هفته چهارم- 1395/9/18

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:3و4ساله امتیاز: مسافت:1000متر زمان شروع:12:45
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کمش کلو  م  بهمن  طلای حبیب ایشان        کاکاجان کلوی  امید جرجانی 50      
2  باد صبا م   سهند  گل جردن        مختوم قلی چپرلی  عزیز گوگ نژاد 50       
3  هدف ن   هدف 2  صحرا گزل        خانم مهندس حمیدزاده  غفور سیدی 52       
4  طوفان ن   قیصر  آل سقر        گون دوغدی عاشوری فر  آتا انفاس 50      
5  گلستان طلا ن   گونش  طغرل        بهمن و نوربردی فهیمی  خان محمد چپرلی 50       
6  نویان م   سیاوش  سگینی        علی و محمدحسام مارامایی  تاج محمد گوگ نژاد 52     2  
7  گوگ بهار ن   براق  آیناز        جلیل تراج  رحیم کم 50    4  
8  ایل آی م   برگوت  خورشید گچ سو        سید رشید مشرقی  یعقوب چپرلی 50       
9  یاد قاراش م   قاراشماز  آبیار        پوریا نوری  رجب قلیچ گوگ نژاد 50     1  
10  شادیان شعبان ن   آهو گزل  گل تاج        محمد مهربان-امانقلی سخاوی  رحمت الله رجال 52      
11  شاهین گز ن   قیصر  روزان بهرام        حاجی نوری یزدانی  نظرمحمد گوگ نژاد 52     3  
12  آهو دشت م   سر به سر  قرنق        بایرام محمد سیدی  مراد تاجی زاده 50       

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:2ساله امتیاز:مبتدی مسافت:1000متر زمان شروع:14
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم: 11000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آنیک  م  جانادل  سیلوعت        نورمحمد و شیرمحمد اوده  عبدالقیوم اونق 50      
2  برون توران م   المرام  لاست این دبلاگ        حاج امیر حافظی  منصور بای 50     3  
3  چیکو ن   آشور  سیدنی        مهدیار عباسی  احمدقلی قربانی 52       
4  طلای زاگرس م   دارنل  مرکانتیل        حسین عبدالغنی  عبدالرحمن مختومی 50       
5  میس دنسر م   بدازای وانابی  تلاش        مقصود اینچه برونی  امان بردی گوگ 50       
6  میلواکی ن   الوسیوتریدر  پرشین گلد        علی آقایی  عبدالعزیز مهرانی 52     1  
7  یادگار افشار ن   کینگ اودسان  شهلا        مرحوم حسین افشاری  عبدالرحمن مختومی 52       
8  لیدی هج م   متوهج  لیدی گودیوا        تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته 50     2  
9  تاوانتیا ن   ابوریجینی  منتیا        سعید عبدالغفوری  مجید صالحپور 50     4  
10  بابیکا ن   آفرونک  کوینز وینر        پریسا میرزایی  امید یزدانی 52       
11  بوکی دی  م بوکیتو   سکرت دی        حاج کاکا رهبر  امید ایری  50      
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد سن:3و4ساله امتیاز:4-0امتیاز مسافت:1000متر زمان شروع:14:30
  جایزه اول:44000000 ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ارابل  م  المرام          سیدشهاب الدین شمس حجتی  مجید صالحپور  50    2  
2  تراول ن   بوکیتو        2  احسان حسن قاسمی  اسحاق یلمه 54       
3  تیم وینر م   سامردولدرومز      1    امین بیرانوند  بهمن صداقت 52       
4  سامرتاپ م   متوهج          امیرحسین اسلام کیش  رشید روشنی 50       
5  سرخه م   تاواش        1  امیرعلی و امیرمهدی هاشمی  آنه محمد خوجملی 51       
6  کوکوشانل م   تاواش          محسن نوروزی  رحیم بردی مهرانی 50     4  
7  گلناز ن   سامردولدرومز        1  کاوه اختراعی  محمدآق ارکاکلی 53       
8  مگارا ن   لاله زارنو          امین تاتاری  محمدرضا تاتاری 50     1  
9  هج مامبو ن  متوهج          تولید و پرورش اسب مشرقی  عبدالرحمن کلته 52     3  
10  یاقوت ن   تاواش        دنیا سارلی و رحمت الله قربانپور  عبدالغفور جرجانی 53       
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:2ساله امتیاز:6-2امتیاز مسافت:1000متر زمان شروع:15:20
  جایزه اول: 44000000ریال جایزه دوم: 22000000ریال جایزه سوم:11000000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استار اسکای ن   مای جوی  لیدی اسکای      ناصر مراد چله  نوریقدی یلقی 52      
2  آکورا ن   کراسنی  آسیا      بهمن دازگنبدی  عبدالرحمان پرویز 52       
3  بالستیک ن   اسپشیال باند  میکاسیو    1    شادروان رامین کر  رشید عطایی 53    4  
4  پلایت هورس ن   رومن آرت  دسپینا      عبدالرحمن ارازی  صالح بردی گوگ 53     1  
5  تهاجم ن   اسپشیال باند  آرمینا      آرجان حاجی پاریاب  امانقلی خوجملی 52       
6  تیهو م   بوکیتو  ساناز خانم    1  تاجقلی عطاگزلی  عبدالرحمان حرک عطا 52       
7  چه گوارا ن   القاسی  نازفر      حاج رحمان سوقی  تویلی قربانی 52       
8  خوش خوش ن   ایرامینم  آهو    1    ناصر آق آتابای  سلیم خوجملی 53     3  
9 طوبی ن   اسپشیال باند  هایده        حاج گلدی آخوند تراج  نورمحمد اونق 52       
10 گلدن استورم ن لهن گرین  ارازگل     1   علیرضا گری   سلیم خوجملی 53       
11  هیدروژن م   تریفیک چلنج  آلینا1      حاجی قزل  مجید صالحپور 51     2  
12  وفا خالق م   پوملاتو  طناز1      عبدالخالق رهنی  عبدالطیف تمری 50       

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:34-24 مسافت:1000متر زمان شروع:15:50
  جایزه اول: 60000000ریال جایزه دوم: 30000000ریال جایزه سوم: 15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ترکمن استوری ن  بلی ریور  داز الماس  1  4    حاج عبدالجبار میرزایی  تویلی قربانی  52      
2  خوش تیپ ن   تریفیک چلنج  آوا  2 2  الیسا غراوی  اسماعیل خوجملی 53     2  
3  ساواش ن   تاواش  سرسام  2    کاوه اختراعی  محمدآق ارکاکلی 52       
4  سلطان 2 ن   کینگ اودسان  پیشرو  2 2  نیما موحد  احمدقلی قربانی 54       
5  فرنازگل م   اسپشیال باند  پرشین دانهیل  2  عبدالرحیم پورقاز  بهمن اونق 50       
6  کاپیتان ن   لهن گرین  میترا  2    داود میرابی  اراز زارعی کسلخه 52       
7  کژال م   امپریال پرنس  سروناز7  3 2  بهروز مفاخری  فرهاد قزل 55     4  
8  کلین هورس ن   القاسی  مهرناز  2  بهنام و بنیامین و مهران سلاق  ارازقربان اونق 53       
9  گالان ن   راک ست  شادناز  1  مبین حنفی  ناصر حاجی زاده 52     3  
10  لادی ماه م   دلرد  هانیه  2  4  1  عبدالستار کلته و یعقوب شیرمحمدلی  میلاد پایدار 55       
11  وسوسه م   مربوش  دوربن  3  1  1  یوسف فروغی  رحیم بردی مهرانی 53     1  
12  همایون ن   مای جوی  جرسی  2  1  2  عبدالله عطایی دشت نوردان  محمدرضا تاتاری  52      

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:14-8 مسافت:1000متر زمان شروع:16:20
  جایزه اول:50000000 ریال جایزه دوم:25000000 ریال جایزه سوم:12500000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ایلدرم سروین  ن  پوملاتو  گل سروین  1    1  بهنام دیه جی  عبدالرحیم چپرلی 53      
2  آیسو م   آگوگ  سماگل      غفور چوری  غفور خوجملی 50       
3  براون پانتر م   مای جوی  اکاتل      میلاد و بصیر توسلی  اسماعیل کوچکی 50       
4  چشم افروز م   بدازای وانابی  جردن      حاج عبدالمجید مهرانی  عبدالخلیل مهرانی 50       
5  خان سونا م   ماکسیمم ریسک  رزبیوتی    حاج ارازمحمد آزادی  رمضان آچاک 52     3  
6  دوران ن   بدازآی وانابی  بیانکا  1      مهران حاجی زاده قره جه  محمدرضا تاتاری 52       
7  سان گلد م   اسپشیال باند  کان تاچ  1      جمشید زیبایی  تاج محمد گوگ نژاد 50       
8 فیروزه م   مای جوی  یکتا    2  1  ایوب رستگار  ابراهیم قلرعطا 51     1  
9  مایا2 م   بلی ریور  زیبال  1      محمدمصطفی کسلخه  اراز زارعی کسلخه 50       
10  نیل م   بدازآی وانابی  جهاندیده 2   2    مرحوم نورجان طریک  بهروز کمی 50       
11  های پریون ن   پایدار  زیبا خانم    1  میلاد هلاکو  منصور بای پور 55     4  
12  یاغمر م   آگوگ  22بهمن      عباس و جواد قدیری  ابراهیم بدویزاده 50     2  

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا