هفته هفتم- 1395/9/26

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:4و3ساله امتیاز:6-2 مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مستایا  ن  شایان طلا  گل رخ      1  قربانعلی دهش  یوسف دهش  52    4  
2  ایلکی آیلان ن   سمند  قزل دور      غفور سخاوی  جلال ایری 52       
3  دلبر سخاوی م   ارلی اشتوت  قره ماخر    1    فرهاد سخاوی  امانقلی سخاوی 51       
4  خان ترکمن ن   کج سقر  سما    ایوب مهرانی  عیدمحمد بازیار 54       
5  زولی حبیب ایشان ن   بهمن  پرستو    1    بایرام گلدی کسلخه  امان یلقی 53       
6  بارال شاد ن   سمند  پرشیاد        وحید قره قوزی 52       
7  مادیان طلا م   بال ساید  انو مارال    1  رحمت الله توماج  تاج محمد گوگ نژاد 52     2  
8  پائیز ن   غوغا  زیبا      1  محمد علی مهرانی  حکیم مهرانی 52       
9  شاهین گز ن   قیصر  روزان بهرامی      حاجی نوری یزدانی  نظرمحمد گوگ نژاد 52       
10  نویان ن   سیاوش  سگینی      علی و محمد حسام مارامایی  تاج محمد گوک نژاد 53     3  
11  خورشید سنجر م   آمیگو  عروس      سنجر سیاهپوش  صالح قلیچی 51       
12  دریس خواجه ن   براق  گلدی      میلاد کیا  سیدعقیل سادات حسینی 53     1  1:13:31

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:13:45
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم:22000000 ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوفلیا  م  ترفیک چلنج  اندی ماری        نیما ساجدی  تویلی قربانی  50      
2  اراگون ن   ترفیک چلنج  آناستازیا        محمد حایری  منصور بای پور 52     2  
3  ارامیش ن   جاست جنی  آرانیا        باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی 52       
4  بلوبری م   رامین  بلک بری        باشگاه سوارکاری دومیرایی  تیمور میرزاعلی 50       
5  جاست جونی ن   برق  آناتا        رضا قربانی اسماعیل کوچکی  52       
6  جونیور م   پریمووالنتینو  جنی یس        سید فاطمه سالاری  سلیم خوجملی 50       
7  ساواش3 ن   ترفیک چلنج  نلی        امیر کاشانی  فرهاد جرجانی 52     4  
8  سلطانا ن   ترفیک چلنج  شلفا        خانم رصوانی  مجید ایری 52     1  
9  تاوانتیا م   تاواش  منتیا        باشگاه کاسپین یزد  مجید صالحپور 50     3  
10  مانلی2 م   الوسیوتریدر  پایدار        مصطفی رضایی  آنه محمد خوجملی 50       
11  نیونایس م   برق  ریونایس        باشگاه زرین  بهروز ایری 50       
12  تاتیا م   تاواش  آن دگو        کاوه اختراعی  جمال الدین علایی قوجق 50       

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:60-50 مسافت:1000متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول: 72000000ریال جایزه دوم: 36000000ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  وسوسه  م  مربوش  دوربن  4  1  1  یوسف فروغی  رحیم بردی مهرانی  50    1  
2  اسکاتلند م  کینگ آودسان   راک ورتی  4  2  6  عبدالرئوف قاضلی کر  تویلی قربانی 51       
3  بیگبال ن   رجینگ کریک  گل هیهات  3  6  1  حاج قلیچ بهرامی  عبدالغفور جرجانی 52       
4  پاراکس ن   گریکاس  ساغر دریم  5  3  2  هاشم فاتح  حاج محمد نوایی 55     4  
5  کومانچی م   کینگ آودسان  زیبال  6  1  4  حاج قربان میرزاعلی  نازمحمد قره داشلی 55     3  
6  گلاسو ن   تاواش  پروانه  6  1  1  محمدطه قربانپور  تویلی قربانی 54       
7  ریحانا  م  تریفیک چلنج  ریحانا  4  2  1  پژمان و پیمان اسماعیلی  ابراهیم بدوی زاده 50     2  
8 النترا  م  بوکی تو  گل مایه   3  4  3  حاج یوسف سوقی  براهیم بدوی زاده 50       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:14-8 مسافت:1200متز زمان شروع:14:45
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اکسیر  م  الوسیوتریدر  هیدا  1    1  محمدهادی و محمد حافظ امان زاده  ایل محمد غراوی  51      
2  الیشیبا ن   القاسی  استاروارز  1      غفور چوری  مجید ایری 52     4  
3  ایل یاسین ن   ایرامینم  سولیناز      محمدسلاق و حسن کسه عرقه  نوری قورچایی 52       
4  کهکشان ن   اسپشیال باند  کاترینا      طاهر کر  فرهاد قزل 52       
5  ویوابوی ن  تریفیک چلنج طلای بندر  1      هورس ایساتیس  منصور بای پور 54     1  
6  برند ن   سامردولدرومز  خوشکل      دادجان اونق  مجید ایری 52     3  
7  پیربابا ن   تریفیک چلنج  طلای بندر  1    هورس ایساتیس  منصور بای پور 54       
8  چینا ن   نیوجرسی  عالم آی      دکتر عطا غفاری  ابراهیم بدویزاده 52       
9  دازمارال م   لهن گرین  یادغضنفر    2    سعید عطا سیدی و صمد غراوی  رشید عطایی 50       
10  شه راد ن   کینگ اودسان  دازچشمه  1    مریم قریشی  نازمحمد قره داشلی 54     2  
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:22-16 مسافت:1200متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول:54000000 ریال جایزه دوم: 27000000ریال جایزه سوم: 13500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اگزی ون  ن  مای جوی  گل آینام  1  2    علی چپرلی  جمشید روشنی  52      
2  آتیس 2 ن   کینگ آودسان  آی نور  2  1  1  ایوب محمد آلق  فیض الله رجال 55       
3  پدرو ن   آگوگ  مایا  2    مرحوم تاتارقلی جرجانی  امانگلدی خوجملی 54     4  
4  پنتاگون م   مای جوی  دوما  1  2  2  متین و  لطیف شیروانی  عبدالجبار صالح پور 52       
5  جان سل ن   آگوگ  لاریسا  2    3  حاج گراد دوجی  ابراهیم بدویزاده 55     1  
6  جی هان ن   المرام  دنا  2    1  رئوف و ماهان آق ارکاکلی  محمد آق ارکاکلی 53     2  
7  چی چاریتو ن   مربوش  گل الگا  1  2    ارجی مهرانی  عیدمحمد بازیار 52       
8  خان جهان ن   بدآزای وانابی  عالم جهان  2    صالح بردی بنیمن  بهمن صداقت 55       
9  شکوه م   بوکیتو  غزاله9  1  2  3  حاج بصیر رهبر  مهربان ایری 53       
10  ماه سر م   دویل مون  ماهانه  1  1  2  محمدطه امیری و حسام افشنگ  طواق بردی خوجه پور 50       
11  میس چارمر م   ساسان  لانسی  1  2  1  خانم تکتم اسلامی  عبدالجبار صالح پور 51       
12  نیولی م   نیوهالو  پرنس لی  2    1  مهرداد خوجملی  علی خوجملی 51     3  

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله هندیکاپ گروه  3 و 2 امتیاز: مسافت:1200متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:72000000 ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الدرادو م   متوهج  لادولسرا  3  فرشید نفر  مجید ایری  50      
2  اوهایو ن   تاواش  پرشین دنسر  3  مجید حاجی آق  قربان محمد قلرعطا 53     4  
3  پهلوان 2 ن   بدآزای وانابی  دیزی درایمر  5  2  3  سیدمسعود صمدی  نوربردی اندورا 55     1  
4  جنرال سایت ن   گلد اسفینیکس  لتس سی        امادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه 53       
5  سابرینا م   المرام  میس وریتی  دکتر یگان محمدیر  رحیم بردی مهرانی 54     2  
6  کاواکاکووا ن   تاواش  میس بیوتی  5    مسعود مشرقی  مجید صالحپور 52       
7  هج سنت ن   متوهج  دی سونات  3  2  1  فرشید نفر  مجید ایری 52     3  
8  سلنا طلایی م  دلرد   روپش  1  5  5 ایاز اق   عبدالعزیز مهرانی 50       
9                          
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:نبرده مسافت:1200متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استیو  ن  سامر دولدرومز  خوشناز        فرشاد احسانی مقدم و میلاد سعادتی  صالح بردی گوگ  52    2  
2  ایزابوی ن   الوسیوتریدر  آنابلا        عبدالصمد بهزادنیا  احمدقلی قربانی 52     2  
3  آیدینا م   لهن گرین دلبرناز        حاج قربان و عبدالغفور پقه  اراز زارعی کسلخه 50       
4  آزالیا م   لهن گرین  آی سل        سینا و حاج نوروزقلی میرزاعلی  قارمحمد گری 50     4  
5  داز ثمر م   پوملاتو  دازبانو        مرحوم حاج کاکا پاشما  امانقلی خوجملی 50       
6  توتوی م   مای جوی  السا        آرش قربانی  تویلی قربانی 50       
7  سلطانه م   ایرامینم  مایده        مهدی نصرتی  شهرام خوجملی 50       
8  شاه سوین م   القاسی  استارناز        عزیزطعنه و رضا تری  امید ایری 50     3  
9  شمیلا م   بوکیتو  ماتیز        عبدالله توماج  عبیدالله سخاوت 50       
10  شیرین صحرا م   لهن گرین  شیتیل        حاج غوث الدین قریشی  بهرام محمد تاتار 50       
11  فرانکل ن   ایرامینم  کرونا        مرحوم حاج رجب باستان  عبدالخالق ایری 52       
12  نیتروژن ن   المرام  گل قهرمان        علیرضا شیرازی  غفور خوجملی 52       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا