هفته هشتم- 1395/10/2

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارغیان  م  دلشاد سایلانار         دکتر احمد حیات سبزی  حمید فرود  50      
2  الکر م   بچه آرش  قزل دور       غفور سخاوی  جلال ایری  50       
3  استار بوی ن   شهاب خان استار بوی        جلیل حاجی شیرمحمدلی  رجب قلیچ گوگ نژاد  52       
4  تندار قیداری ن   نوید قیداری آیناز        اکبر دمیرچیلی   رجب قلیچ گوگ نژاد 52     1  
5  مایا م   چالاربیک دورناز الهامی        آریا الهامی  عثمان تاجی زاده  50     3  
6  تراج ن   اشکان 5  لاچین بهار       عبدالواحد دهش  شهرام خوجملی  52     2  
7  مروارید رهسپار م   آمیگو  شقایق       هاشم رهسپار  نظرمحمد گوگ نزاد  50       
8  روزالین قیداری م   فایتر هورس ال مارال        مهدی و ماهان مقدم  عبدالعزیز گوگ نژاد 50       
9  دور طلاقوش ن   طلاقوش تکین        علی خاکسار  اوریس قلیچی  52       
10  گل تای 2 م   دلدل2 ماهم جان        آسا سرمدی   یوسف خوجملی  50       
11  مارقوش قره تپه ن   قزل یلدز یلدرم قره تپه        هادی خالی زاده  حمید فرود 52       
12  درویش امین ن   سرخوش شاپرک        قائم بازیار   عیدمحمد بازیار  52       

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:13:45
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تیرسان  ن  المرام آوا         سردار جعفری  اسماعیل خوجملی  52      
2  ماه سال م   ایرامینم ماهانه        فرزاد و مجید آتابای  آرش ایری  50       
3  آرشا ن   آگوگ  یولیا       کریم چوگان  ابراهیم بدویزاده  52       
4  دی ماریا ن   لهن گرین گیسو طلا        بهمن و سما مهروز  الیاس زارعی کسلخه  52       
5  پاریس ن   تسپشیال باند الباتراس        حاجی بایرام قربان سلاق  فیض الله رجال  52       
6  تکنولوژی م   کینگ اودسان فیونا2        رحمان و رحیم وجدانی  اسکندر خوجملی  50       
7  گل بوته م   مای جوی پریوش        مرکز تولید و پرورش اسب مارال و مهیار دمیرچی  بهرام حاجی زاده  50     3  
8  تاتلیس ن   تاواش تکتم        کاوه اختراعی  جمال الدین علایی قوچی  52       
9  دومنیک ن   پریمووالنتینو بای کلت        محمدتقی بابالویی  مصطفی عطایی  52     2  
10  بای گلد م   گلد اسفینیکس بای کلت        نوید اوغانی  مجید صالح پور  50     1  
11  الی چارمنز ن   لهن گرین گلستان         پهلوان آرچا و بنیامین پورقاز خداوردی ارخی  52       
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:14-8 مسافت:1000متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مجستیک  ن  تریفیک چلنج مجیک ملیکام     2    بهنام و حامد چاووش عبدالرحمان مختومی  52      
2  اس ای فرمول ن   مربوش ریونوبل   1     مرحوم حاج قیوم بردی و محمدصفا جباری  سلیم خوجملی  52     3  
3  سلطانا م   تریفیک چلنج شلفا      سرکارخانم رضوانی  مجید ایری  50     1  
4  میلواکی ن   الوسیوتردا پرشین گلد      علی آقایی  عبدالعزیز مهرانی  52       
5  بیترمون م   پریموو النتینو هانی مون      باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی  50       
6  رویال کلاسیک ن   تریفیک چلنج بیونسه     1 ایمان و امیرعلی عرب  ابراهیم قلرعطا  53     2  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  وفاخالق م   پوملاتو طنازا       1  عبدالخالق رهنی  عبدالطیف تمری  50      
2  جان ثریا م   مای جوی جرسی     1   سلطان محمد بشارتی  محمدرضا تاتاری  51       
3  تهاجم ن   اسپشیال باند آرمینا      آرجان حاجی پاریاب  امن قلی خوجملی  52     1  
4  گوهرناز م   اسپشیال باند گوهر      کاکا ارازی  اراز قربان اونق  50     3  
5  نیک کنتس م   اسپشیال باند هشت ممتاز      آرینکا حسین زاده  سید نقی سیدالسادات  50       
6  مبارک ن   الوسیوترادر راشل    1   حاج الله بردی مهرانی  عبدالعزیز مهرانی  53     2  
7  دازقوش م   ایرامینم  دازمرضیه      مرحوم عطا پقه  رجب محمد آذین فر  51       
8  نان آور ن   اسپشیال باند برایت مون     کاکاچاروایی   عمر مهرانی 53       
9  چشمه م   اسپشیال باند ملیکا      وحید پوری  قارمحمد گری  51       
10  کوانتوم ن   گلد اسفینیکس ونیز     1 یوسف و یورتای دیه چی  عبدالرحیم چپرلی  53       
11  خوش خوش ن   ایرامینم  آهو     1  1 دکتر مهروز  سلیم خوجملی  54       
12  یانیک م   مای جوی دازمهین     1  1 سعید و میکائیل پقه  شهرام خوجملی   52      

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون4و3ساله سن: امتیاز:34-24 مسافت:1200متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  همایون  ن  مای جوی جرسی   2  عبدالله عطایی و دشت نوردان  محمدرضا تاتاری  52      
2  کاپیتان ن   لهن گرین میترا   2  2   داود میرابی  اراز زارعی کسلخه  52       
3  ترکمن استوری ن   بلی ریور داز الماس    حاجی صفرنظری و عبدالجبار میرزایی  تویلی قربانی  52       
4  اوکسال ن   راک ست نور3   2   علی خوجه پور  میثاق خوجه پور  52       
5  آلکس ن   اسپشیال باند بوسه  محسن عسکریان  عبدالرحمن مختومی  52       
6  تندر ن   اگوگ تکرو   2  2 مرحوم یارجان جعفربای  عبدالطیف تمری  52     3  
7  کلین هورس ن   القاسی مهرناز   2  2 مرحوم رجب سلاق  اراز قربان اونق  53     2  
8  گلدناز م   تاواش جیسی  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  50       
9  خوش تیپ ن   تریفیک چلنج اوا   2  3 الیسا غراوی  اسماعیل خوجملی  55     1  
10  لادی ماه م   دلرد هانیه  عبدالستار کلته و یعقوب شیرمحمدلی  میلاد پایدار  55       
11  آرزو بالام ن   نیوجرسی  سایرا  3  1 مهدی قره نژاد  فرهاد قزل  57       
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3ساله امتیاز:22-16 مسافت:1200متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:54000000 ریال جایزه دوم:27000000 ریال جایزه سوم: 13500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  چندو  ن  تاواش  کاتیا  1   حاج طاغن قلی موحد قوجق   عیدالرحمان ارمی کسلخه  52      
2  ماه عسل م   مربوش التزر   1    کمال عباسقلی میثاق خوجه پور  52       
3  قزل داغ ن   مای جوی ایلناز خانم   1 خلیلی شادی  اسماعیل کوچکی  52       
4  بوی بلا ن   بلی ریور آنابلا   1  2 سلاح الدین و مرجان سارلی و دکتر حسام محمدی  مجید صالح پور  55       
5  آرای م   اگوگ امپیلیو    دکتر متین معروف و سحر وطن خواه  رمضان آچاک  50       
6  فیروزه م   مای جوی یکتا   1  2  1 ایوب رستگار  ابراهیم قارعطا  51     1  
7  ماریانا م   دولاب لاله ناز   2   سایار رضوانی  مجید ایری  52       
8  نصیب م   پایدار کبرا    متین پوری  نازمحمد قره داشلی  52     3  
9  تیپ انتل م   دویل مون استاروارز   2    2 کاکاجان سوقی  عبدالباسط مخدومی  52       
10  دژ شاپور خاست ن   مای جوی اورمیلا   1  1 مسعود پورمانیان  مسعود پورمانیان  52       
11  جی هان ن   المرام دنا   1  1 صابروجابر آق ارکاکلی  محمدآق ارکاکلی  55     2  
12  ماه سر م   دویل مون ماهانه   1  1 حکیم امیری  طواق بردی خوجه پور  50       

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3ساله امتیاز:14-8 مسافت:1200متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آی نورم  م  طلاقوش مارال   1      یوسف ارازلی  عبدالجبار صالح پور  50      
2  سایلان ن   بایدق  مشکی دوز الوم    1 ناصر مارامایی  تاج محمد گوگ نزاد  53       
3  یازقوش ن   ارازلی قرنق   1  3   محمدساجدقرنادی و بهرام خالی زاده  حکیم بردی اندورا  54     2  
4  زولان ن   بچه آرش حبیب ایشان    سیدمحمد حسینی  یعقوب چپرلی  54       
5  شراره ایلکا م   قایرات ای گزل    ایکا پولادی  بهزاد پرویز  53       
6  باران قره تپه م   سرخوش نسیم قره تپه   1     مهندس مهدی هوشمند  نوریقدی یلقی  50       
7  شایلان حالت م   خوش سقر سلاق غایب     1  2 مصطفی خلیقی  علی محمد خوجملی  53       
8  شیر یاشار ن   شاهین سوسن   1     علی رضا قوچ زاده  امین واج  52       
9  آرکام مهر ن   ارشک گل نظر     3   آرادمهر پرور  محمد اسلم محمدی  54     1  
10  کیهان سلیم ن   کولاک قره گلوله   1  1   دکتر آرمان حاجی دوک  عبدالرحمان پرویز  54     3  
11  دیه گو ن   آمیگو لوبیز   1  1   سنجر سیاهپوش  صالح قلیچی  54       
12  یاد قاراش م   قاراشماز آبیار   1     پوریا نوری  رجب قلیچ گوگ نژاد  50       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا