هفته یازدهم- 1395/10/9

دور اول

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:ترکمن سن:4و3ساله امتیاز:32-24 مسافت:1000متر زمان شروع:12:30
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  کیارش 3  ن  فایتر هورس  کیانا        حوریه و نوریا علاقی  علی گوگ نزاد  52    4  
2  ملک روشن  م  تکه  قره داغ        حسین صادقی فرومهدی میثمی  بابرام محمدتاجی زاده  51      
3  نور گزل  م  قیصر جمال گزل        محمدکلاته عثمان تاجی زاده 51    3  
4  دلبر اوچ قویی  م طاغن ای ایندی        سلیم خرمالی ومسعود غراوی نوریقدیبلقی  50      
5  رد استار  م  سربه سر  آلمیلا        مهدی شاهین عزیز گوگ نژاد  54      
6  آغوش  م  طلا قوش  گیتسم گلر        آساسر مدی  یوسف خوجملی  51      
7  گل بهار جاهد  م  تکه  گلالک        حاج خدا بردی کسه جاهد  خان محمد چپرلی  50    2  
8  سقر قوش  ن  سرخوش  پروانه        مهدی ویاشارمهرانی  تاج محمد گوگ نژاد  54    1  
9  آی نورم  م  طلاقوش  مارال        ایلتای ودوران آق آتابای  جبار صالح پور  50      
10  زومبا  ن  سرخوش  گوگ قیصر        آرتین فرهمند  امید جرجانی  52      
11  ژیگل ناز  م  آلبای  شادی گل        امیرعباس وابوالفضل آجودانی  جمشیدجرجانی  50      
12                          

دور دوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:تروبرد داخلی سن:2سال امتیاز:مبتدی ونبرده مسافت:1000 زمان شروع:13:45
  جایزه اول: ریال44.000.000 جایزه دوم: ریال22.000.000 جایزه سوم: ریال11.000.000  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  لتوس تاپ  م  سیتی لیدر  هدینگ تاپ        سیده فاطمه سالاری  جمشید روشنی  50      
2  نیونایس  م  برق  ریوتایس        باشگاه سوارکاری زرین  بهروز ایری  50    4  
3  آرامیس  ن  جاست جنی  آراتیا        باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی  52    1  
4  جونیور  م  پریمووالنتینو  جنی سینس        سیده فاطمه سالاری  سلیم خوجملی  50      
5  تایم هج  م  متوهچ  تایم بل        تولید پروش اسب مشرق  عبدالرحمنکلته  50      
6  تاتیا  م  تاواش  آن دکو        کاوه اختراعی  جمال الدین علایی قوجوق  50      
7  ساراناز  م  بورن تویی کینگ  سارانا طلایی        حاج منصور آرخی  ابراهیم بدویزاده  50    3  
8  رویال آکادمی  ن  تریفیک چلنج  تریفیک جلنج        مرحوم حاجمراد امینی  محمدآقارکاکلی  50      
9  آنیک  م  جانادل  سیلوعت        نور محمد وشیر محمد اوده  عبدالقیوم اونق  50    2  
10                          
11                          
12                          

دور سوم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3و4ساله امتیاز:36-48 مسافت:1200 زمان شروع:14:15
  جایزه اول: ریال جایزه دوم: ریال جایزه سوم: ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  ریبل ناز  م  وات سکرت  ریبلا  3  2  2  فرهاد خرمالی  حاج محمد نوایی  50      
2  استیکت  م  بلی ریو  استیلا 3 3 1  ناصر جاهد  بهروز ایری  51    ۲  
3  ارسلان  ن  تاواش  روزالین  2 4 4  محمد رسول وفرزاد میرابی  عبدالرحمن کلته  54      
4  خوش تیپ  ن  تریفیک چلنج  آوا  3 3 1  الیسا غراوی  اسماعیل خوجملی  53    ۳  
5  ریحانا  م  تریفیک چانج  ریحانا  4  3 1  مهندس پیمان پژمان وافشین اسماعیلی  ابراهیم بدویزاده  55      
6  یوشیتا  ن  سلتیک سالیلنس  زیبا خانم  5 1 2  عاشور قربانپور  حاج محمد نوایی  58      
7  الونیکس  ن  الوسیوترادر  عقیق ناز  2  4 1  باشگاه سوارکاری عقیق  محمد اسلم محمدی  52      
8  ریو منتو  م  سامر دولدرومز  شرمین  3 2    آرمان قزل  رحیم بردی مهرانی  50      
9  آی گون2  م  بلی ریور  عسلک  3   1  احمد جرجانی  مجید ایری  50    ۱  
10  کلین هورس  ن  القاسی  مهرناز  2  3 1  مرحوم رجب سلاق  اراز قربان اونق  52    ۲  
11                          
12                          

دور چهارم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن:3و4 امتیاز:هندیکاپ گروه1و2 مسافت:1200 زمان شروع:
 تروبرد داخلی جایزه اول:86.000.000 ریال جایزه دوم:43.000.000 ریال جایزه سوم: 21.500.000ریال  14:45
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الدرادو  م  متوهچ  لادولسرا  4 3 1  فرشید نفر  مجید ایری  50    ۱  
2  اوهایو  ن  تاواش  پرشین دنسر  3 5 3  حاج مجید اق وطاهرحاجی راد  قربان محمد قلر عطا  52      
3  سابرینا  م  المرام میس وریتی  5 3 4  دکتر یگان محمدی  رحیم بردی مهرانی  54    ۳  
4  هچ دیو  ن  متوهچ  سونانت  13  9 4  ایلیا چرکزی  مجید ایری  61    ۴  
5  پهلوان 2  ن  بدازای وانایی  دیزی درایمر  6 2 3  سید مسعود صمدی  نور بردی اندروا  55      
6  جنرال سایت  ن  گلداسفینیکس  لِتس سی  6   1  رادین صفاییوامادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه  52    ۲  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

دور پنجم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن: 2 ساله امتیاز:8-14 مسافت:1200 زمان شروع:15:30
  جایزه اول: 50.000.000ریال جایزه دوم: 25.000.000ریال جایزه سوم: 12.500.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  چینا  ن  نیوجرسی  عالم آی        عی محمد نیک پور  ابراهیم بدوی زاده  52      
2  ترمه 2 م  گلداسفینکس  رز بیوتی        سینا گوگ نژاد  کریم گوک نژاد  50       
3 آکام  ن  کینگ ودسان  کبری        عارف و عفان نیازی  امان گلدی خوجملی  52     ۳  
4 برند  ن  سامر دولدرومز  خوشگل        دادجان اونق  مجید ایری  53       
5 دازمارال  م  لهن گرین  یاد غضنفر        سعید عطا سیدی و مجید غراوی  رشید عطایی  50     ۲  
6 هیدروژن  م  تریفیک چلنج  آلنیا 1        عبدالمتین قزل  جلال قلر عطا  50       
7 ریونینا  م  سیتی لیدر  پاریس        یوسف قزل  رحیم بردی مهرانی  50       
8 ماه سلطان  م  لهن گرین  آی ما بام        حاج حلیم توماچ و حاج رحمان پوری  مجید ایری  50     ۴  
9 بازنوش قره بولاغ  ن  سامردولدرمز  کلودیا        تاج محمد و  مجید هیوه چی  ابراهیم بدوی زاده  52       
10 ویمتو  ن  سامردولدرمز  لروبا        محمد امین و رسول قوج نژاد  رشید روشنی  54     ۱  
11                          
12                          

دور ششم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن: 3و 4 و 5 ساله امتیاز:16-22 مسافت:1200 زمان شروع:15:55
  جایزه اول: 54.000.000ریال جایزه دوم: 27.000.000ریال جایزه سوم:13.500.000 ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  دژ شاپور خواست  ن  مای جوی  اورمیلا        مسعود پور مانیان  مسعود پورمانیان  52      
2  ماریانا م  دولاب  لاله ناز        سایا رضوانی  مجید ایری  52     ۳  
3 آنتیک  م  آگوگ  افشانه        ابراهیم کردی  نور محمد اونق  52       
4 میس چارمر  م  ساسان  لانسی        خانم تکتم اسلامی  عبدالجبار صالح پور  51       
5 نیولی  م  نیوهالو  پرنس لی        مهران خوجملی  علی خوجملی  52     ۱  
6 پان ریور  م  هریکن  گلچین        منصور کمی  عثمان پساوند  55       
7 قزل داغ  ن  مای جوی  ایلناز خانم        خلیل شادی  اسماعیل کوچکی  52     ۴  
8 پدرو  ن  آگوگ  مایا        طاهر جرجانی  امان گلدی خوجملی  54       
9 چندو  ن  تاواش  کانیا        مرحوم حاج تقان قلی موحد قوجق  عبالرحمن زارعی کسلخه  52     ۲  
10 شکوه  م  یو کی تو  غزاله        منصور کاسب  مهربان ایری  53       
11                          
12                          

دور هفتم

جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:3 و 4 ساله امتیاز: مسافت:1000 زمان شروع:16:20
  جایزه اول: 44.000.000ریال جایزه دوم:22.000.000 ریال جایزه سوم: 11.000.000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  آرتانیا  ن  کامانگراند سیبل جان         رضا کاظمی  قربان محمد قلر عطا  52      
2  نسل خان م   المرام آلامون        فاطمه پاچیده  عبدالباسط مخدومی  50       
3 مالیشکا  م   آگوگ  الویرا        صادق ایمری   رسول ایمری 50       
4 پتروناس  م   بعدازای وانایی سونیا2        حمید رضا اکبریان  بهمن اونق  50       
5 کویین گلد  م   ایرامینم دلفینیوم        درسا کردی  تویلی قربانی  50       
6 مانلی  ن   القاسی آی نور        عبدالله منتظر نظام  یوسف کلته  52       
7 پاکی رو  ن   بدازای وانایی سناریا        حکیم قلی آرخی  سلیمان آرخی  52       
8 آل تک  ن   بدازای وانایی سناریا       حاج حمید شکیبا  عبدالله رجال  52       
9 آزمون  ن    بدازای وانایی گنج آزمون        مرحوم رشید آزمون  فرهاد اورگلی  52       
10 رعشاء  م   تکوین نوا        مشهد کووش و عبدالحی صیامی  ایل محمد غراوی  50       
11 امتیس  م   المرام ماهونیا         مرحوم حاج عبدی ملا بابایی  مرتضی ناظری 50       
12 لوکاس  ن   تیشتر  لیان کای        سعید خانی  غفور خوجملی  52       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا