هفته چهاردهم- 1395/10/23

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:2ساله امتیاز:8تا14 مسافت:1200 زمان شروع:12:30
  جایزه اول:55.000.000 ریال جایزه دوم:27.500.000 ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مارال شادی  م  قیصر  چشمه  1      خلیل شادی وشاهین آذر  اسماعیل کوچکی 50    4  
2  جیران سینا  م  کوه نور  گل جرگلان   1 2  نادر شهیدی  عبدالعزیز گوگ نژاد 50      
3  قوش قانت  ن  فایتر هورس  مارال   2    محمد یار تراج  عبدالعزیز گوگ نزاد 52    1  
4  آلتن تای یزدانی  م  فایتر هورس  قهرمان  1      محمد رضا یزدانی  یوسف گوگ نژاد 50      
5  تندر قیداری  ن  نوید قیداری  آیناز  1      عثمان امیری  رجب قلیچ گوگ نژاد 52      
6  رعد خراسان  م  دلشاد  گلچین  1      تیمور چپرلی  رجب قلیج گوگ نژاد 50      
7  آتابیک  ن  طاغن  دل آهو  1    1  کامبیز وکامران باستان  ناصر رجال 52    2  
8  جهان گل  م  براق  گل جهان  1    1  غلامرضا عریبی  عبد الرحیم تاشلیانی کر  51    3  
9  خان بولک  ن  سرخوش  بهاره      1  عیسی وامین جرجانی  حمید فرود  52      
10  امیر شا  ن تکه رف رف  1  1    محسن ایزی  رجب قلیچ گوگ نژاد  54    حذف  
11                          
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  مانلی 2  م الوسیوترادر  پایدار       مصطفی رضایی سیناو محمد امینپقه  بهرام رجال 50    حذف  
2  جاست جونی  ن  برق  آناتا        رضا قربانی  اسماعیل کوچکی 52 محمد خوجملی   1  
3 رویال اکادمی  ن  تربفیکجانج  کاتالینا        مرحوم حاجی مراد امینی  محمد آق ارکاکلی 52 مهرداد خوجملی   2  
4  کندی  م  جاست جنی  تاسکندی        باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی 50 بنیامین جرجانی   4  
5  جونیور  م  پریمو والنتینو  جنی سیس        سیده فاطمه سالاری  حمید روشن 50 کمال دالیچه عطا   3  
6  اراتون ن  مای جوی  فانتستینگ برد        عارف وعرفان نیازی تمتنگلدی خوجملی 52 نادر صالح پور     
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4-3 امتیاز:0تا6 مسافت:1000 زمان شروع:14:15
  جایزه اول:50.000.000یال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ویراژ  ن  المرام  پینگ تاپ       مهندس محمد طوسی  ناصر حاجی زاده 52  ابوطالب چاری زاده    
2  کاساندرا  م  تاواش  دریسه        آباورضاآبایی  رحیم بردی مهرانی 50  جواد آچاک  2  
3  مون لایت2  ن  دلرد  رزکورت        وانیا وآرادمهر پرور  محمد اسلم محمدی 52  محمد خوجملی  4  
4  پرشین گلوری  م  سامر دولدرومز  سکرت پرمیس        حاج محمد سلطانی  مهران علایی قوجق 50  بنیامبن خرمالی    
5  آنجلینا  م  سیمولیت  مای آنجل        مرتضی شیرازی  بهمن خوجملی 50  علی مخمد غراوی    
6  گلناز  م  تاواش  امرسای     1  کاوه اختراعی  محمد آق ارکاکلی 51  مهرداد خوجملی  3  
7  کینگاسپارت  ن  کینگ آووسان  استیلا    1    وندا مهرپرور  محمد اسلم محمدی 54    حذف  
8  کلکتی کت ن  متوهیچ  کلکتیبل    1 1  حسین دیزجی رشید روشنی 55  کمال دالیجه عطا  1  
9                          
10                          
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:2تا6 مسافت:1200 زمان شروع:14:45
  جایزه اول:50.000.000 ریال جایزه دوم:25.000.000 ریال جایزه سوم:12.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  چه گوارا  ن الفاسی  نازفر     1  میثم وبنیامین طعنه مجید ابری  52  نور مخمد بهادر  3  
2  نایس لیدی  م  ابر امینم  زیبا خانم     1  بهرام دردی حنان وعمران قربانی  خلیل خوجملی  50  جواد آچاک    
3  استار اسکای  ن  مای جوی  لیدی اسکای     1  حاجی محمد مراد چله  فرهاد اورگلی 52  عید محمدعراوی    
4  گل بوته  م  مای جوی  پری وش     1  مرکز تولید وپرورش اسب مارال ومهیار دمیرچی  بهرام حاجی زاده 50  ابوطالب چاری زاده    
5  چشمه  م  اسپشیال باند  ملیکا    1    وحید بوری  قار محمد گری 51  سلیم آرمیده  1  
6  ابرو  م  کنگ آو دسان  گلسن ناز    1    آرثین غلامیان  نور محمد اونق 51  نادر صالح بور    
7  ایل هان  ن  ابر امینم  پروانه    1    حاج منصور ارخی  ابراهیم بدوی زاده 53  کمال دالی جه غطا    
8  ستیلا  م  القاسی  دوربین    1    عبدالحکیم یلمه وعمر خجملی  امانقلی خوجملی 51  بنیامین جرجانی  4  
9  صوت شکن  ن  لهن گرین  اولدز    1 1  حسین محد عبدالقیوم دوگنجی  حکیم سوقی 54  محمد خوجملی    
10  طاها هورس  ن  لهن گرین  ایلناز خانم     1  غفار باستان  علی خوجملی 52 ستار مهرانی   2  
11  وفا خالق  م  پوملاتو  طناز1     1  محمد رضوان رهنی  عبدالطیف تمری 50 مهرداد خوجملی     
12  تیهو م  بوکیتو ساناز خانم    1 1  محمد حافظ ومهیمن عطا گزلی  رشید عطایی 52 امیر عطاگزلی     

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:4-3ساله امتیاز:24تا38 مسافت:1550 زمان شروع:15:30
  جایزه اول:66.000.000 ریال جایزه دوم:33.000.000 ریال جایزه سوم:16.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  دبی استار  ن تاواش  دبی رویال 3      شرکت پتروشیمی بانیار پلیمر گنبد رحیم بردی مهرانی  52    حذف  
2  هج استار  ن  متوهچ  حوریا 2 3    هاشمی وشیرازی  آنه محمد خوجملی  54  ستار مهرانی  3  
3  کرایسلر  ن  تاواش  فتوس  1  3  4  علیرضا تارک  مجید صالح پور  54 نادر صالح پور   1  
4  پانامرا  ن  المرام  ایندین سانگ  3  1  3  حاج محمد سلطانی  مهران علایی قوجق  57 بنیامین جرجانی   2  
5  سلنا طلایی  م  دلرد  رویش  1  5 5  ساخی آق  عبدالعزیز مهرانی  56 جواد آچاک     
6  هج سنت ن  متوهچ دی سونانت  3  2  2  فرشید نفر  مجید ایری  58 نور محمد بهادر   4  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن: امتیاز: مسافت: زمان شروع:
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  سان گلد  م اسپشیال باند  کان تاج 1      جمشید زیبایی تاج محمد گوگ نژاد 50  عید محمد غراوی    
2  آیسو  م  آگوگ  سما گل 1      غفور چوری  مجید ایری 50 نورمحمد بهادر     
3  مونیک  م  لهن گرین  آی جهان 1    1  طاغن وحامد یلمه  اراز زارعی کسلخه 51 مهرداد خوجملی     
4  کینگ کیا  ن  کینگ آودسان  یاکوزا      6  عبدالرحمان حرک عطا  عبدالرحمان حرکت عطا 54 بنیامین جرجانی   4  
5  خان سونا  م  ماکسیموم ریسک  رزبیوتی  1  1  1  پیمان ولقمان پقه  رمضان آچاک 53 ابوطالب چاری زاده     
6  گل آیسا  م  القاسی  ای سا  1  1  1  زریف دوجی  ابراهیم بدوی زده 53 پیمان قلرعطا     
7  جان کازاوی  ن  آگوگ  ویتلیا    1  5  حنیفه شیر محمد لی  سبحان پقه 55 ستار مهرانی   2  
8  هیستوریا  ن  مای جوی  دلار  1   2  امین تاتار  محمد شریف تاتاری 54 قربان محمد اودک   3  
9  مهگل  م  اگوگ  مهسا  1    1  حاج ارازقلی شوروی  رحیم بردی مهرانی 51 جواد آچاک   1  
10  های پریون  ن  پایدار  زیبا خانم    3  1  میلاد هلاکو  خلیل خوجملی 55    حذف  
11  فرام  م  المرام  فریال صبا    2    حاج ناصر نوروزی  نادر علایی قوجق 50 محمد خوجملی     
12  ایلتای ن  نیوجرسی آی پری    2  1 جعفر شاهقلی  محمد اسلم محمدی 53    حذف  

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3ساله امتیاز:16تا22 مسافت:1550 زمان شروع:16:20
  جایزه اول:60.000.000 ریال جایزه دوم:30.000.000 ریال جایزه سوم:15.000.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  یازقوش  ن ارلی  قرنق 1 2    محمدساجدقورنادی وبهرام خالی زاده حکیم بردی اندروا  52  نورمحمد بهادر    
2  بارگل  ن  باسط  الکامدوز الوم  2    1  قایم بازبار  عید محمد بازیار  53 مهرداد خوجملی     
3  زومبا  ن  سرخوش  گوگقیز  2      آرتین فرهمند  امید جرجانی  52 یاسر جرجانی     
4  کیوان سرمدی  ن  توسن2  پامچال  1 2  1  یوسف سرمدی  عبدالعزیز گوگ نژاد  53 بنیامین جرجانی   ۱  
5  آرگام مهر  ن  اریا  بی نظیر  1  3    آراد مهرپرور  محمد اسلم محمدی  54 باب الدین وکیلی     
6  آهوچی  م  غوغا  غزل  2  1    اسماعیل فخری  تاج محمد گوگ نژاد  51 جواد آچاک     
7  قابوس  ن  بال ساید  دورکوچک  1    4  رقیه کمالی  ناصر رجال  52 علی محمد غراوی   ۲  
8  جوهر سنجر  ن  امیگو  گل آرش  2  1  1  سنجر سیاه پوش  صالح قلیچی  55 ستار مهرانی   ۳  
9  اون آلان  ن  سمند  گل مامایی 2  1  1  سهیل تیرغم  حاج امان تیرغم  55 قربان محمد اودک   ۴  
10  یول بارس ن  تکه فاخته  1  2  1 محمد چراغی  یعقوب چپرلی  53    حذف  
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا