هفته پنجم- 1395/9/19

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:14-8 مسافت:1000متر زمان شروع:12:45
  جایزه اول: 50000000ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم: 12500000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  صحراناز  م  قاره داغ  ترکمن صحرا  1      همرا قائمی-فرزاد میکائیلی  مجید صالح پور 50      
2  قوش قانت ن   فایتر هورس  مارال    2    محم یارتراج  عزیزگوگ نژاد 52       
3  جیران سینا م   کوه نور  گل جرگلان    نادر شهیدی  عزیزگوگ نژاد 52       
4  گل کاریز م   شایان طلا  گل اندام 1      عیدمحمد عاشور بای ایگدر  خان محمد چپرلی 50       
5  جهان گل م   براق  گل جهان    1  غلامرضا  عبدالرحیم تاشلیانی کر 51     4  
6  یدرمز ن   غوغا  صحرا 1      نعمان قلرعطا-امین فرزادنیا  مصطفی کریمی 52     1  
7  رعد خراسان م   دلشاد  جیران      علی چپرلی  رجب قلیچ گوگ نژاد 50       
8  آتایار ن   طاغان  کسلخه    2  سلماز خرمالی  نوریقدی یلقی 54     2  
9  نازیلا م   شایان طلا  پرنس  1    حاج سیدحسین نبوی  سیدمجتبی نبوی 52       
10  آتابیک ن   طاغان  دل آهو  1      کامبیز و کامران باستان  ناصر رجال 52     3  
11 قونج اسن  ن   یلقوش  گلاک    1  1  خدای بردی حاجی جاهد کسه  خان محمد چپرلی 52       
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:14
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  داکسی نام  ن  بوکیتو  شهمیرزاد        دکترحسین رحمانی  یوسف قلی قربانی  52      
2  جلال خان ن   پایدار  ملکه        حسام الدین تاجی زاده  قربان محمد قلرعطا 52       
3  آسپایر م   کینگ اودسان  کرازا        عبدالجلیل غراوی و حاج امانگلدی کر  ایل محمد غراوی 50       
4  سافیرا م   لهن گرین  پاپیلا        کاکاقابل  الیاس زارعی کسلخه 50       
5  شمیم م   گلد اسفینیکس  هیدروژن        علی شعبانی  جمشید مختومی 50       
6  صوت شکن ن   لهن گرین  اولدوز        عبدالعظیم دوگونچی  حکیم سوقی 52     4  
7  سهند110 ن  المرام  صبا110        شادروان ایدین انگیزه  عبیدالله رجال 50       
8  گلد تیک م   گلد اسفینیکس  اسپانتیک        شادروان میکاییل علاقی  ارازگلدی اونق 50       
9  لیلی ناز م   پوملاتو  لیلی 2        شهروز کرد  یوسف کلته 50     3  
10  نیوکارناوال م   القاسی  صایدجان        امید ایگدری  حمید روشنی 50     2  
11  آکام ن   کینگ اودسان  کبری        عارف نیازی  امانگلدی خوجملی 52     1  
12  اوکتای ن   ایرامینم  نازلرقرق        یوسف قلیچی  بایرام محمد قولاق 52       

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله امتیاز:14-8 مسافت:1000متر زمان شروع:14:30
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم: 25000000ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  تیام ن   ایرامینم  لاکی وینر    امیرعلی هداوند  فرهاد کریمی  52      
2  جودی م   بورن تویی کینگ  پردیس 3  1    1  قاسم تاجیک  رشید روشنی 51     4  
3  ژورا م   ریوملینیوم  ویتالیکا  1    2 تولید وپرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته 52     1  
4  شی شی ن   پایدار  پتیو  1    1  کویین قوجق نژاد  حاج محمد نوایی 53       
5  کت دنسر م   متوهج  بل دنسر  1      تولید وپرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته 50       
6  کینگ فایر ن   تاواش  فایر استار  1  1    حسین طاهری  اسکندر خوجملی 54     3  
7  ناتی بوی ن   جانادل  برون هیلد  1    آیدا کردی  عبدالعزیز مهرانی 54     2  
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:48-36 مسافت:1000متر زمان شروع:15:20
  جایزه اول:67000000 ریال جایزه دوم: 33500000ریال جایزه سوم: 16750000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اذامر  ن  مربوش  ایزابل  4  4    حاج نوروز میرزاعلی  قارمحمد گری  58    1  
2  ارسلان ن   تاواش  رزالین  2  4  4  فرزاد میرابی  عبدالرحمن کلته 54     4  
3  ریبل ناز م   وات سکرت  ریبلا  3  2  2  احمد مارامایی و عبدالقادر هیوه چی  حاج محمد نوایی 50       
4  ریحانا م   تریفیک چلنج  ریحانا  4  1  1  مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی  ابراهیم بدویزاده 51     2  
5  ریحانه م   آگوگ  آگوگ  3  1  4  مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی  ابراهیم بدویزاده 50       
6  ریمن ن   آگوگ  نسیم  3  4  4  سینا و محمدصفا شمسایی  عبدالخالق ایری 58     3  
7  ریومنتو  م  سامردولدرومز  شرمین  2  2    یوسف قزل  رحیم بردی مهرانی 50       
8 فیوچر  ن   فنور درسا   2  2  1  انیسه مرجانی و مهرداد بهزاد نیا  ارازبای مرجانی 52       
9  وین لای ن   بدازآی وانابی  نیلای  4    2  شاهرخ دلدل  آنه محمد خوجملی 52       
10  یوشیتا ن   سلتیک سایلنس  زیباخانم  5  1  2  عاشور قربانپور  تویلی قربانی  58      
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4و3ساله امتیاز:56-48 مسافت:1000متر زمان شروع:15:50
  جایزه اول:72000000 ریال جایزه دوم:36000000 ریال جایزه سوم: 18000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  اوهایو  ن  تاواش  پرشین دنسر  3  5  3  مجید حاجی آق  قربان محمد قلرعطا  53      
2  ایلوسیو  ن  الوسیوتریدر  امپوتیس        باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی 52     1  
3  پهلوان 2 ن   بدازآی وانابی  دیزی درایمر  5  2  3  سیدمسعود صمدی  نوربردی اندروا 55       
4  جنرال سایت ن   گلداسفینیکس  لتس سی        امادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه 53       
5  دایانا هج  م  متوهج  گودآنابا  2  4    محمدخان شهرکردی  عبدالرحمن مختومی 50     3  
6  سابرینا م   المرام  میس وریتی  5  2  4  دکتریگان محمدی  رحیم بردی مهرانی 54       
7  سلناطلایی م   دلرد  روپش  1  5  5  سخی آق  عبدالعزیز مهرانی 50       
8  کاواکاکووا ن   تاواش  میس بیوتی  5    4  حاج مسعود مشرقی  مجید صالحپور 52     4  
9  هج سنت  ن  متوهج  دی سونات  3  1  1  فرشیدنفر  مجید ایری  52    2  
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:نبرده مسافت:1000متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  امیتیس  م  المرام  ماهونیا        صمد بابایی  مرتضی ناظری  50      
2 آرتانیا  ن  کامانگراند  سیبل جان        رضا کاظمی  قربان محمد قلرعطا 52       
3  آل تک ن   بدازآی وانابی  سناریا        حمید شکیبا  عبیدالله رجال 52       
4  پاکی رو ن   القاسی  آی نور        عبدالله آرخی  سلیمان آرخی 52       
5  پتروناس م   آگوگ  الویرا        خلیل آخوندی  ایشان سخاوت 50       
6  صاحبه م   آگوگ  بای گل        فاروق گوگلانی  صالح بردی گوگ 50     3  
7  صودا م   تاواش  سویتا        امید بدراقی  رسول خرمالی 50     1  
8  عالم تاچ م   بدازآی وانابی  ژینا        عثمان باستانی  عبدالوهاب توفیقی نژاد 50       
9  مالیشکا م   المرام  آلامون        صادق و حسنا ایمری  رسول ایمری 50       
10  نسل خان م  سلتیک سایلنس  زرین        فاطمه پاچیده  عبدالباسط مخدومی 50     4  
11  نورطاهر ن   بدازآی وانابی  گل گل آلیا        الله قلی و آرمان توماج  رسول خرمالی 52     2  
12  وال استریت م   پایدار  سکرت تیا        مرحوم دردی پاکزاد  تویلی قربانی 50       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا