جهت مشاهده محتوا به طور کامل، جدول را به سمت راست بکشید.

نژاد:دوخون سن:4و3ساله امتیاز:34-24 مسافت:1200متر زمان شروع:15:55
  جایزه اول:60000000 ریال جایزه دوم:30000000 ریال جایزه سوم:15000000ریال  
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1  استیکت  م  بلی ریور  استیلا  3  عبدالناصر جاهد  احمد ایری  55    2  
2  الونیکس ن   الوسیوتریدر  عقیق ناز  4  1  باشگاه سوارکاری عقیق  حمید روشنی 53     1  
3  اوکسال ن   راک ست  نور3    محمدامین یامپی و عبدالوهاب کسلخه  طواق بردی خوجه پور 52       
4  کزال م   پوملاتو  سروناز7  3  2  1  بهروز مفاخری  فرهاد قزل  55      
5  الکس ن   اسپشیال باند  بوسه  1  3  2  محسن عسگریان  عبدالرحمن مختومی 52       
6  قره قیز م   بلی ریور  دازگلهان  4    1  سخی ساریخانی  اراز زارعی کسلخه 55     4  
7  پیمان ن   وات سکرت  سیبلا  2  1  مرحوم حاج عطا مراد گوگ  علی محمد خوجملی 52       
8  تندر ن   آگوگ  تگرو  2  1  طاهر امیری  عبدالطیف تمری 52       
9  سحرخاتون م   کینگ آودسان  پرنس لی  3  1  1  دکتر شاهپور  علی خوجملی 53     3  
10  فیوچر ن   فنور  درسا  2 2  1  انیسه مرجانی و مهرداد بهزادنیا  ارازبای مرجانی 53       
11  فرناز گل م   اسپشیال باند  پرشین دنهیل  2  1  2  محمد پورقاز  بهمن اونق 50       
12  ساواش ن   تاواش سرسام   2  2   کاوه اختراعی   محمد آق ارکاکلی 52       

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.

بالا