نتیج دوپینگ

بازدیدها 1434 23 دی 1395
هفته پنجم
نتایج آزمایشات اسبهای شرکت کننده در هفته پنجم منفی اعلام شده است
بازدیدها 1896 23 دی 1395
دوپینگ هفته چهارم
نتایج دوپینگ هفته چهارم
بازدیدها 1641 23 دی 1395
دوپینگ هفته سوم
نتایج دوپینگ هفته سوم
بازدیدها 1399 23 دی 1395
هفته دوم
نتایج آزمایشات اسبهای شرکت کننده در هفته دوم منفی اعلام شده است.
بازدیدها 1811 23 دی 1395
دوپینگ
با دریافت نتایج آزمایشات دوپینگ مسابقات هفته اول کورس پائیزه گنبد کاووس از آزمایشگاه دبی نتایج آزمایشات اسبهای شرکت کننده در هفته اول به شرح ذیل به اطلاع میرسد.از کلیه مربیان زحمتکش و مالکین محترم درخواست می شود،با توجه به شرایط موجود و کارشکنی های آشکار مخالفین برگزاری مسابقات توسط مسئولین محلی دقت عمل لازم را در حفظ اسبهای خود...

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا