهم گرین  میترا  2  2    داود میرابی  اراززارعی کسلخه  52  امین محمدی    
2  اوکسال  ن  راک ست  نور3  2  2    مرحوم رجب کده  طواق بردی خوجه پور  52  نادر صالح پور    
3  ترکمن استوری  ن  بلی ریور  داز الماس  1  4    حاج صفر نظری وعبدالجبارمیرزایی  علی خوجملی  52    حذف  
4  فیروزه  ت  مای جوی  یکتا  2  2  1  ایوب رستگار  ابراهیم قلر عطا  51  بنیامین جرجانی  3  
5  بروسا  ن  تاواش  کاندولیزا  1  3  4  نویدومصطفی زیتونلی احمد قلی قربانی  54    حذف  
6  تندر  ن  اگوگ  تکرو  2  1  3  طاهر امیری  عبدالرحمان مختومی  54  نورمحمد بهادر    
7  تورقوش  ن  جانادل  دازگلم  2  3    نورمحمد وحاجی محمد اودک  قربان محمد اودک  54  قربان محمد اودک    
8  چندو  ن  تاواش  کاتیا  2  1  5  مرحوم حاجی تفتان قلیموحد قوجق  عبدالرحمان زارعی کسلخه  55  جواد آچاک    
9  ریومنتو  ت  سامردولدورمز  شرمین  2  2    آرمان قزل  رحیم بردی مهرانی  50  کمال دالیجه عطا  1  
10  کلین هورس  ن  القاسی  مهرناز  2  4  1  مرحومان رجب سلاق وحاج عبدالغفورمشرقی  ارازقربان اونق  57  ستار مهرانی  2  
11  جی هان  ن  المرام  دنا  2  2  1  حاج پیغمبر قلی یزدان پرست  محمد آق ارکاکلی  53  یاسر جرجانی  4  
12  گلدناز  ت  تاواش  جیسی 2  1  2  کاوه اختراعی  محمداق ارکاکلی  50  مهرداد خوجملی    

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن: امتیاز: مسافت: زمان شروع:
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  چشم افروز م  بداز آی وانایی  جردن 1      حاج عبداحمید مهرانی  ابراهیم مهرانی  50  رحیم آرمیده  4  
2  صودا  م  تاواش  سوینا 1      امید بدراقی  رسول خرمالی  50 قربان اودک     
3  دوران  ن  بداز آی وانایی  بیانکار 1      پوریا تاتاری  محمدشریف تاتاری  52 احمد پقه     
4  برناردینی  ن  بداز آی وانایی  ساقی 1      نادرحسنی  قربان محمدقلرعطا  52 نورمحمد بهادر   1  
5  گلهان  م  لهن گرین  کاترینا 1    1  حاج قادیرمیرابی  اراز قربان اونق  51 بنیامین جرجانی     
6  سی بوی  ن  وات سکرت  نادیا    2  1  قربان تقان وخداقلی اینچه برونی  سلیم خوجملی  53 مهران عطا     
7  ایلدرم سروین  ن  پوملاتو  گل سروین  1    1  آلتن تاتاری  محمدشریف تاتاری  53 یاسر جرجانی     
8  مایساگل  م  نیوهالو  پیش ناز    2  1  تویجان پقه  رمضان آچاک  51    حذف  
9  دازبهار  م  القلسی  زبیده  1    2  عبدی پقه  یعقوب کارساز  52  عید محمد غراوی    
10  خان سونا  م  ماکسیمم ریسک  رزبیوتی  1  1  1  پیمان ولقمان پقه  رمضان آچاک  53 جواد آچاک   3  
11  های پریون  ن  پایدار زیبا خانم    3  1  عبدالسلام کلته خلیل خوجملی  55 کمال عطا   2  
12                          

دور هشتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:هندیکاب مسافت:1550 زمان شروع:16:45
  جایزه اول:95.000.000 ریال جایزه دوم:47.500.0000 ریال جایزه سوم:23.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ریمن ن  آگوگ نسیم  3  5  5 مرحوم ارازمحمد حاجی آف آتابای  عبدالخالق ایری  52  نورمحمد بهادر  4  
2  سرور2  ن  کینگ اودسان  گل سیجوال  5  4  2  حامدکام کاروطاهرمامی پور  رسول خرمالی  53 محمد خوجملی     
3  فرنیا  م  لهن گرین  بانو شتاب  5  4  4  حاج نورمحمدطعنه  بهمن صداقت  51 جواد آچاک   2  
4  کومانچی  ن  کینگ اودسان  زیبال  6  2  5  حاج قربان میرزاعلی  نازمحمد قره داشلی  52 بنیامین جرجانی   1  
5  یونیک استار  ن  پرایوت  ماه پیکر  3  8  6  ایوب قوجقی  حمید روشنی  54 کمال دالیجه عطا     
6  رحما  ن  کینگ اودسان  گل طوفان  6  6  7  امیرعلی هفت تنی  فرهادقزل  56    حذف  
7  آتیک  ن آگوگ  سیتو 24 15  8  امید وایلیاداوده ویوسف علوی  فرهاد قزل  61  آق اویلی بشگرد  3  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا