هفته پانزدهم- 1395/10/24

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:4-3ساله امتیاز:14-8 مسافت:1550متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: 55000000ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم: 13500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ترکمن گزل  م  بهمن  بیتا حبیب ایشان  1      آدونیا و آدلان وکیلی  عبدالعزیز گوگ نِاد  50  علی محمد غراوی    
2  شایلان حالت م   خوش سقر  سلاق غایب    2  مصطفی خلیقی سید  علی محمد خوجملی  50 علی رجال     
3  شیر یاشار ن   شاهین 19  سوسن  1      سجاد بهره مند  امین واج  52 انانفس انفاس     
4  یاد قاراش  م قاراشماز آبیار 1     پوریا نوری رجب قلیچ گوگ نژاد 50 طاهر گوک نژاد     
5  آی نورم  م  طلا قوش  مارال  1      متین شیروانی  عبدالجبار صالح پور  50 نادر صالح پور     
6  مادیان طلا  م  بال صابد  بانو مارال    2  1  رحمت ا... توماج  تاج محمد گوگ نژاد  53 جواد آچاک   4  
7  کیهان سلیم  ن  کولاک  قره گوله  1  1    غفار مارامایی و آیجان بدراقی  عبدالرحمان پرویز  54 قربان محمد اودک   2  
8  دریس خواجه  ن  براق  گلدی  1  1    میلاد کیا  سید عقیل سادات حسینی  54 مهرداد خوجملی   1  
9  نویان  ن  سیاوش  سگینی  1  1  1  علی و محمد حسام مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد  55 بنیامین جرجانی     
10  فانوس  ن  کش سقر  زیبا  1  2    عبدالستار فرهمند  بایرام دوردی سلاقی  53 محمد خوجملی     
11  شراره ایلکا  م  قابرات  آی گزل    2  3  الیکا پولادی  بهزاد پرویز  52 مسلم گوک نژاد   3  
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دو خون سن:2 ساله امتیاز:مبتدی و نبرده مسافت:1000 متر زمان شروع:13:45
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  دربی  ن  پایدار  سکرت تیا        حاجی محمد پاکزاد  تویلی قربانی  52    حذف  
2  پرشین لیدی  م  پرشین دریم  تک گل        محمد جرجانی  امید جرجانی  50  علی رجال    
3  آلتن کارا  م  تاواش  تپش        کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی  50 مهرداد خوجملی   4  
4  کالوندرا  ن  لهن گرین  فیروزه        کاکا ارازی  غفور خوجملی  52 عبدالرحیم آرمیده     
5  شیرین صحرا  م  لهن گرین  شیتل        میکائیل و یاسر قریشی  بهرام محمد تاتار  50 احمد پقه     
6  تومیریس  م  گلد اسفینکس  سیلور سین        حاج عبدالمجید گرکز  رحیم بردی مهرانی  50    حذف  
7  نیکول  ن  بد از آی وانا بی  ویکا        طایجان بازیار  عید محمد بازیار  52  علی محمد غراوی    
8  ماه سال  م  ایر امینم  ماهانه        فرزاد و مجید آتابای  یعقوب ایری  50 محمد خوجملی   1  
9  ژاکلینا  م  ایر امینم  22بهمن        شاه عبدالعظیم تاتاری  محمدرضا تاتاری  50 جواد آچاک     
10  سایلنس کو  ن  پایدار  آی بیکو        الیاس, صبا و آقاجان بابایی  عبدالخالق ایری  52 بنیامین جرجانی   2  
11  طوبی  ن  اسپشیال باند  هایده        حاج گلدی آخوند تراج  علی خوجملی  52 کمال دالیجه عطا   3  
12  قاصده  م  لهن گرین  ایده آل        حاج نفس مهرانی  ابراهیم بدوی زاده  50 پیمان قلر عطا     

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2 ساله امتیاز:8 تا 14 مسافت:1200 متر زمان شروع:14:15
  جایزه اول:55000000 ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم:13500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  جنی وان  ن  جاست جنی  وان چویس    1    هورس ایساتیس  منصور بای پور  52  نادر صالح پور  3  
2  ضد 1  ن  بورن تو بی کینگ  سرور خانم  1      حامد چاوش  عبدالرحمان مختومی  52 جواد آچاک   2  
3  بست ترایدر  ن  الوسیوترادر  بست سوسایتی  1      باشگاه سوارکاری عقیق  محمداسلم محمدی  52 قربان محمد اودک     
4  آرامیس  ن  جاست جنی  آرانیا  1      باشگاه سوارکاری عقیق  محمداسلم محمدی  52 عبدالرحیم آرمیده     
5  بیترمون  ن  پریمو والنتیو  هانی مون  1      سرکارخانم محمدجان  محمداسلم محمدی  50 بنیامین جرجانی     
6  کوچینی  م  ترفیک چلنج  تیز سکرت  1    2  امید ایگدری  رسول روشنی  52 نورمحمد بهادر   1  
7  رویال کلاسیک  ن  ترفیک چلنج  بیونسه  1  1  1  ایمان و امیرعلی عرب  ابراهیم قلرعطا  55 کمال دالیجه عطا   4  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:8 تا 14 مسافت:1200متر زمان شروع:14:45
  جایزه اول:55000000 ریال جایزه دوم:27500000 ریال جایزه سوم:13500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ایل یاسین  ن  ایر امینم سولی ناز   1      مهندس عبدالحکیم سلاق  نوری قورچایی  52  احمد پقه    
2  بابوی  ن  اسپشیال باند  آرقاداغ  1      سرکارخانم نگین رحمانی خانی  نورمحمد اونق  52  عید محمد غراوی    
3  آس پایر  م  کینگ آو دسان  گرازا  1      عبدالجلیل غراوی و حاج امانگلدی کر  ایل محمد غراوی  50  علی محمد غراوی    
4  ریو نینا  م  سیتی لیدر  پاریس  1      یوسف قزل  رحیم بردی مهرانی  50  جواد آچاک    
5  تهاجم  ن  اسپشیال باند  آرمینا  1    1  حاج رجب پاریاب  امانقلی خوجملی  53  بنیامین جرجانی  2  
6  الیشیبا  ن  القاسی  استاروارز  1  1    صادق موحدقوجق   مجید ایری  54  نورمحمد بهادر  1  
7  پلایت هورس  ن  رومن آرت  دسپینا  1    3  باسط ارازی و غفور پیری  صالح بردی گوگ  55  نادر صالح پور  3  
8  ال گانادور  م  اسپشیال باند  آگوگ ناز  1      محمدرضا و امیر قاضلی کر  علی اونق   50  مهرداد خوجملی    
9  داز مارال  م  لهن گرین  یاد غضنفر    3    سعید عطاسیدی و مجید غراوی  رشید عطایی  52  مهران نوبخت    
10  چینا  ن  نیوجرسی  عالم آی  1      جلیل آتابای و امان طاهری  ابراهیم بدوی زاده  52  پیمان قلرعطا  4  
11  خوش خوش  ن  ایر امینم  آهو  1  1  1  مسعود افراسیاب و کمال آقچلی  سلیم خوجملی  55  کمال دالیجه عطا    
12  المینا  م  سامر دولدرمز  المیرا  1      مرحوم حاج ارازقلی صداقت  رسول صداقت  50  قربان محمد اودک    

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن: امتیاز: مسافت: زمان شروع:
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ایلوسیو  ن الوسیوترادر  امپوتیس 4 4  1  ناز دردی حاجی سوقی  توبلی قربانی  52  بنیامین جرجانی  1  
2 اوهایو  ن  تاواش  پرشیندنسر  3  5  3  یونس آق  قربان محمد قلر عطا  52 محمد خوجملی   4  
3  الدرادو  م  متوهیچ  لادولسرا  5  3  1  فرشید نفر  مجید ابری  52 نورمحمد بهادر   2  
4  جنرال سایت  ن  گلداسفینکس  لتس سی  6  1  1  رادین صفایی وامادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه  54 مهرداد خوجملی     
5  سابرینا  م  المرام  میس وریتی  5  3  5  دکتر یگان محمدی  رحیم بردی مهرانی  53    حذف  
6  چرچیل  ن  پایدار  آریستوفیلیا  5  4  4  حاج احمد تراج  توبلی قربانی  55 جواد آچاک   3  
7  سینیوریتا  م  سوییسکی  شباهنگ  4  3  7  سید عقیل السادات حسینی  سید عقیل سادات حسینی  50 مهدی صداقت     
8  ساورسام ن  ساور سول رز کورت  6  5  2  سام اسکندری وغفار روشنی  جمشید روشنی  54 ابوطالب چاری زاده     
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3-4 ساله امتیاز:50 تا 58 مسافت:1550متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:72000000 ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم:18000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  بیگبال  ن  رجینگ گربک  گل هیهات  3  1  حاج قلیچ بهرامی  بهمن اونق  52  علی محمد غراوی    
2  ریمن  ن  آگوگ  نسیم  3  4  5  حمید شمسایی و افشین افشار  عبدالخالق ایری  52  قربان محمد اودک  2  
3  اسکاتلند  م  کینگ آو دسان  راک ورنی  4  2  6  حاج مشهد قلی قرنجیک  تویلی قربانی  51  رحیم آرمیده    
4  سرور2  ن  کینگ آو دسان  گل سیجوال  4  4  2  حامد کام کار  رسول خرمالی  53  نورمحمد بهادر  1  
5  اشکان خان  ن  پراوت اجندا  شانیکا  5  2  2  محمد پقه و محمود پقه زاده  رمضان آچاک  53  جواد آچاک  4  
6  پاراکس  ن  گریکاس  ساغردریم  5  3  2  مهران و رسول نظرخانی  حاج محمد نوایی  55 عید محمد غراوی     
7  آذامر  ن  مربوش  آی سل  5  4  1  نوروزقلی و سینا میرزاعلی  قارمحمد گری  56 کمال دالیجه عطا     
8  استیکت  م  بلی ریور  استیلا  3  3  1  ناصرجاهد  بهروز ایری  50 مهرداد خوجملی     
9  ارسلان  ن  تاواش  رزالین  2  4  محمدرسول و فرزاد میرابی  عبدالرحمان کلته  52 بنیامین جرجانی   3  
10                          
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3 - 4 ساله امتیاز:8 تا 20 مسافت:1550 متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم:15000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارابل  م  المرام  کاتالینا    2    سید شهاب الدین شمس حجتی  مجید صالح پور  50  نادر صالح پور  4  
2  پایش  م  پوملاتو  هوم بیت  1      مهندس محمدزاده  محمداسلم محمدی  50  باب الدین وکیلی    
3  تیم وتاری  م  تیم بوروآ  ملکه2    2  1  امیررضا هداوند و امین فرزادنیا  فرهاد کریمی  51  نور محمد بهادر    
4  ناتی بوی  ن  جانادل  برون هلید  1  2    آیدا کردی  عبدالعزیز مهرانی  56  جواد آچاک  3  
5  نادال ن   پرایوت اجندا  گل دانه    3  2  مهرداد عابدینی  امانقلی خوجملی  58  بنیامین جرجانی  1  
6  میس الیزا  م  المرام  جاست الیزا    3  3  فاطمه ابوطالبی  احمد ایری  55  قربان محمد اودک    
7  آرس  ن  ترفیک چلنج  ساتین اسلیپرز  1  1  3  حاجی ا... بردی پور  رحیم بردی مهرانی  57  ستار مهرانی  2  
8  پیشگام  ن  پوملاتو  فریدام  2    2  یارا محمدزاده  محمداسلم محمدی  58  محمد خوجملی    
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا