جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد: سن:3و4 امتیاز:هندیکاپ گروه1و2 مسافت:1200 زمان شروع:
 تروبرد داخلی جایزه اول:86.000.000 ریال جایزه دوم:43.000.000 ریال جایزه سوم: 21.500.000ریال  14:45
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  الدرادو  م  متوهچ  لادولسرا  4 3 1  فرشید نفر  مجید ایری  50    ۱  
2  اوهایو  ن  تاواش  پرشین دنسر  3 5 3  حاج مجید اق وطاهرحاجی راد  قربان محمد قلر عطا  52      
3  سابرینا  م  المرام میس وریتی  5 3 4  دکتر یگان محمدی  رحیم بردی مهرانی  54    ۳  
4  هچ دیو  ن  متوهچ  سونانت  13  9 4  ایلیا چرکزی  مجید ایری  61    ۴  
5  پهلوان 2  ن  بدازای وانایی  دیزی درایمر  6 2 3  سید مسعود صمدی  نور بردی اندروا  55      
6  جنرال سایت  ن  گلداسفینیکس  لِتس سی  6   1  رادین صفاییوامادجان طعنه  اراز زارعی کسلخه  52    ۲  
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا