هفته هفدهم- 1395/11/1

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4ساله امتیاز: مسافت:1600 متر زمان شروع:13:00
  جایزه اول:72.000.000 ریال جایزه دوم:36.000.000 ریال جایزه سوم:18.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سقرقوش ن  سرخوش  پروانه   2 مهدی و یاشار مهرانی   تاج محمد گوگ نژاد   52  ابوطالب چاری زاده  4  
2  گل تکه م  تکه  یسیرگچن  مسعود لیلاز  عبدالرحمان پرویز   52 جواد آچاک     
3  پوربه ن  بهمن  آق جرن  آرمین آق آتابای  عبدالرحمان پرویز   55 قربان محمد اودک     
4  تیزپا یزدانی ن  غوغا  قهرمان  مرحوم پهلوان گلدیجان تراچ  عبدالخالق ایری   56 نورمحمد بهادر   2  
5 یادگار قره تپه ن  عطا قره تپه  گل آغار  قانم بازیار  عیدمحمد بازیار   56 پیمان قلرعطا     
6  عقاب صحرا 2 ن  طلا قوش  شاهین گل  قربان دولت احمدی  یوسف دهش   58 یوسف دهش   1  
7  دلدل طلا ن  بچه آهو  برناق  گلدی قهرمانی  شهرام خوجملی   60 محمد خوجملی   3  
8  روزگار گز ن طلا قوش شیدا 4  1    امیر فهیمی سعدی سعد شیخ  52  مهرداد خوجملی    
9                          
10                          
11                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1200 متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بابیکا ن   آفرونک کوبنزوینر        پریسا میرزایی   امید یزدانی  50  حسین باغچه قی    
2  لامبورگینی ن   ایرمینم مادیتا        کوثر و محمد مهدی سلیمانی  طاغن سیدی   52    حذف  
3  لتوس تاپ ن  سیتی لیدر  هندینگ تاپ        سیده فاطمه سالاری  جمشید روشنی   50 ابوطالب چاری زاده   2  
4  مسترواندرفول ن  تیشتر  شاه دخت        حاج حسین آیت اللهی  مصطفی عطایی   52 پیمان قلرعطا     
5  کاپیتان هورس م  بورن تی تی کینگ  کامپتون دنسر        حاج داود آوری  محمد یلمه   52 جواد آچاک   1  
6  آنتونی ن  سامردولدرمز  ریور        رحیم جعفری   بهمن قربانی  52    حذف  
7  مانلی 2 ن  الوسیوترادر  پایدار        مصطفی رضایی  غفور خوجملی   50 یاسر جرجانی     
8  میس دنسر ن  بدازآی وانابی  تلاش        فرشاد خداوردیان  امان بردی گوگ   52  امین محمدی  4  
9  چیکو ن  آشور  سیدنی        مهدی یارعباسی  امانقلی مخدومی  52    حذف  
10  مک لارن م  تریفیک چلنج ایندین سانگ        سرکار خانم درزی وخانم تقوی غفار مهرانی  50  نور محمد بهادر  3  
11                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:2-4 مسافت:1200 متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  لیلی ناز  م  پوملاتو  لیلی 2     1  امان قلی هاشمن  یوسف رجب نژاد  50  یاسر جرجانی    
2  ماه گون ن  کینگ اودسان  ماه منظر      سعید محمدآلق  خلیل خوجملی   52  نادر صالح پور  4  
3  استار اسکای ن  مای جوی  لیدی اسکای      حاجی محمد مرادچله  رحمان اورگلی   52  عید محمد غراوی    
4  جلال خان ن  پایدار  ملکه      ایلمان صفری  قربان محمد قلرعطا   52  مهرداد خوجملی    
5  شمیم ن  گلد اسفینیکس  هیدروژون      علی شعبانی   جمشید مختومی  50    حذف  
6  نان آور ن  ایرامینم  برایت مون     1   کاکا چاروایی  عمر مهرانی   52  چاری زاده    
7  گوهرناز ن  اسپشیال باند  گوهر      2 کاکا ارازی  ارازقربان اونق   50  بنیامین جرجانی    
8  شهرزاد ن  پوملاتو  گب مینا     1   حاجی یاسین اونق  بهروز کمی   52  محمد خوجملی    
9  نیوکارناوال ن  القاسی  صایدجان      بهمن ایگدری  حمید روشنی   50  کمال دالیجه عطا    
10  گلدن استورم ن  لهن گرین  ارازگل      علیرضا گری  سلیم خوجملی   52  جواد آچاک  1  
11  چه گوارا  ن القاسی  نارفر      2 میثم و بنیامین طعنه  مجید ایری   52  نور محمد بهادر  3  
12 دومینیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز       محمد تقی بابالویی مصطفی عطایی 52  پیمان قلرعطا  2  

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:16-20 مسافت:1200 متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم: 15.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شه راد ن  کینگ اودسان  دازچشمه     عارف و عرفان پقه نازمحمد قره داشلی   52  نورمحمد بهادر  4  
2  سیگان ن  سامردولدرومز  سلویه      طاهر کر  مجید کم   52  قربان محمد اودک    
3  ویوابوی ن  ترفیک چلنج  لاله گل   شرکت بانیار  رحیم بردی مهرانی   52  جواد آچاک  3  
4  پالرمو ن  گلداسفینک  گلدن کاپ    طاهر جرجانی  امان گلدی خوجملی   52 بنیامین جرجانی   1  
5  ویمتو ن  سامردولدرومز  لرویا    محمدامین و رسول قوجق نژاد  رشید روشنی   53 کمال دالیجه عطا   2  
6  اسپرینگ م  ترفیک چلنج  ثمر    بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری  رشید روشنی   51    حذف  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3-4 ساله امتیاز: مسافت:1600 متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:95.000.000 ریال جایزه دوم:47.500.000 ریال جایزه سوم:23.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوهایو ن  تاواش  پرشین دنسر   یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قلرعطا   52  مهرداد خوجملی  4  
2  الدرادو ن  متوهج  لادولسرا  فرشید نفر  مجید ایری    54  نورمحمد بهادر  3  
3  ایلوسیو ن  السیوتریدر  امپوتیس  نازدوردی حاجی سوقی  تویلی قربانی   54 بنیامین جرجانی   1  
4  ساورسام ن  ساورسول  رزکوت  سام اسکندری و غفار روشنی  جمشید روشنی   55    حذف  
5  دبی پاشا ن  المرام  گل تن  علی فیض عسگری  مجید صالح پور   58  نادر صالح پور  2  
6  بای هان  ن المرام  اریستوفیلیا 5  4  2  حاجی ناز دردی سوقی  تویلی قربانی  53    حذف  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 ساله امتیاز:0-4 مسافت:1600متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نازمهری م  هریکن  گل طوفان        حاج قربان توماج امانگلدی توماج  50  مصطفی مهرانی    
2  مالیشکا ن  المرام  آلامون        صادق ایمری  رسول ایمری   50    حذف  
3  پاکی رو ن  القاسی  آی نور       1 حکیم قلی آرخی  سلیمان آرخی   52 نور محمد بهادر   2  
4  گل آی2 ن  بدازآی وانابی  نانسی       1 زهرا مهرانی  حکیم مهرانی   50 جواد آچاک   3  
5  آی سیمبا ن  راک ست  نازنین       1 عبدالغفار ایری  میکائیل توماج  50 امین محمدی     
6  آرتانیا ن  کامانگراند  سیبیل جان     1   رضا کاظمی  قربان محمد قلرعطا   52 مهرداد خوجملی     
7  آی سارا ن  بوکی تو  آی مایام       حاجی ملا بهرام قلی توماج  سلیمان توسلی توماج  51 ابوطالب چاری زاده   2  
8  دازبهار ن  القاسی  زبیده       2  محمود پقه زاده   یعقوب کارساز  51 عید محمد غراوی   1  
9  آل تک ن  بدازی آی وانابی  سناریا         حاج حمید شکیبا  فیض اله رجال  52 حسین رجال     
10 صاحبه م اگوک بای گل     1 فاروق گوگلانی محمد شریف تاتاری 50 پیمان قلرعطا     
11 بای کال ن چکیت نورمایه       شیر محمد سلیمانی امانگلدی توماج ظظظ مبین آسایش     

هفته نوزدهم- 1395/11/8

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3-4ساله امتیاز: مسافت:1600 متر زمان شروع:13:00
  جایزه اول:72.000.000 ریال جایزه دوم:36.000.000 ریال جایزه سوم:18.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سقرقوش ن  سرخوش  پروانه   2 مهدی و یاشار مهرانی   تاج محمد گوگ نژاد   52  ابوطالب چاری زاده  4  
2  گل تکه م  تکه  یسیرگچن  مسعود لیلاز  عبدالرحمان پرویز   52 جواد آچاک     
3  پوربه ن  بهمن  آق جرن  آرمین آق آتابای  عبدالرحمان پرویز   55 قربان محمد اودک     
4  تیزپا یزدانی ن  غوغا  قهرمان  مرحوم پهلوان گلدیجان تراچ  عبدالخالق ایری   56 نورمحمد بهادر   2  
5 یادگار قره تپه ن  عطا قره تپه  گل آغار  قانم بازیار  عیدمحمد بازیار   56 پیمان قلرعطا     
6  عقاب صحرا 2 ن  طلا قوش  شاهین گل  قربان دولت احمدی  یوسف دهش   58 یوسف دهش   1  
7  دلدل طلا ن  بچه آهو  برناق  گلدی قهرمانی  شهرام خوجملی   60 محمد خوجملی   3  
8  روزگار گز ن طلا قوش شیدا 4  1    امیر فهیمی سعدی سعد شیخ  52  مهرداد خوجملی    
9                          
10                          
11                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1200 متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بابیکا ن   آفرونک کوبنزوینر        پریسا میرزایی   امید یزدانی  50  حسین باغچه قی    
2  لامبورگینی ن   ایرمینم مادیتا        کوثر و محمد مهدی سلیمانی  طاغن سیدی   52    حذف  
3  لتوس تاپ ن  سیتی لیدر  هندینگ تاپ        سیده فاطمه سالاری  جمشید روشنی   50 ابوطالب چاری زاده   2  
4  مسترواندرفول ن  تیشتر  شاه دخت        حاج حسین آیت اللهی  مصطفی عطایی   52 پیمان قلرعطا     
5  کاپیتان هورس م  بورن تی تی کینگ  کامپتون دنسر        حاج داود آوری  محمد یلمه   52 جواد آچاک   1  
6  آنتونی ن  سامردولدرمز  ریور        رحیم جعفری   بهمن قربانی  52    حذف  
7  مانلی 2 ن  الوسیوترادر  پایدار        مصطفی رضایی  غفور خوجملی   50 یاسر جرجانی     
8  میس دنسر ن  بدازآی وانابی  تلاش        فرشاد خداوردیان  امان بردی گوگ   52  امین محمدی  4  
9  چیکو ن  آشور  سیدنی        مهدی یارعباسی  امانقلی مخدومی  52    حذف  
10  مک لارن م  تریفیک چلنج ایندین سانگ        سرکار خانم درزی وخانم تقوی غفار مهرانی  50  نور محمد بهادر  3  
11                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:2-4 مسافت:1200 متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  لیلی ناز  م  پوملاتو  لیلی 2     1  امان قلی هاشمن  یوسف رجب نژاد  50  یاسر جرجانی    
2  ماه گون ن  کینگ اودسان  ماه منظر      سعید محمدآلق  خلیل خوجملی   52  نادر صالح پور  4  
3  استار اسکای ن  مای جوی  لیدی اسکای      حاجی محمد مرادچله  رحمان اورگلی   52  عید محمد غراوی    
4  جلال خان ن  پایدار  ملکه      ایلمان صفری  قربان محمد قلرعطا   52  مهرداد خوجملی    
5  شمیم ن  گلد اسفینیکس  هیدروژون      علی شعبانی   جمشید مختومی  50    حذف  
6  نان آور ن  ایرامینم  برایت مون     1   کاکا چاروایی  عمر مهرانی   52  چاری زاده    
7  گوهرناز ن  اسپشیال باند  گوهر      2 کاکا ارازی  ارازقربان اونق   50  بنیامین جرجانی    
8  شهرزاد ن  پوملاتو  گب مینا     1   حاجی یاسین اونق  بهروز کمی   52  محمد خوجملی    
9  نیوکارناوال ن  القاسی  صایدجان      بهمن ایگدری  حمید روشنی   50  کمال دالیجه عطا    
10  گلدن استورم ن  لهن گرین  ارازگل      علیرضا گری  سلیم خوجملی   52  جواد آچاک  1  
11  چه گوارا  ن القاسی  نارفر      2 میثم و بنیامین طعنه  مجید ایری   52  نور محمد بهادر  3  
12 دومینیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز       محمد تقی بابالویی مصطفی عطایی 52  پیمان قلرعطا  2  

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2 ساله امتیاز:16-20 مسافت:1200 متر زمان شروع:15:30
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم: 15.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  شه راد ن  کینگ اودسان  دازچشمه     عارف و عرفان پقه نازمحمد قره داشلی   52  نورمحمد بهادر  4  
2  سیگان ن  سامردولدرومز  سلویه      طاهر کر  مجید کم   52  قربان محمد اودک    
3  ویوابوی ن  ترفیک چلنج  لاله گل   شرکت بانیار  رحیم بردی مهرانی   52  جواد آچاک  3  
4  پالرمو ن  گلداسفینک  گلدن کاپ    طاهر جرجانی  امان گلدی خوجملی   52 بنیامین جرجانی   1  
5  ویمتو ن  سامردولدرومز  لرویا    محمدامین و رسول قوجق نژاد  رشید روشنی   53 کمال دالیجه عطا   2  
6  اسپرینگ م  ترفیک چلنج  ثمر    بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری  رشید روشنی   51    حذف  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3-4 ساله امتیاز: مسافت:1600 متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:95.000.000 ریال جایزه دوم:47.500.000 ریال جایزه سوم:23.750.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوهایو ن  تاواش  پرشین دنسر   یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قلرعطا   52  مهرداد خوجملی  4  
2  الدرادو ن  متوهج  لادولسرا  فرشید نفر  مجید ایری    54  نورمحمد بهادر  3  
3  ایلوسیو ن  السیوتریدر  امپوتیس  نازدوردی حاجی سوقی  تویلی قربانی   54 بنیامین جرجانی   1  
4  ساورسام ن  ساورسول  رزکوت  سام اسکندری و غفار روشنی  جمشید روشنی   55    حذف  
5  دبی پاشا ن  المرام  گل تن  علی فیض عسگری  مجید صالح پور   58  نادر صالح پور  2  
6  بای هان  ن المرام  اریستوفیلیا 5  4  2  حاجی ناز دردی سوقی  تویلی قربانی  53    حذف  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 ساله امتیاز:0-4 مسافت:1600متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  نازمهری م  هریکن  گل طوفان        حاج قربان توماج امانگلدی توماج  50  مصطفی مهرانی    
2  مالیشکا ن  المرام  آلامون        صادق ایمری  رسول ایمری   50    حذف  
3  پاکی رو ن  القاسی  آی نور       1 حکیم قلی آرخی  سلیمان آرخی   52 نور محمد بهادر   2  
4  گل آی2 ن  بدازآی وانابی  نانسی       1 زهرا مهرانی  حکیم مهرانی   50 جواد آچاک   3  
5  آی سیمبا ن  راک ست  نازنین       1 عبدالغفار ایری  میکائیل توماج  50 امین محمدی     
6  آرتانیا ن  کامانگراند  سیبیل جان     1   رضا کاظمی  قربان محمد قلرعطا   52 مهرداد خوجملی     
7  آی سارا ن  بوکی تو  آی مایام       حاجی ملا بهرام قلی توماج  سلیمان توسلی توماج  51 ابوطالب چاری زاده   2  
8  دازبهار ن  القاسی  زبیده       2  محمود پقه زاده   یعقوب کارساز  51 عید محمد غراوی   1  
9  آل تک ن  بدازی آی وانابی  سناریا         حاج حمید شکیبا  فیض اله رجال  52 حسین رجال     
10 صاحبه م اگوک بای گل     1 فاروق گوگلانی محمد شریف تاتاری 50 پیمان قلرعطا     
11 بای کال ن چکیت نورمایه       شیر محمد سلیمانی امانگلدی توماج ظظظ مبین آسایش     

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا